• 8. januar Klubbauksjon. Byttemøte. Utlodning.
  • 22.januar Klubbauksjon. Foredrag
  • 5. februar Klubbauksjon. Byttemøte. Utlodning .
  • 19. februar ÅPENT HUS. Foredrag: Samlerområder for frimerker.
  • 4. mars ÅRSMØTE. Foredrag: Bjørn Myhre OBS: Årsmøte flyttet fra 19.2.
  • 17. mars Samlermesse-Frimerker-Mynter og Postkort. Bøndernes hus Råde.
  • 18. mars Klubbauksjon. Byttemøte. Utlodning.
  • 8. april Klubbauksjon. Foredrag: Frank Gilberg
  • 22. april Klubbauksjon. Byttemøte. Utlodning
  • 6. mai Klubbauksjon. Foredrag
  • 27. mai Sommeravslutning med hygge og medbrakte gevinster til utlodning.