Møter og referater

Referat fra medlemsmøte 19. oktober kl. 19.00 på Melløs stadion. Møte nr. 1231. 23 fremmøtte. Leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen. Den planlagte auksjon 2. november er avlyst. I stedet planlegges det en auksjon på Bøndernes hus i Råde 14. eller 21. mars 2021 i samarbeid med Fredrikstad-klubben. Det er fortsatt noen lodder igjen a kr. 50,- (alle vinner). Sted og innhold for julemøtet 14. desember er ikke fastsatt. Et alternativ er å arrangere det i klubblokalene. Det ble oppfordret til medlemmene at de leser forbundets hjemmesider. N.F.T. helt fra 40-tallet ligger nå på nett. Auksjon: 3 av klubbens medlemmer hadde medbrakt sine 3 objekter som de selv presenterte. I tillegg ble det en auksjon av klubbens objekter ved Svein M. og Vidar H. Som vanlig ble det servert gratis kaffe!

Referat fra medlemsmøte 5. oktober 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møte nr-1231. 27 fremmøtte. Leder Vidar H. minnet om at navn og telefonnummer må noteres i fremmøte-protokollen. Loddene fra forbundet var ankommet. kr. 50 pr, lodd. Alle vinner. Lørdag 3.10- Frimerkets dag- hadde klubben stand på Rygge storsenter, vis a vis Polet. Salget innbrakte kr. 1.100,-. Konvolutter med Mosse-kråka ble en bestselger. Jubileumsmerket ble benyttet sammen med Rygge-stempel! Neste klubbauksjon vil det bli mulig for medlemmene å levere max. 3 objekter. Dette vil etter hvert utvides. Kasserer roste medlemmene for hurtig betaling av siste auksjons objekter. Storauksjon i oktober: for kort frist og vårt lokale blir for lite. Fellesmøte i Råde er avlyst, men vi har fortsatt lokalet og ser på muligheten til å arrangere en auksjon sammen med Fredrikstad. Forsalg fra Svein M: vi dropper auksjonen i november og velger i stedet å arrangere den i mars i stedet for Samlermessen. Dette var Fredrikstad positive til. Julemøte: Lokalet her er ikke egnet. Vi ser på alternative lokaliteter. Svei M. viste en frimerkekatalog fra 1904. NK 1 kr. 2,- for 10 stk.! Refererte fra filatelistisk Tidsskrift 1944. Moss filatelistklubb medlemsmøte på Torgkafeen-14 medlemmer med bl.a. oppfordring til medlemmene om korte innlegg om samlerområde m.m. Så dette var en oppfordring den gangen som det er i dag. Møtet ble avsluttet med en meget vellykket auksjon av klubbens objekter , som ble ledet av Svein M. og Vidar H.

Referat fra medlemsmøte 21. september 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møte nr. 1230. 23 fremmøtte.

Nestleder Kjell Haagensen ønsket alle velkommen og minte alle på viktigheten av å forholde seg til corona-reglene. Etter en runde med filateli-prat rundt bordet , startet auksjonen. Også denne gang med klubbens objekter. Auksjonarius var Svein M. Resultatet ble 8700,-. Wojciech fortalte om russiske frimerker utgitt på Svalbard. Disse var for post fra den russiske befolkningen til hjemlandet. En samling som nok kunne være en del av en Norgessamling. Møtet ble avsluttet med mer prat og god kaffe fra Mona. (Ref. Svein

Referat fra medlemsmøte 7. september kl. 19.00 på Melløs stadion. Møtenr. 1229. 22 personer tilstede. Leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen, og minnet oss om at det er et halvt år siden vi møttes forrige gang. Han presiserte viktigheten med å følge smittevernsreglene, 1 meters avstand og håndsprit. Det blir trolig ikke noe fellesmøte i Østfold i år. Hvor vidt klubben skal arrangere en storauksjon i høst har styret ikke tatt en endelig beslutning om. Vi kommer tilbake til dette senere. Svein W. informerte om de kommende arrangementer: Nordia 2020 i Malmø er flyttet til 4.-6. desember. Nordia 2021 Finland 12. -14. mars. Nordia 2022 i Birkerød-Danmark 21.-23.10. Stampex er avlyst., går digitalt. Det har foregått en etterstempling av norske frimerker. Stemplet som har blitt benyttet er Oppdal 21.5.97. Klubbens forsøk på online-auksjon: resultat 1 budgiver. Dagens auksjon er kun med klubbens objekter. Oppgjør for kjøpte objekter med giro .Ingen kontantbetaling i dag. Mulighet for retur av kjøpte objekter dersom man ikke er fornøyd. Vidar: Vi har fått ca. 70 innstikksbøker i gave til klubben. Disse vi bli lagt ut på våre mini-auksjoner.I tillegg kommer det en»eske-lot.» Tilbud fra Forbundet om kjøp av div. filatelistiske objekter har man funnet ikke aktuelt. Derimot vil vi kjøpe lodd a kr. 50,- De som ønsker lodd må gi beskjed til Vidar. Svein W. anbefalte varmt boka Særstempler bind 1.(Jarl Aspaker). Den inneholder 6000 stempler. Alle særstempler fra Moss finnes. . Bind 2 kommer senere. En annen bok som også ble anbefalt var 1.dags brev m/vignetter. 2 bind.Det ble så avholdt en auksjon med ca. 30 objekter fra klubbens beholdning. Det var en livlig budgivning og flere sikret seg meget gode objekter til en lav pris. Auksjonen ble ledet av Svein W. og Vidar. Det ble under møtet servert gratis kaffe og håndsprit.

P.g.a. den oppståtte situasjon med koronar-virus er møtene 23. mars, 6.april avlyst og samlermessa i Råde utsatt på ubestemt tid.

Referat fra medlemsmøte 9. mars 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møtenr. 1229. 28 personer tilstede.

Vår leder Vidar Halvorsen ønsket velkommen. Han bekreftet at vi fortsetter vår leieavtale i de nåværende lokaler. Lanseringen av jubileumsfrimerket ble en stor suksess. Svein Mathisen kan opplyse om at nye medlemmer vil bli innmeldt i klubben. Konvolutter med frimerke og særstempel er bestilt fra hele landet. Ordføreren har også signert et antall konvolutter og har fått signerte konvolutter fra tidligere ordførere. Frimerkeposten 1/2020 har omtalt av jubileumsfrimerkene. 6. juni er det planlagt Flystevne på Rygge flyplass. Man har estimert ca. 75.000 besøkende. Vi vil ha en stand her også på Mosse-dagene 13/6 og i forbindelse med jubileums-dagene-10.august. Vi har fått flere henvendelser om vurdering av samlinger. Det blir en aktiv vår! P.g.a. den oppståtte koronarvirus vil det tas en avgjørelse senere om en evt. utsettelse. Forbundspresident Frank Gilberg : Frimerkets dag 2020 vil NFF arrangere et lotteri . Det vil bli produsert 2000 lodd. Disse blir tilbudt klubbene. Loddene skal koste kr. 50 pr, stk., klubbene betaler kr. 25,-. P.F. til Frimerkets dag vil bli laget av forbundet. Nettsiden er åpnet igjen og er åper for kjøp/salg/bytte for medlemmer. Nettsidene til mange av klubbene er dårlig oppdatert. Frimerkeskole: nye retningslinjer ligger på nettet. En skole nå på Bryne. Forbundet vil ta 40% av programmet. Et emne som stadig kommer opp er bestemmelse av posthornmerker. Vanskelig å finne en spesialist som kursleder. Lederen minnet om at boken om norske postkort, taggemåler og vannmerkesøker er til utlån . Tor Grimsøen opplyste at det er mange varianter på de nye Moss- og Bergen frimerkene.lederen takket for seg p.g.a. reisevirksomhet og det ble utlodning og auksjon ved Svein Sandbugt.

Referat fra  Årsmøte 24. februar 2020 kl. 19.00 på Melløs stadion. Møtenr. 1228- 29 tilstede.

Vår leder Vidar H. Halvorsen ønsket velkommen. Sammen med Svein Mathisen ga de en kort oversikt over det som skjedde i uken før årsmøtet, da Mossefrimerket ble avduket i Konventionsgården. Salget av merket startet 21. februar. I løpet av jubileums-året planlegges det aktiviteter i regi av MFK under Flystevne på Rygge, Mosse-dagene og Christian-Fredrik dagene i august.     

 • Årsmøtet ble satt med følgende dagsorden:                                   Godkjenning av innkalling-godkjent. (Innkalling ble kun gjort via hjemmesiden)
 • Valg av dirigent: Vidar Halvorsen
 • Valg av 2 til å undertegne protokollen: Roberto Bon og Guttorm Fremstad
 • Styrets årsberetning for 2019.                                                            Klubbens styre har bestått av:
 • Leder:          Vidar Halvorsen        Revisor: Inge Johansen
 • Nestleder:   Kjell Haagensen                        Svenn Sandberg    
 • Sekretær:    Jan Erik Blomgren     Valgkommite:
 • Kasserer:    Thore Gjervig                   Svein Sandbugt
 • Styremedl.:Svein W. Mathisen           Mona Sødal                                          Audun Sødal                                          Jan Erik Opsahl
 • Varamedl.:  Grethe  Mathisen                                                                                                    Bjørn Johansen                                                            

          Klubben har ved årets slutt  49 A-medlemmer og 15 støttemedlemmer.  I 2018 48 A-medlemmer og 13 støttemedlemmer.                I 2019 har det vært avholdt 18 medlemsmøter og 3 styremøter. Klubben arrangerte en Samlermesse på Bøndernes hus i Råde 31. mars og fellesmøte for alle Østfold-klubbene på samme sted 27. oktober. Den 28.november holdt klubben storauksjon med noe over 400 objekter med et godt resultat for klubben. Fremmøte har i snitt vært 23 medlemmer.

   På de fleste møtene har det blitt avholdt miniauskjoner , de fleste ledet av Svein Sandbugt. På flere av møtene har det vært arrangert utlodning ledet av Egil Bakken.

  Lokalene ved Melløs stadion har vært  velegnet for klubben og gitt oss godt fremmøte.                                                                                                                         Klubben har vært aktiv i forbindelse med Moss bys 300 års jubileum i 2020.  Gjennom Moss avis ble det avholdt en avstemming om motiv-valg. Norwegian Lady og Bastøfergen ble vinnere, men Posten har ikke kommet med informasjon om motiv-valg.  I følge Frimerkeposten nr.5/2019 er det opplyst at både Bergen 950 år og Moss 300 år vil få egne frimerker i 2020.

 Julemøtet ble igjen arrangert  i våre lokaler på Melløs. Det ble servert et deilig julebord og Svein W.Mathisen presenterte sin jule-quiz som ble vunnet av Vidar Halvorsen. som fikk overrakt en premie.

Søndag 31. mars ble det avholdt en Samlemesse  på Bøndernes hus i Råde. hvor det var stor aktivitert. Sammen med Fredrikstad Filatelistklubb og  Norske Postkortsamlere ble messen godt gjennomført. 25 samlere /handlere deltok. Publikums-fremmøte var meget bra.

Deltakelse i utstillinger: Grethe Mathisen, Liv Marin Strømnes og Inge Johansen , NORDIA 2019 i Sarpsborg, med sølv som resultat . I tillegg fikk Inge stor sølv for sin samling. Nasjonal frimerkeutstilling i Tromsø:       Liv Marion Strømnes og Inge Johansen med godt resultat. Inge fikk antatt sin samling Sykkel i krig for utstilling i London 2020. Inge er for øvrig klubbens eneste utnevnte dommer.                                                                                Frimerkets dag 2019 ble avholdt på Rygge storsenter lørdag 5. oktober.          Flere av klubbens medlemmer deltok på stand. Eget stempel for Rygge ble for siste gang benyttet, Rygge blir innlemmet i Moss fra 2020. Interessen for dette arrangement var ikke særlig høy.                                                               Noen av klubbens medlemmer deltok som stab ved NORDIA 2019, og fikk for denne innsatsen belønnet med kr. 30.000,- Styret vil senere avgjøre hva pengene skal benyttes til.

Foredrag på fellesmøte: Øivind R. Karlsen; Postnummer gjennom 50 år.         Inge Johansen, Wojciech Kauczynski m.fl. har holdt innlegg om egne bøker  og samlinger. En rekke publikasjoner, tidsskrifter og bøker er overlatt til vår bibliotekar Svein Sandbugt.  siste innkjøpter bok er : Norske Postkort.

Regnskap og balansekonto ble gjennomgått av Thore Gjervig, uten bemerkninger.  Svein Mathisen nevnte at det store overskuddet hovedsakelig skyldes godtgjørelsen mottatt fra Nordia 2019.   Guttorm Fremstad ønsket at beløpet kunne benyttes til klubbens videre drift, Revisor-rapport ved Inge Johansen, Godkjent. Han mente overskuddet var godt å ha for fremtidige jubileer.    Kontingent økes etter forslag fra N.N.F.    Økes med kr. 100 for A-medlemmer og kr. 50 for støttemedlemmer fra 2021.    Budsjett-forslag for 2020 ble presenter av Thore GJervig og godkjent uten bemerkninger.

VALG 2020:                                                                                                              Valgkommiteens leder Svein Sandbugt fremla forslaget til styre fra 2020:   Leder:                 Vidar Hauge Halvorsen –  gjenvalgt for 2 år                    Nestleder:          Kjell Chr.Haagensen      –   gjenstår for 1 år                    Sekretær;           Jan Erik Opsahl              –   ny – for 2 år                              Kasserer:            Thore Gjervig                 –   gjenstår for 1 år                   Styremedlem:   Svei W. Mathisen           –  gjenstår for 1 år                                                                 Audun  Sødal                    gjenvalgt for 2 år                  Varamedlem:     Grethe Mathisen            – gjenstår for 1 år                                                                Jan Eivind Grimsrud Olsen – ny for 2 år.                 Valgkommiteen har nå sørget for at 4 av styremedlemmene skal skiftes ut hvert år.                                                                                                                      Revisor: Inge Johansen-gjenvalgt for 1 år.                                                                     Svenn Sandberg – gjenvalgt for 1 år.

Svein W. Mathisen vil også få en oppmerksomhet for sin innsats.    Årsmøtet ble så formelt avsluttet. Svein Mathisen solgte objekter fra Moss 2020 og møtet ble som vanlig avsluttet med en miniauksjon ved Svein Sandbugt.   

Referat fra medlemsmøte mandag 10. februar 2020, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1227, 31 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Klubben hadde styremøte 3. februar og vil minne om følgende: for de som spiller er det ønskelig at grasrotandelen gis til MFK, salær ved kjøp under våre miniauksjoner er kroner 5,- som tilføres klubben, årsmøtet vil ha et forslag om at klubben øker kontingenten med kroner 100,- fra og med 2021 og for B-medlemmene med kroner 50,-.

Valgkomiteen ledes av Svein Sandbugt og om noen ønsker å gå inn i klubbens styre, er det bare å ta en kontakt med Svein før årsmøtet.

Årsberetningen vil bli lagt frem under årsmøtet den 24. februar.

NORDIA 2020 i Malmö kan klubben eventuelt gjøre noe med og medlemmer bes ta en kontakt med Vidar H Halvorsen så snart som mulig. Foreløpig er det ingen stor interesse for et slikt arrangement.

Samlermessen i Råde i mars redegjorde Jan Erik Opsahl kort om. Foreløpig mangler vi endel bord og om noen kan hjelpe til med slike, ville det være flott.

Frimerket til Moss 300 år fortalte Svein Mathisen noe mer om. Presentasjonen skjer i Konventionsgården den 18. februar og det offisielle salget skjer fra og med 21. februar. Ved salgene våre ved Rygge storsenter vil egne stempler for vårt bruk bli benyttet der. Forøvrig kan også FDC fra Posten Norge kjøpes og her er det benyttet et eget FDC-stempel da begge frimerkene for Moss og Bergen er påsatt disse konvoluttene.

Svein Mathisen leste videre fra en bok Palmarès utgitt av Gjelsvik, hvor han har lagt inn alle sine medaljer og diplomer gitt ham gjennom mange år med frimerkeutstillinger.

Svein Sandbugt nevnte en bok om FDC-samlinger og han anbefalte at klubben går til anskaffelse av denne. Han nevnte også endel andre muligheter i YouTube, hvor det ligger en del videoer om forskjellige samlinger.

Inge Johansen nevnte at de som eventuelt er interesserte i krigspostsamlinger, kan gå inn i en ny organisasjon som nå er opprettet. Her er kontingenten kroner 400,- og ved årets slutt får man en bok gratis for de som er med. Inge sitter selv i styret i denne organisasjonen.

Møtet ble avsluttet med en maxi-miniauksjon som ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 27. januar 2020, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1226, 28 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle vel møtt.

Til klubben har vi nå tre kommende arrangementer og det første er frimerket til Moss 300 år. Dette presenteres på Konventionsgården den 18. februar og i første rekke vil klubbens styre stille denne dagen. Men øvrige medlemmer kan også komme til presentasjonen klokken 1200 og en liste ligger fremme for påmelding. Offisielt selges frimerket fra 21. februar og klubben har reservert Rygge storsenter for dagene 21. og 22. februar.

Klubbens årsmøte kommer mandag den 24. februar og til sist Samlermessen i Råde den 29. mars. Et styremøte vil komme i løpet av neste uke.

Svein Mathisen fikk først ordet og redegjorde litt mer om Mosse-frimerket. Han har sett frimerket, men kan i øyeblikket ikke si så mye mer. Frimerket vil ikke komme på et eget FDC fra Posten Norge, dette vil komme sammen med et frimerke for Bergen samme dag. Derimot vil MFK lage et eget FDC og dette vil bli stemplet med et eget stempel denne dagen. Det jobbes videre med Rygge storsenter, da vi vil være der også den 22. februar og igjen tilby dette nye Mosse-frimerket.

Jan Erik Opsahl fikk deretter ordet og ga litt mer informasjon om Samlermessen i mars. Stort sett kommer de samme som tidligere år, men om noen nye vil komme med fra klubben er det fortsatt plass.

Svein Mathisen kom til sist med et lite innlegg om den nå innkjøpte samlingen nevnt i forrige referat. Her har tidligere samler dessverre dampet av en rekke frimerker fra norske helpost-konvolutter, slik at disse har liten verdi for oss samlere. Flere av disse ble levert til våre samlere som eksempler, men fra Skanfil var dette av ingen interesse.

Møtet ble avsluttet med en utlodning som Egil Bakken tok hånd om og en større miniauksjon ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 13. januar 2020, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1225, 31 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet, ønsket alle et riktig godt nytt år og så frem til et nytt frimerkeår 2020.

Status etter at vi feiret vårt julemøte i 2019, har vi hatt 5 uker uten møter. I mellomtiden har Inge Johansen blitt redaktør i krigssamlerforeningen og klubben har gått til anskaffelse av en samling frimerker frem til 1944, til en pris av kroner 15000.

Svein Mathisen tok ordet og ga videre informasjon om denne samlingen. Vedkommende samler, som døde i 1944, samlet også en rekke andre typer produkter. Disse er allerede gjennomgått og er gitt over til andre samlere innen disse områdene og en pris tilbake til klubben har kommet med kroner 5000.

Vår leder fortsatte videre og kunne meddele at MFK senere vil få mer informasjon om denne samlingen og deler av denne vil bli presentert på våre miniauksjoner og på høstens storauksjon.

NORDIA 2020, som holdes i Malmö, kan være aktuell som en klubbtur. Her vil styret behandle dette videre i sitt første styremøte og gi en melding tilbake til klubben.

Frimerkeskolen har vi i øyeblikket ikke hørt noe mer om, men antar at Forbundet fortsatt har et ønske om at dette kan arrangeres av oss i MFK.

Svein Mathisen redegjorde videre om jubileumsfrimerket for Moss 300 år. Dette blir presentert den 18. februar klokken 1200 i Konventionsgården. Her er foreløpig Svein invitert til dette arrangementet. Den offisielle presentasjonen skjer 21. februar og vi har reservert Rygge storsenter som vil gi oss mulighet til et videre salg av dette frimerket.

Jan Erik Opsahl ga videre litt mer informasjon om vår Samlermesse i mars 2020. Her er det plass til flere som gjerne vil være med.

Svenn Sandberg tok opp litt om fylket Viken og kommunesammenslåingen av Rygge og Moss. Han leste opp fra et produkt han har laget, hvor Rygge kommune tidligere har gitt sine kommentarer, men som kanskje nå ikke lenger gjelder.

Jan Kr. Isaksen nevnte et besøk til Danmark i begynnelsen av februar. Andre medlemmer fra MFK kan ta en kontakt med Jan Kr. om de ønsker å være med.

Møtet ble avsluttet med en større miniauksjon ledet av Svein Sandbugt.

Rapport fra medlemsmøte/julebord mandag 9. desember 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1224, 24 deltagere til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til klubbens julebord.

Årets julebord står dekket, ta godt for dere og når middagen er overstått, blir det kaffe og bløtkake.

Etter at både middagen og kaken hadde lagt seg godt til rette, vil det bli en julequiz laget av Svein Mathisen og senere også et loddsalg med mange flotte gevinster. Og så håpet han at praten ville gå godt i et slik lag, med kanskje både litt frimerkeprat og en god del mer når vi er samlet til et deilig julebord.

Etter avslutningen av både mat, kaffe og kake, fikk Svein Mathisen ordet og han ga oss litt informasjon om sin quiz, før det hele startet opp. Men det var ikke alt som var like lett og til slutt – ved et ekstra spørsmål om distansen mellom Moss og Horten, klarte vår leder Vidar H Halvorsen å trekke det lengste strået og han fikk en liten gave som vinner av årets quiz.

Deretter kom Egil Bakken med sine lodd og en rekke gevinster, blomster og lys fikk nye eiere.

Inge Johansen fikk til slutt ordet og han ga oss en historie om en prest og hans forhold til spillet golf og buken av køller. Tydeligvis var det mange muligheter for en bruk av slike køller og forholdene til personer som kunne bli involvert.

Til sist minnet Vidar H Halvorsen oss om at første møte i 2020 blir den 13. januar og ønsket oss deretter alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Referat fra medlemsmøte mandag 25. november 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1223, 27 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Vårt neste møte blir julebordet den 9. desember. En påmeldingsliste ligger fremme og møtet holdes her på Melløs stadion. Pris er foreløpig satt til ca kroner 150 per medlem (noe dyrere for ledsagere). Drikke må hver enkelt ta med seg, om alkohol skal være med. Alle bes også ta med en liten gave ved vår utlodning denne dagen.

Fra vårt arbeide ved NORDIA-utstillingen vil beløpet på kroner 30000 bli benyttet etterhvert på best mulig måte for oss alle. Neste NORDIA-utstilling i 2020 vil bli holdt i Malmö i løpet av august måned.

Fra den nasjonale og regionale frimerkeutstillingen i Tromsø litt tidligere i november fikk våre to medlemmer Inge Johansen og Liv Marion Strømnes gode resultater for sine utstilte objekter – Inge med boken Posten i Råde og sykkelfrimerkene og Liv Marion med sin Prøysensamling. Sykkelsamlingen er nå også akseptert for en ny utstilling i London i mai 2020.

I det kommende året 2020 vil MFK gjerne ha flere foredragsholdere til sine møter og Frimerke-skolen vil muligens også holde et nytt møte igjen her i Moss, i slutten av april.

Svein Mathisen fikk deretter ordet og ga litt mer informasjon om det kommende frimerket ved Moss 300 år. Det antas at presentasjonen av dette vil skje på Konventionsgården og at frimerke-bildet muligens også vil bestå av et bilde av samme bygning. En katalog for alle engasjementene i løpet av 2020 vil bli presentert den 28. november, hvor vi også vil se nærmere hvor frimerket vil bli presentert.

En bok skrevet av Per Norum har fått en tegning inkludert, hvor tegneren ikke har fått sitt eget navn med i boken. Dette har tydeligvis blitt en litt større sak i forbindelse med utgivelsen av denne boken.

Møtet ble avsluttet med en utlodning som Egil Bakken tok hånd om og vår auksjonarius Svein Sandbugt sørget for en meget god miniauksjon.

Referat fra medlemsmøte mandag 11. november 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1222, 18 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Kun 18 medlemmer til stede denne gangen, sannsynligvis på grunn av et kraftig snøfall tidligere på dagen.

Fra NORDIA kunne han nå meddele at et beløp på kroner 30 000 (!) nå er satt inn fra Forbundet på klubbens konto, men et mindre beløp skal sannsynligvis overføres til et par av våre medlemmer.

Oktoberarrangementene våre har gitt oss mange oppgaver å ta tak i, men har også gitt oss mange hyggelige møter med samlere og andre som har tatt kontakt med klubben. Fra disse arrangementene våre har vi nå liggende en del konvolutter som kan være aktuelle for klubbens medlemmer, blant annet fra Frimerkets Dag, alternativt at disse også kan benyttes som gevinster ved våre utlodninger.

Fellesmøtet vil vi også holde neste år, i Råde, og Storauksjonen vår dagen etter ga oss en god inntekt takket være provisjonen til klubben. En del objekter kom vel sent til auksjonskomiteen og vi må nok organisere både betaling og innsamling av objektene etter en slik auksjon.

Frimerkeskolen kan MFK eventuelt arrangere rundt påsketider i 2020, men Forbundet må imidlertid ta opp både tema og øvrige forhold ved et arrangementet av denne skolen.

Julebordet i desember holdes her på Melløs og en deltagerliste vil komme ved vårt neste møte i november.

Fra sønnen til Gunnar Skaug har vi fått overrakt en klubbsamling og deler av denne vil kunne komme under våre miniauksjoner. Tanken er også at eventuelle Mosse-stemplede frimerker kan kjøpes inn til vår egen samling av slike merker.

Thore Gjervig kunne nevne at et søk på albumark.com kunne man finne eksempler på blant annet eldre norske frimerker og hvordan disse kan bestemmes både med hensyn til farger og tegninger.

Møtet ble avsluttet med en utlodning som Egil Bakken tok hånd om og vår auksjonarius Svein Sandbugt sørget for en mini-miniauksjon – takket være en liten loddbok fra vår leder som fungerte som budkort, da sekretæren denne gang hadde glemt våre egne budkort hjemme.

Referat fra medlemsmøte/storauksjonen mandag 28. oktober 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1221, 32 deltagere til stede, hvorav en del ikke var medlemmer av MFK.)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen til høstauksjonen. Spesielt ble auksjonskomiteens to medlemmer Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl takket for alt arbeidet som de har utført før og under auksjonen, samt at Tomas, som dataansvarlig, ble takket og fikk en liten hilsen fra klubben.

Auksjonen hadde i år hele 443 objekter og katalogen har ligget ute på våre hjemmesider i god tid før auksjonen. Forut for auksjonen, rigget komiteen med bistand fra noen av klubbens øvrige medlemmer, lokalet og foresto også utplassering av objektene.

Svein Sandbugt, klubbens auksjonarius, åpnet med en liten oversikt over endringer og utelatelser i auksjonslisten og ved avslutningen foretok klubbens «plukkegjeng» en sammensetning av deltagernes listekjøp.

Med god assistanse fra vår kasserer, innbrakte det hele noe over kroner 25700,-, eksklusivt klubbens provisjon.

Referat fra Østfoldklubbenes fellesmøte søndag 27. oktober 2019, kl 1100 i Råde

(41 deltagere til stede)

Som vertskap dette året ønsket Fredrikstad Filatelistklubb oss alle velkommen til fellesmøtet.

Spesielt ble også foredragsholder Øivind R. Karlsen og president Frank Gilberg i vårt forbund ønsket vel møtt. Begge vil senere komme til orde i fellesmøtet.

Representanter fra de forskjellige klubbene i Østfold ga oss korte glimt fra aktivitetene i de forskjellige byene: Fredrikstad har ca 65 – 70 medlemmer, med møter hver 14-dag. Både når klubben har foredrag i sine møter, eller når andre klubber har tilsvarende, er det ønskelig med informasjon til egen/øvrige klubber; Askim har 30 medlemmer og møter hver 14-dag, høst-auksjonen kommer om 14 dager og i møtet 28. oktober vil frimerkehandler Brunsell være til stede; Halden har 54 medlemmer og møter hver 14-dag, med ca 20 tilstede i disse; Moss har 47 hovedmedlemmer og endel B-medlemmer, denne klubben har også 14-dags møter og disse inneholder gjerne informasjon fra styret, utlodninger og miniauksjoner. En storauksjon kommer i morgen og en auksjonsliste ligger fremme til deltagerne i fellesmøtet, eventuelle bud kan også gis til Svein Mathisen. Et eget Rygge-stempel ble benyttet under Frimerkets dag og er sannsynligvis det siste Rygge-stempelet som vil bli benyttet, dette på grunn av at Rygge fra 1. januar 2020 vil bli en del av Moss. Egne konvolutter kan kjøpes av kassereren i MFK. Videre ble nevnt det arbeidet som ble gjort av MFK under NORDIA-utstillingen i Sarpsborg i august, samt at når Moss blir 300 år neste år, vil et eget jubileumsfrimerke bli utgitt; Sarpsborg har 40 medlemmer i alt og gjerne 17 – 18 medlemmer til stede under egne møter, i et møte om våren kommer gjerne direktør Fasting i Posten filatelitjeneste med i dette og gir gode tilbud.

Vår president Frank Gilberg er også regionsrepresentant her i Østfold og han ba om at oversikten over formenn i klubbene blir oversendt til forbundet, med egne e-postadresser, slik at dette er i orden. Fra NORDIA 2019 vil kronebeløp bli oversendt til de av klubbene som hadde vært aktive under utstillingen, samt at diplomer med endel frimerker ble gitt til noen av deltagerne.

Før foredragsholder Karlsen kom til orde ble det servering av kaker, kaffe og mineralvann.

Øivind R. Karlsen gikk deretter gjennom sin samling av postnummerne gjennom 50 år her i Norge.

Han er spesielt opptatt av vår posthistorie og var også med under utstillingen NORDIA 2019. Sonetall ble først innført i Oslo, før postnummerne ble innført 18. mars 1968 og listeført i egen katalog fra 1969. Feiltrykk finnes i en rekke stempler med postnummer og etterhvert kom det både håndstempler og maskinstempler, også med forskjellige diametre. Enhetsnummere ble satt inn fra 1975 og etterhvert kom også disse inn når posten ble lagt inn i butikker. Karlsen ble til slutt takket for et interessant foredrag og fikk overrakt en liten hilsen.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en auksjon ledet av Svein Sandbugt fra MFK. Mange gode objekter i auksjonen ga et salg på vel 4000 kroner, eksklusivt 10 % til arrangøren.

Referat fra medlemsmøte mandag 14. oktober 2019, kl 1900 på Melløs stadion.

(møtenr. 1220, 28 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Et meget bra oppmøte denne gang, hele 28 medlemmer til stede!

Han ga først noen glimt fra tidligere møter og sammenkomster, nemlig fra Frimerkets dag den 5. oktober og fra NORDIA 2019 i Sarpsborg 23. – 25. august. Her ga Thore Gjervig og Svein Mathisen litt informasjon fra 5. oktober, hvor det kan vise seg at noen få, nye medlemmer kanskje kan komme til klubben. Salget denne dagen gikk forholdsvis greit, men det er kanskje noe tidlig å starte dette så tidlig som klokken 1000. Litt problemer var det også med Posten Norge og hvordan Høyden postkontor håndterte de aktuelle tilbudene under denne dagen.

Vi regner nok også med at tilsvarende kan skje når det nye Moss 2020-frimerket utkommer neste år.

Svein Sandbugt ga også noen tilleggsopplysninger i forbindelse med Frimerkets dag.

Vår leder viste også til siste nummer av NFT, hvor våre medlemmer i monteringsgjengen under NORDIA fikk noen hyggelige ord i tidsskriftet.

27. oktober blir det et Fellesmøte for Østfoldklubbene i Råde. Klubbene fra Fredrikstad tar hånd om ledelse og foredragsholderen, Moss tar hånd om serveringen og Sarpsborg ordner med loddsalget.

Klubbene tar også hånd om auksjonen under møtet. Starten skjer klokken 1100, men MFK vil starte allerede klokken 0900 for å forberede det hele.

MFKs møte mandag 28. oktober tar vi for oss høstauksjonen. Her har Jan Erik Opsahl og Svein Mathisen nå samlet sammen vel 400 objekter og auksjonslisten ligger på vår hjemmeside.

Frimerkeskolen har et nytt møte lørdag 26. oktober, denne gang i Langesund. Eventuelle nye medlemmer fra MFK kan få assistanse ved påmeldingen.

Et styremøte i MFK vil komme i november og i desember kommer julemøtet, med stort sett samme opplegg som tidligere.

Samlermessen kommer i mars 2020, også med samme opplegg som stort sett tidligere.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon og ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 30. september 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1219, 27 medlemmer til stede)

Møtet ble åpnet av leder, Vidar Hauge Halvorsen, som meldte seg tilbake etter utenlandsopphold både i Normandie og deretter på Madeira. Det ble ikke gitt reisereferat. Derimot foretok lederen en kort oppsummering av det som tidligere var gitt av orienteringer på de to foregående møter om Nordia og Landsmøtet.

Det endelige resultat for innsatsen til de omlag 10 medlemmer som jobbet, var fortsatt ikke klart fra Forbundets side. Det er imidlertid nå angitt at klubben minst vil få utbetalt kr. 22 000,-!

Videre gjennomgikk han status mht. de tre hovedgjøremål i oktober for de av klubbens medlemmer som er villige til å engasjere seg for fellesskapets beste: Frimerkets Dag blir som de siste årene på Rygge Storsenter og vaktliste lå ved inngangen. Fellesmøtet er under grei kontroll sammen med Fredrikstad, og Storauksjonen dagen etter vil inneholde veldig mange objekter: Auksjonskomiteen styrer, men medlemmene ble oppfordret til å stille opp der de ble bedt om det.

Under lederens orienteringer kom det løpende innspill og kommentarer fra flere av medlemmene.

Møtet fortsatte deretter i tradisjonelle former med utlodning administrert av loddsjef, Egil Bakken. Godt salg og greie gevinster.

Som vanlig avsluttet vi med en klubb-/miniauksjon med Svein Sandbugt som auksjonarius. Også her, godt salg til vanlig prisnivå.

Lederen avsluttet med å takke for møtet, og antydet at man ved flere møtende enn de mange i dag (27) måtte vurdere å bruke hovedtribunen på Melløs som møtested.

Referat fra medlemsmøte mandag 16. september 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1218, 18 medlemmer til stede)

I vår leders fravær åpnet nestleder Kjell Haagensen møtet og ønsket velkommen.

Han tok først en gjennomgang av løpende saker og ga en tilbakemelding om MFKs arbeide under NORDIA 2019.

Fra medlemmene kom det opp endel kommentarer til aktuelle forhold rundt vår filateli, med derpå følgende samtaler om hvordan vi enkeltvis ordner våre samlinger.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon og denne ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 2. september 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1217, 20 medlemmer til stede)

I vår leders fravær åpnet nestleder Kjell Haagensen møtet og ønsket velkommen. Han takket først alle fra klubben som hadde deltatt under NORDIA 2019 i Sarpsborg og overlot deretter ordet til Svein Mathisen som ga videre informasjon fra utstillingen.

Først nevnte han at Svein Sandbugt nå var innlagt på Kalnes sykehus på grunn av dårlig pust som han har hatt en tid.

Fra NORDIA nevnte han blant annet at MFK ble takket spesielt fra vår president i vårt forbund. Demonteringen av frimerkene gikk veldig bra også og våre nattvakter tok tak også på dagtid. Dette på grunn av våre gule vester og muligheten for å virke også som guider. Betalingen for vårt arbeide vil komme alle i klubben til gode.

For våre medlemmer som deltok under utstillingen i Sarpsborg fikk disse følgende medaljer:

Liv Marion 72 poeng/sølv, Grethe 73 poeng/sølv, Inge (bok) 72 poeng/sølv og (frimerker) 77 poeng/stor sølv.

Et eget møte med Posten Norge ble holdt under utstillingen og Svein Mathisen tok igjen opp vårt jubileumsfrimerke for Moss 2020. Det antas nå at tidlig i januar/februar 2020 vil det komme ny informasjon om frimerket. MFK må også være med i kommende brosjyrer for jubileet i 2020 og her ligger det en deadline den 28. september i år. Vi håper derfor at vi får vite litt mer før denne deadline.

Fra Landsmøtet kunne Thore Gjervig melde at kontingenten nå vil bli hevet med kroner 50,- for årene 2020 og 2021.

Som en bemerkning ble det imidlertid nevnt at både ved åpningen av NORDIA 2019 og avslutningen av denne var det ingen spesielle tilstelninger ved utstillingen – noe som flere av de tilstedeværende etterlyste.

Jan Erik Opsahl kunne til sist nevne at listen fra vårt bibliotek nå er lagt inn på våre hjemmesider.

Møtet avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, denne siste ble ledet av Svein Mathisen.

Referat fra medlemsmøte mandag 19. august 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1216, 24 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet høstens første møte og ønsket alle velkommen.

Møtet i dag følger tradisjonelle former, idet lederen ved de to neste møtene ikke vil være til stede.

Etter at dagens møte er avsluttet vil de av våre medlemmer som skal være tilstede under NORDIA-utstillingen i Sarpsborg ha et kort, forberedende møte.

Nye oversikter over klubbenes møter i Østfold ligger fremme, både for høsten 2019 og våren 2020.

Vår leder hadde også tidligere vært i Stockholm og ga oss noen glimt fra utstillingen Stockholmia 2019. I forbindelse med VM i orientering, nettopp avsluttet her i Østfold, minnet han om hvordan Posten Norge hadde reagert i forbindelse med sin utgivelse av et eget frimerke for dette arrangementet: selv med et fremmøte av publikum med over 20000 personer, hadde ikke Posten en gang satt opp en egen stand for å promotere sin utgivelse og eventuelle salg av sine produkter!

Vår leder vil delta i det kommende Landsmøtet under NORDIA 2019 nå i august, hvor også Thore Gjervig vil delta som observatør.

Svein Mathisen ga litt informasjon om vårt kommende frimerke ved Moss 2020-jubileet. Posten holder fortsatt kortene godt til brystet, men Svein fortsetter arbeidet med dette prosjektet. Et eget skjema gjeldende for MFK skal fylles ut og returneres innen utgangen av september.

Høstauksjonen har en god del objekter allerede, men trenger flere fra våre medlemmer. Oversikter over disse må være klare innen 30. september og gis til Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl.

Møtet avsluttet med en miniauksjon og denne ble ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte/sommeravslutning mandag 27. mai 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1215, 24 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til sommeravslutningen, hvor vi i dag er 24 medlemmer til stede.

Allerede nå minnet han oss på det første møtet til høsten og dette kommer mandag 19. august.

Et styremøte vil bli holdt mandag den 3. juni.

Vår leder vil delta i det kommende Landsmøtet under NORDIA 2019 i august i Sarpsborg.

Høstauksjonen trenger objekter og ber om slike fra våre medlemmer. Oversikter bes gitt til Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl.

Fra forbundet ligger siste nyhetsbrev i mai ute på bordene.

Svein Sandbugt kunne meddele at han med tiden vil flytte ut av sin bolig i Rygge og nevnte at kanskje et filatelistisk museum kunne opprettes. Han har så mye som kunne være aktuelt i et slikt museum.

En utstilling av frimerkebilder vil komme på Kallum søndre i helgene 15. og 22. juni. Bente-Cathrine Hannestad vil lage bildene og MFK-medlemmene må gjerne komme for å se på disse.

Om noen skulle trenge taggemåler og vannmerkesøker gjennom sommeren, så er disse tilgjengelige hos vår leder.

Stockholmia 2019 åpner om et par dager og vår leder vil være til stede under denne utstillingen. Våre medlemmer kan eventuelt ta en kontakt med lederen vår for ønsker som man måtte ha i forbindelse med denne utstillingen.

NORDIA 2019-listen har nå 9 medlemmer tilgjengelige for hjelp under utstillingen og Inge Johansen og vår leder følger opp videre. Starten skjer fra og med onsdag 21. august, eventuelt senest torsdag den 22., klokken 0900. 600 rammeflater skal monteres. Nedmontering vil skje fra søndag 25. august, fra klokken 1500. Salg på egen stand vil i første rekke skje med klubbens egne produkter.

Møtet fortsatte med servering av kaffe og kringler til medlemmene og det hele ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Til sist ønsket Vidar H Halvorsen oss alle en riktig god sommer.

Referat fra medlemsmøte mandag 13. mai 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1214, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket oss alle velkommen.

En trist meddelelse er kommet til klubben – et av våre tidligere, nå utgåtte medlemmer har gått bort. Jon Magnus Rindal har tidligere blant annet vært to ganger kasserer i klubben. Han ble minnet med ett minutts stillhet.

Sommeravslutningen vil komme om to uker og klubben holder kaffe og kringle til medlemmene.

Et styremøte vil bli holdt i løpet av den første uken i juni.

NORDIA-listen ligger fortsatt ute og medlemmene bør melde seg på, da klubben vil få et godt beløp tilbake for denne jobben.Nattvakter trengs for 5 netter og noen dagvakter trengs også. Montering til utstillingen er også mulig, men foreløpig er dette ikke klart.

Høstens møter starter i august og i oktober kommer både Frimerkets dag og vårt fellesmøtet med Østfoldklubbene. Juleavslutningen kommer i desember, med et sikkert godt julebord her på Melløs stadion.

Wojciech Kauczynski fikk deretter ordet og han ga oss igjen et innblikk fra sin egen samling – denne gang med områdene i Østlige Silesia, et område i midten av Europa som spesielt har hatt kullgruvedrift som hovedkilde. Her har en rekke land vært inne og delvis tatt hovedområdene som sine egne. Polen, Tsjekkoslovakia, Østerrike og senere Tyskland, Russland og Frankrike har benyttet områdene som sine egne – med også egne frimerker og stempler. Området ble delt på grunn av de mange kongelige slekter som var involvert. Til å begynne med fra fem og helt opp til 12 områder. Fra 1918 ble det mer krig om området og helt opp til avslutningen av 2. verdenskrig var hele 10 land involvert i dette området. Med gode eksempler av frimerker og konvolutter, ble Wojciech takket for et godt foredrag.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 29. april 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1213, 18 medlemmer og en gjest til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Med tre uker siden forrige møte har det nok vært abstinenser i hjemmene og derfor var det igjen hyggelig å kunne møtes på Melløs stadion på nytt.

Boken Norske postkort er innkjøpt til vårt bibliotek og kan lånes av våre medlemmer.

Positive tilbakemeldinger har kommet til oss fra deltagerne under Samlermessen vi hadde 31. mars. Med dette som bakgrunn, regner vi med at en ny messe også vil ta plass i det neste året.

Under høstens møter, spesielt i oktober, kommer både Frimerkets dag og vårt fellesmøtet med Østfoldklubbene. En mulighet er også å holde et kurs om papir og typegodkjenninger av nyere merker i løpet av inneværende år/tidlig neste år.

NORDIA 2019, i august, hvor MFK har gått til innkjøp av en ærespris som vil bli delt ut under denne utstillingen. Inge Johansen redegjorde, med henvisning til at MFK gjerne blir med ved forberedelse og vakthold ved dag/natt under dette arrangementet. Østfoldklubbene vil ha egen stand under NORDIA 2019 og trenger noen til å bemanne denne. En liste ligger ute for påmelding til dette arrangementet og til standen.

Svein Mathisen og Jan Erik Opsahl regner med at vi også i år vil ha en storauksjon til høsten. Dette krever imidlertid at våre medlemmer må lete og finne frem til aktuelle objekter som kan bli med i denne auksjonen.

Det nye Mossefrimerket 2020 jobbes det fortsatt med, men endelig resultat er ikke kjent.

Under neste møte vil Wojciech Kauczynski igjen komme med et foredrag fra sin egen samling.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 8. april 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1212, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket oss velkommen.

3 møter gjenstår denne sesongen og vårt neste møte blir den 29. april. Høstens første møte kommer den 19. august. Fellesmøtet med Østfoldklubbene i oktober er klargjort med Fredrikstad Filatelistklubb, hvor MFK vil ta hånd om serveringen og Sarpsborg tar bant annet hånd om utlodningen. En auksjon vil holdes og klubbene legger inn maksimum 10 objekter til denne.

Samlermessen holdt vi 31. mars og Grethe Mathisen ga en kort oversikt. Ny messe vil også komme neste år. Årets messe synes å ha blitt godt gjennomført, med masse samlere til stede og et godt salg fra alle deltagerne. Det ble etterlyst at våre egne medlemmer også bør være med ved denne samlingen.

Lederen minnet videre om Stockholmia 2019 i mai/juni i Sverige, samt Frimerkets Dag som kommer i oktober og høsten avsluttes med et julebord på tradisjonell måte.

Inge Johansen redegjorde for NORDIA 2019, blant annet om sikkerhetspersoner som må være til stede under utstillingen. Klubben har tilbudt seg å jobbe under utstillingen og dette kan blant annet bli som sikkerhetspersoner, hvor klubben kan få tildelt inntil kroner 10 000 for en fire dagers jobb. Nye opplysninger vil komme i vårt neste møte den 29. april.

Nesodden Frimerkeklubb har gitt opplysninger om en auksjon den 29. april og liste ligger ute på nettet for de som er interesserte. Under den tidligere auksjonen i Grimstad fikk dessverre ikke MFK tilslaget på det budet som var lagt inn. Her gikk dette til en annen budgiver, med en pris på kroner 16500.

Wojciech Kauczynski fikk deretter ordet og han ga oss igjen et foredrag fra egen samling, denne gang om Verdens flyktningeår 1959 – 1960. Han ga en oversikt over dette arrangementet, ideen og hvordan frimerkene kunne gis ut. Tilsammen 280 frimerker ble gitt ut i de forskjellige land, i tillegg til et par blokker. I 1960 var det ca 15 millioner flyktninger. Ikke alle land ga ut egne frimerker og da ble egne stempler benyttet i stedet. Forøvrig ble to forskjellige frimerker gitt ut, mens man i England, som initierte dette arrangementet, ikke kunne gi ut egne frimerker. Her ble dronningens frimerker benyttet, kun avstemplet med egne stempler for flyktningeåret. Wojciech ble til sist takket for et meget godt foredrag.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 25. mars 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1211, 22 medlemmer og en gjest til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket oss alle velkommen.

Et nyhetsbrev har kommet fra forbundet vårt og noen eksemplarer ligger fremme til avhenting. Han minnet videre om Landsmøtet i Sarpsborg som del av NORDIA 2019, hvor klubben også tidligere har gitt en ærespris under tidligere utstillinger. Styret vil vurdere en ny pris til denne kommende utstillingen og vi avventer også beskjed om en hjelp fra klubben er ønskelig under samme arrangement.

Under en auksjon i Grimstad har MFK lagt inn et bud på ett av tilbudene og vi avventer om vi har fått tilslag på dette.

Samlermessen holder vi 31. mars og vi regner med en tidlig start, gjerne fra klokken 0730. Våre egne medlemmer må være med under forberedelsene og selve samlingen starter klokken 1000.

Jan Erik Opsahl redegjorde, hvor et par nye deltagere vil komme og vi er nå 25 stykker påmeldt.

Vår leder og Svein Mathisen vil kommende torsdag reise til Fredrikstad for å ha et møte med Fredrikstad Filatelistklubb i forbindelse med vårt Fellesmøte for Østfoldklubbene som kommer i oktober.

Svein Sandbugt kunne minne om at den tidligere boligblokken Port Artur nå rives her i Moss, et sted hvor det tidligere hadde foregått blant annet tagging av frimerker ved hjelp av en symaskin.

På vårt neste møte vil vårt medlem Wojciech Kauczynski holde et nytt foredrag fra sin egen samling.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 11. mars 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1210, 18 medlemmer og en gjest til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Han minnet om våre kommende møter, spesielt Samlermessen som kommer 31. mars. Våre medlemmer som vil være med under forberedelsene, bør komme tidlig. Selve samlingen starter klokken 1000.

NORDIA 2019 i Sarpsborg i august, med Landsmøtet og en utstilling. Et tilbud fra MFK for å hjelpe til under forberedelsene og avslutningen av utstillingen vil komme etter hvert.

Pro Filatelia tidligere gitt til nå avdøde Erik Engebretsen er levert tilbake til vår leder.

Styremøter for klubben regnes med å komme i løpet av april/mai.

Gamle nummer av NFT og minner fra eldre tider minnet vår leder videre om. Fra et nummer i april 1969 leste han opp et referat fra MFK og hvordan klubben for 50 år siden holdt sine møter.

Svein Mathisen ga litt informasjon fra Grethes og hans tur til Portugal. Færre samlere og mindre frimerker rundt hos endel forhandlere, det vil si omtrent samme situasjon som her i Norge. Mesteparten går nå gjennom nettet, også i Portugal.

Deretter kom Inge Johansen med sitt foredrag fra egen samling; denne gang om sykkelen og Dødens budbringer. Sykkelen ble benyttet i en lang rekke kriger, både lokale slike og i verdenskrigene. Med bilder av frimerker og konvolutter kunne han vise hvordan ordonanser, syketransport og krigsforhold kunne benytte sine sykler. Både hær og marine kunne ha sykkelordonanser og i krigføringen. Selv sammenleggbare sykler kunne benyttes, spesielt når man måtte klatre i fjell og ved å sende disse ut med fallskjerm fra fly.

Han ble etter foredraget takket for et godt foredrag.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Årsmøtereferat for Moss Filatelistklubb, 25. februar 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1209, 20 medlemmer til stede)

Dagsorden:

 • godkjenning av innkalling til årsmøtet: godkjent (vedlagt hjemmesiden)

 • valg av dirigent: Vidar H Halvorsen

 • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Egil Bakken og Jan Erik Opsahl

 • styrets årsberetning for 2018 (ved sekretæren):

Klubbens styre har bestått av:

Leder: Vidar H Halvorsen                           Revisor: Erik Engebretsen

                                                                          (død november 2018)

Nestleder: Svein W. Mathisen                     Svenn Sandberg

Sekretær: Jan Erik Blomgren

Kasserer: Thore Gjervig                                Valgkomite: Svein Sandbugt

Styremedl.: Grethe Mathisen                       Jan Kr. Isaksen

                     Audun Sødal                               Roberto Bon

Varamedl.: Kjell Haagensen

                     Bjørn Johansen

Klubben har ved årets slutt 48 A-medlemmer og 13 støttemedlemmer.

I 2018 har det vært avholdt 18 medlemsmøter og 3 styremøter. Klubben holdt en samlermesse i Råde 8. april og et fellesmøte for alle klubbene i Østfold, også i Råde, den 21. oktober.

Fremmøtet har i snitt vært 21 medlemmer på medlemsmøtene.

Tre av klubbens medlemmer har gått bort i løpet av 2018, nemlig Anders Røhr, Erik Engebretsen og Rino Eriksen.

På de fleste møtene er det avholdt miniauksjoner og de fleste av disse er blitt ledet av Svein Sandbugt. I løpet av året er det foretatt en endring av reglene i disse auksjonene. Nå betaler kjøper et ekstra beløp på kroner 5,- per kjøp, som støtte til klubben og selger betaler ikke et tilsvarende beløp. Ved endel av møtene er det også holdt utlodninger.

Lokalene ved Melløs stadion er meget egnet for vår klubb og medlemmene gir gode oppmøter. Men forøvrig er det liten filatelistisk aktivitet fra de fleste av medlemmene.

MFK har vært aktive i forbindelse med Moss bys 300 års jubileum i 2020 og har gjennom Moss Avis kommet frem med et forslag til et frimerke av Norwegian Lady og Bastøfergen og venter nå videre på prosessen fra Posten Norge.

I året 2018 ble det holdt en storauksjon den 29. oktober og auksjonen ga et godt resultat for klubben.

Julemøtet ble arrangert i våre lokaler på Melløs stadion, med et deilig julebord fra stedets kafe og med en julequiz levert av Svein W. Mathisen. Roger Barang ble den heldige vinner og fikk overlevert en hyggelig gave.

Søndag 8. april ble det holdt en Samlermesse på Bøndenes Hus i Råde, hvor det var stor aktivitet. Sammen med Fredrikstad Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere ble messen godt gjennomført.

Under årsmøtet 27. februar fikk Grethe og Svein Mathisen overrakt Forbundsmedaljen av presidenten Frank Gilberg.

Frimerkeskolen har holdt to arrangementer dette året, det første i Sarpsborg 24. februar og det neste i Moss, 28. april. Begge gangene med blant annet 7 deltagere fra MFK.

Av frimerkeutstillinger og deltagelse i slike, har Inge Johansen vært med under FILOS 2018 og Postex 2018 og Liv Marion Strømnes i NORDIA 2018. Inge Johansen er klubbens eneste utnevnte dommer.

Frimerkets dag 2018 ble holdt på Rygge Storsenter, lørdag den 6. oktober. En rekke av klubbens medlemmer fungerte på vår stand og eget stempel fra Moss ble benyttet ved avstempling av frimerkene. Men denne gang en noe mindre omsetning av frimerker og konvolutter.

Dagen før reiste flere av klubbens medlemmer til et besøk på FILOS 2018 i Oslo, med en gjennomgang av denne utstillingen.

Som foredragsholdere i MFK dette året har Kjell Åge Johansen fortalt om egen samling av stempler benyttet i Kristiania og Oslo. På fellesmøtet for Østfoldklubbene holdt Knut Arveng et foredrag om

Roald Amundsen og hans polare reiser og Inge Johansen berettet fra sin bok Posten i Råde. MFK har gitt en økonomisk støtte til Inge Johansen i forbindelse med utgivelsen av denne boken. I tillegg ga også Frank Gilberg, presidenten i NF, endel opplysninger om driften i forbundet.

Forøvrig har noen få kommet med enkelte filatelistiske temaer og opplysninger på klubbmøtene.

Ingen kommentarer ble gitt til styrets årsberetning, men fra vår leder ble det presisert at som ekstraordinær revisor hadde Inge Johansen påtatt seg dette etter at Erik Engebretsen hadde gått bort i november 2018. Posten Norge har nå gitt informasjon om et kommende Mossefrimerke for året 2020. Fra Svenn Sandberg ble det spurt om det oppgitte antallet av støttemedlemmer og kravene til slike. Thore Gjervig redegjorde, blant annet om støttebeløpet på kroner 50,- som disse betaler. Forøvrig ble det nevnt at om husstandsmedlemmer skal kunne være med under frimerkeutstillinger, så må slike medlemmer være med som A-medlem i klubben.

 • regnskapet og balansekonto ble gjennomgått av Thore Gjervig, uten kommentarer. Det ble bemerket at økonomien fra juniorgruppen foreløpig ligger inne i klubbens regnskap, idet det kan være mulig at eventuelle endringer vil kunne skje senere. Fra Guttorm Fremstad fremkom noen tanker om forholdsvise store beløp innestående i banken og bruken av slike. Fra klubben forøvrig ble det nevnt at MFK gjerne sponser beløp for eksempel til Frimerkeskolen og til en del andre begivenheter og disse vil belaste beløpene i banken. I tillegg ble revisorrapporten lest av Inge Johansen. Han takket Thore Gjervig for et godt oppsatt regnskap og beretningen ble akseptert for året 2018.

 • kontingenten forblir uendret fra foregående år.

 • innkomne forslag til årsmøtet: ingen forslag hadde kommet til styret.

 • budsjettforslaget for 2019: forslaget ble gjennomgått av Thore Gjervig. Ingen kommentarer til budsjettet, men fra Guttorm Fremstad ble det nevnt at beløpet under Diverseposten kanskje kunne økes noe, dette sett på bakgrunn av et beløp som vil komme fra Forbundet om klubben deltar ved frimerkeutstillingen under NORDIA 2019 og hjelp der.

 • valg 2019: Valgkomiteens leder Svein Sandbugt gikk igjennom alle valgene og disse ble akseptert med akklamasjon

Leder: Vidar Hauge Halvorsen – gjenstår, for ett år

Nestleder: Kjell Chr Haagensen – ny, for 2 år

Sekretær: Jan Erik Blomgren – gjenstår, for ett år

Kasserer: Thore Gjervig – gjenstår, for ett år

Styremedlem: Svein W. Mathisen – ny, for 2 år

Audun Sødal – gjenstår, for ett år

Varamedlem: Grethe Mathisen – ny, for 2 år

Bjørn Johansen – gjenstår, for ett år

Revisor: Inge Johansen – ny, for ett år

Svenn Sandberg – gjenvalgt for ett år

Valgkomite: Svein Sandbugt – gjenvalgt for ett år

Mona Sødal – ny, for ett år

Jan Erik Opsahl – ny, for ett år

Årsmøtet ble deretter avsluttet og møtet fortsatte som et vanlig klubbmøte.

Inge Johansen mente at klubben kanskje kunne gå til anskaffelse av en PC, til bruk under møtene. Foredragsholdere har gjerne minnepinner med seg for bruk under foredragene, men ingen PC. Klubben har forøvrig en projektor og denne vil kunne benyttes sammen med en ny personlig datamaskin.

Jan Erik Opsahl delte ut noen informasjonsplakater til Samlermessen 31. mars og kunne nevne at det fortsatt kunne skaffes nye bord til våre klubbmedlemmer om disse vil delta under messen.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Egil Bakken                                                            Jan Erik Opsahl

Referat fra medlemsmøte mandag 11. februar 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1208, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Lokalene våre på Melløs stadion er i orden frem til sommeren 2020, dog med en liten økning av leien fra og med 1. juni 2019.

Årsmøtet den 25. februar vil også inneholde en utlodning og en miniauksjon.

Samlermessen den 31. mars er i orden, men det er fortsatt muligheter for å skaffe seg bord for de som måtte ønske dette. Brev vil bli sendt til alle frimerkeklubbene rundt Oslofjorden til informasjon.

Grenseforeningen for filateli holder sitt neste møte den 2. mars, i Uddevalla. Se invitasjon i nummer 1/2019 i NFT (side 19).

Posten Norge har tatt kontakt med vår ordfører Hanne Tollerud når det gjelder vårt kommende Mossefrimerke 2020.

Deretter kom Wojciech Kauczynski med sitt foredrag fra egen samling; denne gang om frimerker fra Long Island. Med spørsmål om dette var kjent for våre medlemmer, måtte alle dessverre bestride dette – slike merker fra Long Island i USA var ukjente. Til dette måtte Wojciech Kauczynski fortelle at dette var et område som ligger like ved kysten av Tyrkia, en øy som i dag har navnet UZUN og hvor det under 1. verdenskrig hadde vært engelske soldater til stede og et postsystem var opprettet for disse, med navnet Long Island. Han viste flere merker og brev fra stedet og hadde startet opp en slik samling rundt 1960. Senere hadde han i 1969 funnet i en verdenskatalog mer informasjon om denne øya og det som hadde skjedd der under krigen. Han ble etter foredraget takket for disse opplysningene og samlingen han hadde skaffet seg.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 28. januar 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1207, 20 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Han repeterte raskt fra endel møter som kommer etter hvert, blant annet årsmøtet den 25. februar, hvor innkallingen ligger på hjemmesidene våre og på informasjonen som er sendt ut fra Østfoldklubbene. Frimerkeskolen holdes både i Arendal og på Gjøvik den 9. februar og som tidligere vil klubben sponse påmeldingen fra de som måtte være interesserte og som tidligere ikke har deltatt i denne skolen.

Samlermessen holdes i Råde søndag 31. mars og Jan Erik Opsahl tar hånd om dette. Bord kan fortsatt stilles til rådighet for MFK, for de som måtte være interesserte.

Stockholmia 2019 og NORDIA 2019 kommer begge i august og vi regner med at MFK kan stille mannskap for å forberede utstillingen under NORDIA.

På vårt neste møte 11. februar vil vårt medlem Wojciech Kauczynski holde sitt tidligere omtalte foredrag.

Deretter tok Svein Mathisen ordet og han informerte om Mossefrimerket som nå er akseptert fra Posten Norge. Det tilsendte motivet vil komme på frimerket, men kan bli noe endret. Dette vil skje i neste møte i utvalget som kommer i februar/mars. Planene fra Moss kommune vil det bli tatt hensyn til og Nordby, som leder for Moss 300 år, vil vi samarbeide videre med. Et samarbeide med for eksempel Skanfil kan være aktuelt, også for om mulig å få overført et beløp som kan benyttes under en tidlig informasjon om dette frimerket.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, sistnevnte ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 14. januar 2019, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1206, 20 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen ønsket godt nytt år og åpnet vårt første medlemsmøte dette året.

Foredraget fra Hans Petter Grønvold var foreløpig ikke klart, men han kommer tilbake senere med temaet Frimerker fra Israel.

Nyhetsbrevet fra Filatelistforbundet ligger fremme og kan hentes av de som er interesserte.

Klubbens hjemmesider inneholder blant annet referater fra våre aktiviteter på medlemsmøtene og fra styremøtene.

Årsmøtet vårt kommer den 25. februar, med blant annet årsberetning, regnskap og budsjett. Valgkomiteen må starte sitt arbeide så snart som mulig. Auksjonskomiteen trenger nye medlemmer og styret vil komme tilbake til saken noe senere.

Løken-samlingene har gitt oss en god inntekt så langt og nå gjenstår 9 objekter til nye auksjoner.

Samlermessen kommer søndag 31. mars, i Råde, som tidligere og Jan Erik Opsahl har kontakten med de som skal være med. Fellesmøtet for Østfoldklubbene blir også holdt i Råde, søndag 27. oktober. Opplegget vil stort sett bli som tidligere.

Klubbens styre vil nå sette opp møtedagene for høsten 2019 og programmet for disse.

Kommende frimerkeutstillinger ble nevnt, blant annet i Drammen 18. – 20. januar, Stockholmia 2019 i august og vi regner med at noen av våre medlemmer vil reise over, samt til NORDIA 2019 også i august. Til sistnevnte utstilling kan det være behov for hjelp til oppsetting/nedtaging av frimerker hvor klubben kanskje kan være med. I tillegg kan det også være aktuelt at vi samles til en hyggestund i denne forbindelsen. Her ga Inge Johansen også litt informasjon fra hovedkomiteen og flere opplysninger vil komme etter hvert når det gjelder hjelp i denne utstillingen.

En utlodning vil skje i det neste klubbmøtet vårt i januar.

Deretter fikk Svein Mathisen ordet og han ga litt informasjon om blant annet auksjonskataloger og Skanfils priskatalog for 2019. Det er små endringer i prisene for eldre merker, men mange nyere merker får tildels meget høyere priser i påslagene.

Thore Gjervig nevnte til slutt at vår hovedrevisor nå mangler, idet Erik Engebretsen gikk bort i november. Halvard Sand er foreløpig forespurt, men årsmøtet tar hånd om dette.

Møtet ble avsluttet med en (rimelig stor) miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Rapport fra medlemsmøte/julebord mandag 10. desember 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1205, 25 deltagere til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til klubbens julebord.

Dette er årets siste møte, men før mat og drikke kommer på bordene og det vil bli både utlodning og quiz, nevnte han litt av det som vil skje i året 2019:

Klubben vil ha sitt første styremøte den 7. januar og første klubbmøte blir 14. januar. Kontingenten for 2019 er sendt ut og frist for betaling er 15. desember 2018. Valgkomiteen ble minnet om sitt ansvarsområde og må ha klart et forslag til nytt styre innen årsmøtet 25. februar.

Styret vil behandle så snart som mulig både Samlermessen og Fellesmøtet for Østfoldklubbene som begge vil bli holdt i Råde.

Frimerkeskolen vil ha to arrangementer i 2019, ett i Gjøvik og ett i Arendal og begge holdes 9. februar. Det antas at skolen i Gjøvik vil ha samme opplegg som tidligere arrangementer, men at møtet i Arendal vil være av mer interesse for våre medlemmer. MFK vil fortsatt sponse deltageravgiften for nye klubbmedlemmer som melder seg på.

Ellers er året 2019 også aktuelt for utstillingene i mai/juni i Stockholm og NORDIA på Grålum i august. Sistnevnte arrangement vil vi komme tilbake til senere, idet klubben ved en aktiv tjeneste under utstillingen vil få et beløp fra forbundet for sitt arbeide.

Fra kjøkkenet kom deretter deilig julemat på bordene, verten ble takket for sitt arbeide og vi koste oss med alt som var satt fram.

Grethe og Svein Mathisen hadde laget en flott julequiz, noe som bød på visse problemer. Men til slutt kunne man kåre klubbens quizmaster 2018, nemlig Roger Barang som hadde fått flest poeng.

Under kaffeserveringen kom Egil Bakken med sine lodd og en rekke gevinster og blomster fikk nye eiere.

Etter at flere gode historier ble fortalt ved bordet, takket til sist Vidar H Halvorsen oss alle for et godt år i klubben og med et håp om et nytt, godt 2019 ønsket han alle en God Jul og et Godt Nytt År!

Referat fra medlemsmøte mandag 26. november 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1204, 18 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Dette er årets nest siste møte og tiden flyr så altfor fort for de fleste av oss. Under dette møtet har også Vidar tatt hånd om kassererjobben, idet Thore Gjervig er på et annet julebord denne dagen.

Listen for påmelding til vårt eget julebord ligger fremme, med siste frist for påmelding den 1. desember. Det blir utlodning under julebordet og alle bes ta med seg en aktuell gevinst til denne delen av programmet.

Klubben vil sponse en del av kostnadene til julebordet og i øyeblikket regner vi med en pris per deltager på kroner 150 – 200.

Under vårt første møte i januar 2019, vil Hans-Petter Grønvold ta for seg ett av sine mange foredrag.

En del filatelistiske bøker er tilgjengelige fra klubben, hvor noen også kan lånes fra biblioteket vårt.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 12. november 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1203, 18 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Han åpnet først det hele ved å berette om at vårt medlem Erik Engebretsen hadde gått bort for noen dager siden og vil bli bisatt tirsdag 20. november, klokken 13, i Rygge kapell. Erik hadde blant annet vært styremedlem, nestleder i klubben og også revisor de siste årene. Han har fått Forbundets medalje og klubbens Pro Filatelia.

To møter gjenstår dette året og på det siste møtet før jul blir det arrangert et julebord på tradisjonell måte, en utlodning vil skje og medlemmene bes om å ta med seg aktuelle gevinster. Eget drikke må tas med. Svein Mathisen vil komme med en quiz og han meldte om at innehaveren av lokalene til Rapid/Athene fortsatt vil drive disse i minst ett år til. Klubben vil sponse en del av kostnadene til julebordet og en liste er lagt ut slik at medlemmene kan melde seg på.

Programmet for 2019 er satt opp for første halvår og 27. mai vil bli siste møte før sommerferien. 31. mars blir det Samlermesse i Råde og allerede er noen foredragsholdere klare til klubbmøtene, blant annet Hans-Petter Grønvold.

Fem eksemplarer av boken Filatelistisk årbok er innkjøpt og disse kan kjøpes av klubbmedlemmene for kroner 120,-. Noen rester fra Frimerkets dag kan også kjøpes fra klubben og boken Posten i Råde, forfattet av Inge Johansen, kan lånes fra klubbens bibliotek.

Til sist litt informasjon om NORDIA 2019, hvor klubbens medlemmer kan være med og montere frimerkene til utstillingen. Klubben vil få en betaling for en slik jobb.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte/storauksjonen mandag 29. oktober 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1202, 29 deltagere til stede, hvorav noen få ikke var medlemmer av MFK.)

Klubbens auksjonskomite startet arbeidet med å tilrettelegge auksjonen før sommeren, og endte opp med så mye som 349 objekter! Katalogen ble lagt ut på klubbens hjemmeside i slutten av september. Forut for auksjonen, rigget komiteen med bistand fra noen øvrige medlemmer på ettermiddagen, lokalet, og foresto også utplassering av objektene.

Svein Sandbugt, klubbens auksjonarius, åpnet møtet og ønsket velkommen og med en liten oversikt over brannfarer i hjemmet nevnte han også frimerker som en eventuell fare.

Objektene ble etter auksjonen plukket ut av klubbens «plukkegjeng» og overlatt til de aktuelle kjøperne.

Med god assistanse fra vår kasserer og en dyktig dataassistent, innbrakte det hele kroner 23600,-, eksklusivt klubbens provisjon.

Referat fra Østfoldklubbenes fellesmøte søndag 21. oktober 2018, kl 1000 i Råde

(30 deltagere til stede)

Deltagerne ble ønsket velkommen til fellesmøtet av Moss Filatelistklubbs nestleder, Svein Mathisen. Ikke så mange hadde møtt opp denne gangen, men med gode foredragsholdere vil dagen bli til glede for oss alle.

Representanter fra de forskjellige klubbene i Østfold ga oss korte glimt fra aktivitetene i de forskjellige byene: Fredrikstad med en kort gjennom fra egen klubb; Sarpsborg hvor det kan være vanskelig å få mange til å komme til møtene, men møter med Posten Norge engasjerer i større grad; Askim har forskjellige aktiviteter og særlig auksjoner er viktige for medlemmene; Halden har vel 50 medlemmer og møter hver 3. uke hvor spesielt innkjøpte frimerker gir populære auksjoner; til sist kom Vidar H Halvorsen fra MFK og fortalte om klubbens aktiviteter, hvor gode foredragsholdere gjerne er med og med auksjoner i de fleste klubbmøtene. Spesielt ga han litt informasjon om klubbens Storauksjon som kommer den 29. oktober og inviterte alle til å komme til denne.

Vår president Frank Gilberg fortalte fra forbundet, hvor blant annet de nye rammene hadde blitt benyttet under FILOS-utstillingen – med godt resultat. NORDIA 2019 i Grålum er godt i gang og flere sponsorer har kommet med til utstillingen. Frimerkeskolen vet vi ikke noe mer om i dette øyeblikk, men neste møte vil bli i Gjøvik og informasjon vil komme til klubbene i løpet av en uke. Programmet vil dreie seg om samling av utenlandske merker og montering på egne ark.

Etter servering av kaker, kaffe og mineralvann kom dagens første foredragsholder Knut Arveng og ga oss et interessant foredrag om Roald Amundsen og hans polare reiser. Som temasamler er det viktig at slike områder samles og presenteres til øvrige frimerkesamlere. Samtidig har båten Maud nå kommet tilbake til Norge og i år er det også 90 år siden Amundsen forsvant med flyet Latham.

Amundsen ble født her i Østfold, på en gård som i dag er blitt til et museum. Arveng tok for seg alle de forskjellige ferdene som ble gjort ombord i en rekke skip og senere gikk Amundsen over til å benytte fly og luftskip i sine viktige oppgaver i polare strøk. Som takk for foredraget fikk Arveng overrakt en hyggelig gave fra arrangøren.

Deretter kom Inge Johansen med sitt foredrag om sin bok Posten i Råde og hvordan dette hadde foregått på dette stedet. Postsendinger og ombæring hadde skjedd allerede fra 1600-tallet, men først i 1859 kom det første postkontoret i Råde. Senere ble det også postkontorer i Åven (Oven) og i Saltnes.

Møtet ble avsluttet med en utlodning, videre frimerkeprat og kjøp/salg av frimerker.

Referat fra medlemsmøte mandag 15. oktober 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1201, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Denne måneden er en aktiv periode for MFK og han refererte fra FILOS, som hadde vært en hyggelig opplevelse for de få av våre medlemmer som besøkte denne utstillingen. Videre hadde vi Frimerkets dag den 6. oktober, men det var få som kom til bordet vårt for å kunne kjøpe de produktene som lå framme. Fortsatt ligger endel av disse fremme på dagens møte og disse kan kjøpes av klubbens medlemmer.

Fellesmøtet for Østfoldklubbene arrangeres kommende søndag, i Råde og Svein Mathisen redegjorde. Det er ønskelig at så mange som mulig av våre medlemmer deltar og programmet starter klokken 10. Ta gjerne med noen frimerker for eget salg, eventuelt kjøp fra slike som måtte ha slike liggende fremme. Arveng vil ta for seg temaet om Roald Amundsen, Inge Johansen snakker om sin bok Posten i Råde og vi håper at også NFFs president vil komme til dette møtet.

Mosse-frimerket 2020, med avgjørelsen fra Moss Avis, er nå videresendt til Postens Frimerke-tjeneste (MFKs brev ligger vedlagt i vår møteprotokoll). En avgjørelse vil komme fra Frimerke-tjenesten i løpet av februar 2019.

Vår leder refererte kort til vår Storauksjon som kommer på møtet den 29. oktober. Informasjon er sendt til alle klubber rundt Oslofjorden.

Videre holder Gränseforeningen sitt neste møte den 27. oktober, med møtested Uddevalla.

Svein Mathisen redegjorde kort om lotter han nettopp hadde mottatt, hvor han blant annet hadde funnet en tidlig utgave av bind 2 om Posten i Norge – årene 1720 til 1814, samt et tidlig frimerkealbum fra 1909. Videre vil Stein Kristiansen nå stenge sine butikklokaler i Oslo den 20. oktober og kontakt med ham vil nå kun skje via nettet.

Vår leie av lokalene på Melløs stadion vil fortsette som tidligere, men dessverre har en av våre kontakter i Rapid Athene nettopp gått bort og dette kan bety at serveringen på vårt julebord fra eget kjøkken vil kunne endres noe.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 1. oktober 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1200, 23 medlemmer til stede)

Vår nestleder Svein Mathisen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Fra OFK har Kjell Åge Johnsen og hans kone kommet til vårt møte og vil senere fortelle litt om egen samling.

FILOS-utstillingen kommende fredag vil aktuelle medlemmer ta toget fra Moss stasjon klokken 1330. Frimerkets dag lørdag 6. oktober vil bli holdt på Rygge storsenter fra klokken 1000 og aktuelle medlemmer er satt opp på en vaktliste til denne dagen.

Fellesmøtet for Østfoldklubbene er nå stort sett klart, men det er mulig at MFK også vil ta på seg salget fra kafeen. Arveng vil ta for seg temaet om Roald Amundsen og Inge Johansen snakker om sin bok Posten i Råde.

Fra Moss Avis er det kommet resultatet fra publikums valg av Mosse-frimerket og dette ble Norwegian Lady, sammen med Bastø-fergen. Også til vår ordfører Tallerød er det kommet inn svar til denne konkurransen – også fra utlandet.

Oversikten over objektene til Storauksjonen 29. oktober er klar og ligger på hjemmesiden vår. Listen er også lagt ut til våre medlemmer med egne e-postadresser.

Fra Helge Schaus tilsendte utvalgshefter er videresendt til de aktuelle medlemmene som var interesserte. Svein Mathisen har også taggemåler og vannmerkesøker tilgjengelig og kan lånes hos ham.

Da tok Kjell Åge Johnsen over og viste med en rekke konvolutter hvordan de forskjellige stemplene var benyttet i Kristiania og Oslo, det første allerede fra 1850. Han startet sin samling som juniorsamler og ble senere medlem av OFK.

Deretter tok Inge Johansen frem boken sin Posten i Råde og ga oss en rekke inntrykk fra denne. Arbeidet hadde tatt lang tid og mye leting hadde vært nødvendig, blant annet også fordi det ligger lokalhistorie i denne. Eget postkontor i Råde ble opprettet i 1919. Boken vil også bli tilbudt under Frimerkets dag, med pris kroner 290,-.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 17. september 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1199, 25 medlemmer til stede)

Leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

MFK har i dag fått navnet forening i Moss Avis, men slik kan det være når journalister ikke følger helt med!

Svein Mathisen redegjorde for bildene slik disse er publisert i Moss Avis sist lørdag. Mossekråka har de fleste gått for, men vi går nå og venter på det endelige svaret fra voteringen i avisen.

Resultatet av avstemningen vil deretter bli oversendt til Posten Norge som byens forslag til et frimerke for Moss 2020.

En vaktliste for vårt arrangement på Rygge storsenter under Frimerkets dag 6. oktober ligger fremme og lederen ba medlemmene sette seg opp på aktuelle tidspunkter. FILOS-utstillingen på fredag 5. oktober regner vi med at vil bli aktuelt og en liste ligger fremme, slik at medlemmene også her kan sette seg på. Klubben vil sponse togbilletten for de som vil være med.

Lederen nevnte også endel av de temaene som ble behandlet på klubbens seneste styremøte, blant annet våre møteprosedyrer og foredrag under møtene, filatelistiske bidrag og ønsket om flere objekter til våre miniauksjoner.

Fellesmøtet for Østfoldklubbene redegjorde Svein Mathisen videre for og her vil ny foredragsholder bli Arnfinn Skaale som tar for seg temaet om Roald Amundsen og hans polare ferder. I tillegg vil også Inge Johansen snakke om sin bok Posten i Råde.

Storauksjonen 29. oktober har nå et antall objekter på 345, idet også album og frimerker fra Terje Løken er lagt inn i auksjonskatalogen.

Helge Schau fra Danmark har sendt oss en rekke utvalgshefter fra de Nordiske land, med priser endel under hva Skanfil forlanger. Medlemmene bes sette seg på en liste som Svein Mathisen vil bearbeide videre.

Knut Arveng har laget en bok om Kristiania- og Oslo-stempler og det er mulig at han senere kan komme til oss med et foredrag om dette.

Til sist nevnte Svein Sandbugt om en katalogen fra Mayfair-auksjonen som ligger hos ham for de som er interesserte.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 3. september 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1198, 21 medlemmer til stede)

Leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til klubbens 2. møte i høst.

Fellesmøtet for Østfold-klubbene 21. oktober, i Råde, vil bli tatt opp i det første styremøtet i klubben.

Samlermessen også i Råde, vil bli behandlet i et kommende møte og her blir både resultatene etter møtet i år og som et orienteringsmøte for 2019 bli tatt opp.

6.oktober kommer Frimerkets dag, med Forbundets opplegg, og vi samles på Rygge Storsenter (når det gjelder et eventuelt besøk til FILOS i Oslo, så er møtestedet nå endret og vil ikke bli holdt i Håndverkeren).

29.oktober har vi vår storauksjon og vi har i øyeblikket godt over 300 objekter. Fra MFK’s medlem Terje Løken er innkjøpt for klubbens regning endel album og frimerker og disse legges også frem under auksjonen.

Fellesoversikten for Østfold-klubbenes møteprogram for høsten 2018 og frem til sommeren 2019 er tilgjengelig fra Svein Mathisen og kan hentes ved e-post til ham.

Katalogen fra Skanfils Heureka-auksjon lå fremme til gjennomsyn under klubbmøtet.

Guttorm Fremstad ønsket muligheten for å komme opp med spesielle ønsker for frimerker som han måtte mangle og dette kan selvfølgelig bli tatt opp under våre klubbmøter.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Mathisen.

Referat fra medlemsmøte mandag 20. august 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1197, 14 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til høstens første samling.

Tre måneder uten møter kan jo gi abstinenser, men alt tyder på at vi alle har kommet gjennom sommeren på en god måte.

Klubbens styre vi holde et styremøte om ikke alt for lenge, sannsynligvis i begynnelsen av september. Møtestedet vårt på Melløs vil vi ha ut dette året, samt frem til og med den 27. mai 2019.

En felles oversikt over Østfold-klubbenes møteprogram for høsten 2018 og frem til sommeren 2019 vil bli laget fra Fredrikstad og blir kopiert også til vår klubb.

Gjennom oktober vil det skje mye i forbindelse med våre frimerker: 6. oktober kommer Frimerkets dag, hvor vi møtes på Rygge Storsenter. Stort sett samme opplegg som i fjor, hvor også Forbundet sørger for noe opplegg, et særstempel vil bli laget og frimerket denne dagen gjelder Postnummeret som er 50 år i år (et eventuelt besøk til FILOS i Oslo kan være aktuelt og vil bli undersøkt videre); 21. oktober kommer vårt fellesmøte for Østfold-klubbene, i Råde. To foredragsholdere er forespurt og Inge Johansen vil informere om sin bok «Posten i Råde»; 29.oktober har vi vår storauksjon. Innlevering/oversikt over objekter skjer på vårt neste klubbmøte. Foreløpig har vi ca 300 objekter, men vi trenger fler.

Grethe Mathisen redegjorde for Samlermessen som kommer neste år. Plass er reservert i Råde og videre arbeide skjer i september i år.

Svein Mathisen hadde mottatt et tilbud om kjøp av frimerker fra Helge Skaug. Vi forsøker med en prøvesending fra ham. Videre redegjorde han fra Frimærkeklubben i Danmark og tilbud om kjøp av frimerker derfra også. Til sist viste han en konvolutt, påsatt fire stykk av frimerker fra Sverige – uten påført verdi! Konvolutten var sendt til klubben gjennom posten og stemplet fra PostNord. Frimerkene var kommet fra et forslag til slike og altså akseptert – uten reaksjon fra Posten Norge.

Svein Sandbugt redegjorde kort fra en katalog mottatt av ham, før han avsluttet møtet med en miniauksjon.

Referat fra medlemsmøte/sommeravslutning mandag 28. mai 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1196, 21 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen til vår sommeravslutning.

Sammen med Askim Frimerkeklubb er vi nå de eneste som ennå har et avsluttende møte før ferien.

Møtet i dag vil også inneholde en utlodning, kaffe og kringle (sponset av klubben) og en miniauksjon vil avslutte det hele.

Svein Mathisen redegjorde for det kommende Mosse-frimerket 2020, hvor også Svein Sandbugt kunne minne litt om vårt tidligere Mosse-frimerke utgitt i mai 1986. Frimerkerådet i Posten har sett på våre forslag til et frimerke og anbefaler en konkurranse i januar/februar 2019, basert på de forslag som vil komme i Moss Avis. En e-post er sendt til både Moss Avis og til Nordby, ansvarlig for jubileet i 2020. Endringer som antydet fra Frimerkerådet er gitt til disse to. Svein Mathisen redegjorde kort for de fotos som nå er tatt av aktuelle motiver for et kommende Mosse-frimerke.

Lederen gikk igjen gjennom våre kommende møter og stands, blant annet om Frimerkets dag 6. oktober med fremmøte på Rygge Storsenter sammen med hjelp fra Høyden postkontor. Dagene 5./6. oktober har også FILOS en utstilling i Oslo. I Fellesmøtet 21. oktober i Råde er dagsorden allerede laget og her kommer blant annet nytt om Mosse-frimerket 2020 og Inge Johansen vil snakke om sin bok «Posten i Råde».

Storauksjonen 29. oktober holder Jan Erik Opsahl fortsatt i gang med og ønsker nye objekter senest inn til seg innen den 1. september.

Svein Mathisen ga litt informasjon om en messe i Frogner menighetshus, rett utenfor Drammen, hvor Drammen Filatelistklubb sammen med Norske Postkortsamlere holder til kommende lørdag 2. juni. Informasjon har også kommet fra Stathelle, men her er høstens samlermesse ennå ikke bestemt.

Fra Inge Johansen kom det gamle minner fra Moss Filatelistklubb – i 1962 hadde i alt 23 (!) nye medlemmer blitt tatt opp i klubben!

Etter en pause med servering av kringle og kaffe, ble det holdt en utlodning og møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Vidar H Halvorsen ønsket til slutt alle en riktig god sommer og minnet samtidig om at neste møte blir den 20. august 2018.

Referat fra medlemsmøte mandag 7. mai 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1195, 21 medlemmer til stede)

Vår nestleder Svein Mathisen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Fortsatt kan ikke Wojciech Kauczynski komme til møtet vårt og hans foredrag vil derfor måtte utstå foreløpig.

Ett møte gjenstår dette halvåret og det vil bli servert kringle og kaffe mandag 28. mai.

Nestleder gikk kort igjennom sakene som var behandlet av styret i det seneste styremøtet, noe som lederen vår må følge opp senere: antall bilder til Mosse-frimerket 2020 er nå redusert til 8 stykker og disse vil det bli tatt nye fotos av med mer liv i bildene; Frimerkeskolen sist arrangert her på Melløs stadion, var et positivt arrangement og fler enn våre egne medlemmer bør være interesserte i å delta – neste møte vil derfor bli på Gjøvik; søknaden fra Inge Johansen om støtte til boken «Posten i Råde» ble gitt med kroner 2500,-: storauksjonen vår til høsten krever fortsatt jobbing fra egne medlemmer for å klargjøre flere objekter til denne.

Inge Johansen takket for bidraget fra MFK til boken fra Råde og denne hadde også blitt presentert under Frimerkeskolen. Samtidig nevnte vår nestleder at det kunne være aktuelt også å lage en bok om «Posten i Moss» og Inge ble bedt om at kanskje han ogå kunne forfatte en slik bok.

Ikke noe nytt om problemene som Rapid/Athene har med sin økonomi og avtalene med Moss kommune.

I forbindelse med Frimerkeskolen, nevnte Svein Sandbugt om et brev han skaffet seg gjennom skolen, et brev stemplet med Rygge stasjon og et nummer – uten at dette er registrert tidligere.

Et lite infoblad om NORDIA 2019 forefinnes hos nestleder og kan hentes hos ham.

I tillegg nevnte han også om et par tilfeller av små opplysninger mottatt av ham – et lite skriv fra Tyskland, utgitt i 1935, om Behandling av ømfintlige frimerker, hvor også Norge var nevnt og om et par frimerker i 1923-serien (20 og 25 øre) som kan være vanskelige ved fjerning fra konvolutter. Det neste var et av Roald Amundsens polkort sendt til kammerherinde Hildegard, av irsk avstamning og hvor hun hadde flyttet til Danmark, hvor hennes ektemann hertugen hadde hjulpet flyktninger under siste krig. Selv ble hun tatt av tyskerne og skulle bli henrettet, men skrev et eget brev, på klosettpapir, og dette førte til at hun i stedet ble sendt til tysk konsentresjonsleir, hvor hun senere døde av sykdom.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte tirsdag 24. april 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1194, 22 medlemmer til stede)

I vår leders fravær åpnet nestleder Svein Mathisen møtet vårt og ønsket velkommen.

Dette halvåret er det med dagens møte 3 slike i alt. Til møtet idag skulle Wojciech Kauczynski holde et foredrag, men han ligger i øyeblikket på sykehuset og foredraget vil derfor foreløpig utgå.

Rapid/Athene har problemer med sin økonomi, men vi regner med at vårt møtelokale fortsatt vil være tilgjengelig for oss. Fotballklubben jobber videre mot Moss kommune.

Frimerkeskolen holder neste møte her hos oss, lørdag 28. april. 12 personer er påmeldt, hvorav 7 fra vår egen klubb. Det er mulig at denne skolen bør holde sine kurs under andre deler av året, idet våren kanskje ikke er den beste tiden å holde på med de temaer som skolen behandler.

Svein Mathisen og Thore Gjervig har hatt et møte i Moss Avis, hvor bildene som er tatt av Moss har blitt gjennomgått. Nye bilder til Moss 2020 vil bli tatt, hvor personer kanskje vil bli inkludert, idet de nåværende fotos er lite «levende».

Et styremøte for MFK kommer den 30. april.

Storauksjonen til høsten jobbes det videre med, men nestleder ønsket flere objekter inn og ba alle medlemmer se i sine egne frimerker om noe kan være aktuelt for å bli med i auksjonen.

Boken vår «Med hilsen fra Hitler» er nå overlatt til Svein Sandbugt og nye medlemmer som ønsker å titte mer i denne boken, må nå henvende seg direkte til Svein Sandbugt.

Inge Johansen viste til et par minneblokker, produsert for det kommende NORDIA 2019, hvor disse var laget uten at nummer var påsatt blokkene.

Svein Sandbugt viste til informasjon fra 1993, hvor det var opplyst at Røde Kors hadde hatt egen frimerketjeneste tidliger. Kjell Haagensen kunne bekrefte dette, men denne service var forlengst nedlagt.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 9. april 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1193, 22 medlemmer til stede)

Vår leder Vidar H. Halvorsen åpnet møtet og ønsket vel møtt. Flere av medlemmene hadde allerede møtt hverandre i går, under Samlemessen vår i Råde. Lederen takket spesielt Grethe Mathisen og Jan Erik Opsahl for et meget godt arbeide i forbindelse med messen og forøvrig til øvrige medlemmer som var tilstede og hjalp til i aktuelle oppgaver. En spesiell takk ble også rettet til Mona Sødal som hele dagen sto på kjøkkenet og laget vafler.

Foredragsholderen vår, vår egen Wojciech Kauczynski, hadde dessverre ikke med seg en kabel for tilkopling mellom datamaskinen og projektoren, slik at hans foredrag først vil komme tirsdag 24. april.

Grethe Mathisen fortalte kort om Samlemessen og dette er vårt 7. arrangement, sammen med Fredrikstad Filatelistklubb. Det var litt mer «luft» denne gang, idet noen få av selgerne ikke hadde kunnet komme. Derfor ble det mer plass til de som kom for å titte og kjøpe frimerker og postkort.

Det ble også registrert noen utenlandske samlere som sørget for å handle aktuelle frimerker.

Økonomisk ble det handlet for vel 80000 kroner, men for MFK og Fredrikstad Filatelistklubb kom vi i fellesskap til et resultat med salg i kafeen etc. som i alle fall dekket leien for lokalet i Råde.

Lederen antydet at flere messer vil komme og vi bør som snarest sørge for å leie lokalene i Råde for året 2019.

Lørdag 28. april kommer Frimerkeskolen til Moss. Informasjon ligger tilgjengelig og påmelding er senest 14. april. Gjennom klubben er det foreløpig påmeldt 6 deltagere og de som ikke var med ved den første skolen, vil nå få dekket påmeldingsavgiften på kroner 250 av klubben.

Neste medlemsmøte blir tirsdag 24. april og et styremøte kommer den 30. april.

Svein Mathisen redegjorde for arbeidet som er godt i gang med å komme fram til et Mossefrimerke ved jubileet i 2020. En rekke bilder av avfotografert av en dyktig fotograf og 10 av disse vil bli presentert i Moss Avis. Det er også mulig at et frimerke fra Rygge vil bli utgitt.

Frimerkets dag kommer den 6. oktober og vi regner med at vi igjen stiller opp i Rygge Storsenter. Samme dag er det også en regional frimerkeutstilling i Oslo, arrangert av Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb.

Svein Sandbugt fortalte om sitt arbeide i klubbens bibliotek under påskedagene. En rekke kataloger, også fra utstillinger og med oversikter av innlegg i NFT, ligger tilgjengelig og kan være av interesse for våre medlemmer. Videre hjelp i forbindelse med biblioteket vårt kan også være mulig fra Moss Bibliotek.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 12. mars 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1192, 21 medlemmer til stede)

Vår nye leder Vidar H. Halvorsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

På grunn av påsken vil vårt neste møte bli mandag 9. april og her vil vår egen Wojciech Kauczynski også komme med et foredrag denne kvelden.

Men før denne dato, nemlig 8. april, holder vi vår Samlermesse i Råde. Jan Erik Opsahl redegjorde og nå er 26 navn registrert, de fleste har også tidligere vært med, men noe få nye er kommet til. Start skjer allerede klokken 0700 og vi ønsker at så mange som mulig har anledning til en tidlig start denne søndagen. Lokalene skal gjøres klare med bord og stoler og kjøkkenet skal også ha sitt mannskap. Frist for å være ute av lokalene er klokken 1600, da disse på nytt er leid ut til andre organisasjoner.

Utlodninger vil nå skje tirsdag 24. april og siste møtet vårt i mai. Prisen på mineralvann er nå også øket til kroner 25,-.

Endringene som ble bestemt under årsmøtet vårt den 27. februar gjelder fra dagens miniauksjon, nemlig at kjøper nå betaler ekstra kroner 5,- for hvert kjøp som er foretatt, som en støtte til klubben.

Et styremøte vil skje rett etter påske, med møtested hos Svein Mathisen.

Fra Svein Sandbugt og fra Wojciech Kauczynski kom det korte innlegg om bl.a. en bok om «Postran», forfattet av Egil Thomessen og Svein Sandbugt har også mottatt endel bøker fra Sarpborg Filatelistklubb og disse ligger i vårt bibliotek.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Årsmøtereferat for Moss Filatelistklubb, 27. februar 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1191, 20 medlemmer til stede)

Dagsorden:

 • godkjenning av innkalling til årsmøtet: godkjent (vedlagt hjemmesiden)
 • valg av dirigent: Svein W. Mathisen
 • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Egil Bakken og Inge Johansen
 • styrets årsberetning for 2017 (ved sekretæren):

Klubbens styre har bestått av:

Leder: Svein W. Mathisen

Nestleder: Vidar Hauge Halvorsen

Sekretær: Jan Erik Blomgren

Kasserer: Thore Gjervig

Styremedl.: Grethe Mathisen

Styremedl.: Audun Sødal

Varamenn: Kjell Haagensen, Halvard Sand

Revisor: Erik Engebretsen, Svenn Sandberg

Valgkomite: Svein Sandbugt, Jan Kr. Isaksen, Roberto Bon

Klubben har ved årets slutt 49 A-medlemmer og 13 støttemedlemmer.

I 2017 har det vært avholdt 19 medlemsmøter og 3 styremøter. Ett av møtene ble holdt hos Stein Kristiansens butikk i Oslo. Første uken i februar reiste 8 av våre medlemmer til Nørresundby i Danmark til en flott samlermesse i denne byen. Klubben holdt et fellesmøte for alle klubbene i Østfold den 15. oktober og klubbens 85 årsdag ble holdt på vår nye møteplass på Melløs stadion 4. desember.

Fremmøtet har i snitt vært 21 medlemmer på medlemsmøtene.

To av klubbens medlemmer har gått bort i løpet av 2017, nemlig Stein Pettersen og Eva W. Bakken.

På de fleste møtene er det avholdt miniauksjoner og de fleste av disse er blitt ledet av Svein Sandbugt. Ved endel av møtene er det også holdt utlodninger.

I året 2017 ble det igjen kun holdt en auksjon, nemlig en høstauksjon. Auksjonen ga et godt resultat for klubben.

Julemøtet og klubbens 85 år ble arrangert hos Rapid Athene/Melløs stadion, med et deilig julebord fra stedets kafe og med en julequiz levert av Svein W. Mathisen. Rino Eriksen ble den heldige vinner og fikk overlevert en hyggelig gave. Til jubileet deltok også NFFs president Frank Gilberg og lederen av Østfoldklubben i Fredrikstad .

Søndag 26. mars ble det holdt en Samlermesse på Bøndenes Hus i Råde, hvor det var stor aktivitet. Sammen med Fredrikstad Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere ble messen godt gjennomført og kun en av deltagerne mente at han hadde fått en litt for liten plass.

Ved NFFs landsmøte i Fredrikstad den 16. – 18. juni deltok Svein W. Mathisen som vår delegat.

Av frimerkeutstillinger og deltagelse i slike, har Grethe Mathisen deltatt under Frefil 2017 og Inge Johansen og Liv Marion Strømnes under Lister 2017 og Nordia 2017. Inge Johansen er klubbens eneste utnevnte dommer.

Frimerkets dag 2017 ble holdt på Rygge Storsenter, lørdag den 7. oktober. En rekke av klubbens medlemmer fungerte på vår stand og eget stempel fra Moss ble benyttet ved avstempling av frimerkene. God omsetning av frimerker og konvolutter, samt at endel også ble tatt vare på av vår kasserer.

Dessverre har vi ikke klart å få juniorer tilbake til MFK og denne delen vil bli lagt ned. Økonomiske resultater fra juniorgruppen vil bli tilbakeført til Moss kommune og til Norges Frimerkeungdom.

Pro Filatelia hadde under vårt julebord 4. desember gleden av å tildele Audun Sødal og Jan Erik Blomgren denne medaljen for deres mange år i klubben, i styret og som sekretær.

Som foredragsholdere i MFK dette året har Inge Johansen fungert to ganger med henholdasvis Litt historie om Tour de France og Montering av frimerker, Grethe Mathisen om Telemarkskanalen og sin utstillingssamling om portugisiske hetviner og Wojciach Kaucsynski om frimerker med kort levetid. På fellesmøtet for Østfoldklubbene holdt Bjørn Bendiksen fra Drammen Filatelistklubb et foredrag om moderne norske forfalskninger.

Mange av våre øvrige MFK-medlemmer har bidratt med en rekke filatelistiske temaer og opplysninger gjennom våre møter i 2017, blant annet fra Jan Erik Opsahl, Svein W. Mathisen, Grethe Mathisen, Svenn Sandberg, Svein Sandbugt og Thore Gjervig.

Ingen kommentarer ble gitt til styrets årsberetning, men forbundets president Frank Gilberg, som var ønsket spesielt velkommen til klubbens årsmøte, nevnte at filatelistforbundet forkortes med NF – Norsk Filatelistforbund.

 • regnskapet og balansekonto ble gjennomgått av Thore Gjervig, uten kommentarer. Det ble bemerket at økonomien fra juniorgruppen foreløpig ligger inne i klubbens regnskap, idet det kan være mulig at nye juniorer med tiden vil tilslutte seg MFK. I tillegg ble revisorrapporten lest av Svenn Sandberg. Det viser seg at også revisorrapporten bør inngå i oppsettet for dagsorden til årsmøtet og dette kommer med ved neste årsmøte.
 • kontingenten forblir uendret fra foregående år; dette som et resultat av diskusjonene under NFs landsmøte i Fredrikstad i 2017.
 • innkomne forslag til årsmøtet: Styret har lagt inn et revidert forslag til klubbens miniauksjoner som følger: Ved klubbauksjonene vil kjøper bli tillagt 5 kr for hvert objekt.

Dagens situasjon er at selger trekkes 5 kr på oppnådd tilslag. (Dette var et årsmøtevedtak i 2016, som en prøveordning).

Bakgrunn for forslagsendring : Det er få som bidrar med objekter til klubbauksjonene.

Ved ikke å bli ‘straffet’ med 5 kr i avgift vil forhåpentlig flere komme med objekter, og vi kan igjen innføre ‘ gi bud ‘ muligheten.

Ved avstemning under møtet ble forslaget godtatt med 12 stemmer for og 2 imot.

 • budsjettforslaget for 2018: forslaget ble gjennomgått av Thore Gjervig. Ingen kommentarer til budsjettet, men det ble bemerket at i forbindelse med det angitte overskudd, så ligger det i regnskapet inne et beløp fra juniorgruppen som eventuelt vil kunne bli overført til Moss kommune/Norges Frimerkeungdom ved en senere anledning.
 • valg 2018: Valgkomiteens leder Svein Sandbugt gikk igjennom alle valgene og disse ble akseptert med akklamasjon

Leder: Vidar Hauge Halvorsen – ny, for 2 år

Nestleder: Svein W. Mathisen – ny, for ett år

Sekretær: Jan Erik Blomgren – gjenvalgt for 2 år

Kasserer: Thore Gjervig – gjenvalgt, for 2 år

Styremedlem: Grethe Mathisen – gjenstår, for ett år

Audun Sødal – gjenvalgt, for 2 år

Varamedlem: Kjell Haagensen – gjenstår, for ett år

Bjørn Johansen – ny, for 2 år

Revisor: Erik Engebretsen – gjenvalgt for ett år

Svenn Sandberg – gjenvalgt for ett år

Valgkomite: Svein Sandbugt – gjenvalgt for ett år

Roberto Bon – gjenvalgt for ett år

Jan Kr. Isaksen – gjenvalgt for ett år

Vår leder Svein W. Mathisen takket styret for den jobben som var gjort det siste året. Han rettet en takk også til Knuth Olsen og Svein Sandbugt for de to spesielle oppgavene disse to har hatt.

Deretter fikk vår nye leder Vidar H. Halvorsen klubben og med en takk til det nå avgåtte styret og med et ønske om et kommende aktivt år for det nye styret, håpet han på mange gode klubbmøter, fellesmøter, auksjoner, et nytt Mosse-frimerke i 2020 og at vi fortsetter som tidligere år.

Han er nå pensjonist, tidligere jurist, men noen programerklæring ønsket han ikke å komme med. En gave vil senere bli overlevert til tidligere leder Svein W. Mathisen, spesielt da det dagen i dag var mange kuldegrader og en blomsterbukett ikke ville tåle slike temperaturer.

Årsmøtet ble deretter avsluttet og møtet fortsatte som et vanlig klubbmøte.

Svein W. Mathisen tok opp en rekke flere prosjekter, blant annet et kommende nytt Mosse-frimerke i 2020. Her er en fotograf tatt inn i prosjektet og han vil komme med en rekke forskjellige fotos som eventuelt kan benyttes.

Samlermessen 8. april er i orden og man håper at mange kan komme, også fra andre klubber.

Fellesmøtet for Østfold-klubbene er berammet til 21. oktober.

Frimerkeskolen som nettopp er avholdt i Sarpsborg, ble meget vellykket også sett fra deltagerne fra MFK. Nytt møte vil bli om posthistorie, i et mulig møte i Moss den 21. eller 28. april.

Vår president Frank Gilberg fikk deretter ordet, hvor han ba om at Grethe og Svein W. Mathisen kom frem og han delte ut to forbundsmedaljer til våre to medlemmer, til stor og hyggelig applaus fra de øvrige klubbmedlemmene. Grethe takket for begge medaljene, med noen ord om alt av virksomheter som de to har gjort gjennom mange år og jobber innenfor klubben.

Til sist kom Jan Kr. Isaksen frem med en liten quiz til møtet: i et tidlig nummer av Populær Filateli hadde han funnet et spørsmål om når det først gang ble gitt ut et frimerke under parolen Frimerkets dag. Mange forsøkte seg på sted og tid, men ingen kom frem til det riktige – nemlig i Tyskland i 1937.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Egil Bakken           Inge Johansen

Referat fra medlemsmøte mandag 12. februar 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1190, 19 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket vel møtt, selv om det også denne dagen hadde kommet godt med snø og mange hadde nok vært ute for å måke denne vekk.

Litt post har kommet, blant annet om Frimerkeskolen, som starter 24. februar og 17 personer er påmeldt – herav 7 fra MFK (programmet som har kommet, vil bli lagt inn i møteprotokollen vår).

Svein Mathisen og Vidar H. Halvorsen har hatt møte med Nordby om et frimerke ved Moss 2020. Stor interesse for dette og klubben jobber videre med en fotograf som vil gi oss en rekke bilder som kan være aktuelle. En avstemning i Moss Avis om det aktuelle frimerkebildet kan være aktuelt.

Vår egen samlermesse i april er nå fullbooket, hvor både tidligere deltagere og noen nye handlere vil stille opp.

Årsmøtet vårt holdes tirsdag 27. februar. Etter årsmøtet vil vi fortsette klubbmøtet på vanlig måte og her vil vi også ha en utlodning.

Boken «Med hilsen fra Hitler» er levert videre til Inge Johansen.

Til en kommende høstauksjon er det allerede levert inn ca 100 objekter og det regnes med at en slik auksjon da vil komme i siste halvdel av oktober.

Fra junioravdelingen vil en del av deres tidligere utstyr bli lagt inn i våre kommende miniauksjoner.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 29. januar 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1189, 21 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket vel møtt, tiltross for at det ser ut til å bli snøvær hver gang vi møtes på Melløs stadion!

Litt post har kommet, blant annet fra Larvik Frimerkeklubb som har auksjon 10. februar og en samlermesse i Arendal den 10. mars.

Frimerkeskolen, med start 24. februar, har fortsatt muligheter til flere deltagere. Klubben sponser fortsatt med kroner 250,- til våre A-medlemmer.

Et nytt frimerke for Moss 2020 vil holde et møte kommende onsdag og her deltar Svein Mathisen og Vidar H. Halvorsen.

Vår egen samlermesse i april er foreløpig i god rute.

Årsmøtet vårt holdes 27. februar (husk at dette blir på en tirsdag!). Regnskapet er i orden og valgkomiteen må starte sitt arbeide så snart som mulig.

Boken «Med hilsen fra Hitler» er levert videre til en av våre andre klubbmedlemmer.

Svein Sandbugt viste til en tidligere bok laget av Hans-Petter Grønvold, som tok for seg alle frimerker laget frem til og med 1984. Det er nå ønskelig at boken får en påbygning videre med frimerker frem til dags dato.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte mandag 15. januar 2018, kl 1900 på Melløs stadion

(møtenr. 1188, 22 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket alle et riktig godt nytt filatelistisk år. Dette er vårt første ordinære møte på Melløs stadion, selv om vi allerede har vært på stedet under vår jubileunsfest i begynnelsen av desember 2017.

Fra NFF kommer det nå fire infosider i året på deres egne hjemmesider.

Lederen gikk igjennom de seneste oppgavene som ble tatt opp i styremøtet 9. januar:

 • tur til Nørresundby; dette starter tidlig i februar og styret vil derfor ikke ta tak i en slik tur dette året.
 • høstauksjon og innkjøp; frimerkehandlere har ikke mulighet til å gi tilbud til slike innkjøp. Mulig at innkjøp i dødsbo kan være aktuelt. Klubben planlegger ikke en storauksjon, om ikke medlemmene bidrar med flere objekter til en slik auksjon.
 • Frimerkeskolen; kurset starter 24. februar i Sarpsborg. Klubben vil sponse med kroner 250,- til aktuelle A-medlemmer i klubben som melder seg på og en liste gikk rundt for påmelding. Lederen gikk kort igjennom innholdet i kurset.
 • Samlermessen 8. april; mesteparten er allerede gjort til messen, men fortsatt er det mulighet til å melde seg på.
 • Frimerkets dag 6. oktober; vi vil igjen holde hus i Rygge storsenter.
 • Fellesmøtet 21. oktober; den store salen er opptatt, slik at vi må være i den lille salen. Stort sett samme opplegg som i 2017.
 • Mossefrimerke 2020; Svein Mathisen og Vidar H Halvorsen vil delta i et møte med Nordby, koordinator for Mosse-jubileet 2020, den 31. januar.
 • roll-ups; våre eksisterende vil bli modifisert. Nye vil bli laget når det nye Mosse-frimerket kommer i 2020.
 • juniorsaken; deler av innventaret vil komme på våre auksjoner.
 • boken om Hitler; boken kan låners og vil senere komme til biblioteket vårt. Bildet fra Sand kommer som del av en auksjon på sommermøtet vårt i mai.
 • varsling av møter; sms-varsling på mobilene våre er ennå ikke i drift. Habberstad fra Fredrikstad har gode erfaringer med dette og vi vil finne ut hvordan dette kan gjøres hos oss.
 • Årsmøtet 2018; forslag til styret senest 15. januar (i dag), men styret kan fortsatt vurdere om nye kommer snarest. Egen annonse kommer ikke, men vil bli synlig på vår hjemmeside. Valgkomiteen må starte sitt arbeide så snart som mulig.

Svein Sandbugt hadde mottatt en rekke kataloger, blant annet fra Facit med Nordiske frimerker. Danmark har også utgitt tilsvarende, hvor også danske kolonier er med. Tilsvarende kataloger er også utgitt fra norske utgivere, fra Holland og fra England. Katalogene kan lånes hos Svein S.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.

Referat fra medlemsmøte/jubileumsfest mandag 4. desember 2017, kl 1900 i Rapid/Athenes lokaler på Melløs stadion

(møtenr. 1187, 36 deltagere til stede)

Lederen benyttet klubben og ønsket oss alle vel møtt til medlemsmøtet og 85 års jubileet vårt; denne gang på vårt nye møtested heretter. Jubileet vårt vil etterhvert inneholde blant annet et deilig julebord, med kaffe og kaker, utlodning og en quiz og Pro Filatelia vil senere også bli utdelt til aktuelle medlemmer.

Et smakfullt måltid startet det hele, hvoretter Svein M tok ordet og hilste oss alle ved klubbens 85 års dag. MFK ble startet 22. november 1932 og vi holder oss i god vigør, selv 5 nye medlemmer har kommet til oss i løpet av siste år. Han nevnte en rekke begivenheter fra 1932 og frem til i dag og spesielt tok han for seg de forskjellige årsjubileene til klubben. Han leste også opp fra det første kontituerende møtet til MFK fra 22. november 1932. Etter 85 år regner vi fortsatt med at MFK er en god klubb for filatelister. Nye virksomheter utenfor Moss er også viktige, blant annet våre Samlermesser i Råde, felles samlermøter innenfor Østfold, samt turer til våre nærmeste naboer i Sverig og Danmark. I dag skal vi nå være 60 millioner frimerkesamlere i verden totalt.

Deretter ble det servert en flott jubileumskake, dekorert med MFKs logo.

Ordenskollegiet i Pro Filatelia, representert ved Inge og Svein S fikk i oppdrag å undersøke om det fantes medlemmer som kunne utnevnes til denne medaljen. Her ble Audun og Jan Erik B tatt frem og de fikk begge sine ordner utlevert, med akklamasjon.

Til jubileet representerte Gilberg fra NFF, Habbestad fra FFK og Rino Eriksen fra HFK sine forbund og klubber. Gilberg hilste fra forbundet, hvor vi idag er 3200 medlemmer i dette. En Frimerkeskole vil komme i løpet av januar 2018 og nye forbundssider vil bli lagt ut 15. desember dette året. Nå håper man på at alle vil titte på disse og kan også gi sine kommentarer til disse sidene. Gilberg overleverte et sommerbilde til MFK, laget av kunstner Øyvind Sand fra Hvaler.

Fra Habbestad fikk klubben overrakt en bok og han leste også en artig historie om et brev skrevet av en mor til hennes utflyttede sønn.

Deretter ble det arrangert en utlodning, hvor en rekke flotte gevinster fikk nye eiere.

Lederen hadde også laget en quiz og resultatet av denne ble at Rino Eriksen fikk en flott gave som den beste under denne konkuransen.

Lederen takket oss alle for et minnefullt arrangement av klubbens 85 år og ønsket samtidig alle fra MFK velkommen til neste års første møte på dette stedet, mandag 15. januar 2018.

Referat fra medlemsmøte mandag 20. november 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

(møtenr. 1186, 24 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til dette vårt siste møte ved Røde Kors-huset.

Fra og med det neste møtet vårt i desember 2017 vil vi nå flytte over til Melløs stadion og lokalene til Rapid Athene.

Møteprogrammet vårt for 2018 ligger nå på hjemmesidene våre. Lederen etterlyste fortsatt nye e-postadresser til medlemmene våre og en liste gikk fortsatt rundt for å få flere til å oppgi sine adresser, alternativt rette opp disse til riktig adresse.

Til klubbens 85 års-jubileum den 4. desember er det nå påmeldt 36 deltagere. NFFs president vil være til stede, samt noen av klubblederne i Østfoldsklubbene. Vi gjennomfører en utlodning under dette møtet og ber om at alle som kommer til dette, tar med seg en gevinst som kan benyttes. Forøvrig vil lederen lage en quize til jubileet.

Lederen og hans Grethe hadde besøkt Brunsells frimerkehandel i Oslo og opplevd hvordan dette fungerer. Her viser det seg at auksjoner nå mer og mer legges ut på nettet.

Fellesaktiviteter hvor flere frimerkeklubber deltar er nå også noe man forsøker mer og mer.

3. februar 2018 er det mulig med en ny tur til Danmark og vi vil ta dette opp på vårt første møte i januar 2018.

Møtet fortsatte med filtalistisk prat over bordene, blant annet om felleskjøp av albumblader, kataloger etc fra frimerkehandlere nå ikke synes å kunne gi oss noe spesielt, i alle fall ikke når det gjelder lavere priser.

En utlodning ble foretatt og det hele ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S.

Etter møtets avslutning samlet de tilstedeværende Pro Filatelia-medlemmene seg til et kort møte, blant annet for å vurdere om nye medlemmer kan bli utnevnt til denne medaljen.

Referat fra medlemsmøte mandag 6. november 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

(møtenr. 1185, 23 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Fellesmøtet vårt den 15. oktober ble ekstremt vellykket og med mange gode hilsner fra de øvrige Østfold-klubbene. Nytt møte vil også bli arrangert neste år.

Auksjonen vår på forrige møte, hvor klubben fikk inn ca 1300 kroner som provisjon, vil også gi en liten gave til vår datavenn, for god assistanse under dette møtet.

MFK har tatt kontakt med Moss kommune i forbindelse med byens 300 års jubileum i 2020. Hjelp kan gis ved for eksempel et nytt Mosse-frimerke og vi avventer et videre resultat fra kommunen.

Klubbens 85 års jubileum den 4. desember, vil ha et koldtbord som hovedarrangement. Pris per deltager blir som tidligere annonsert.

Jan Erik O redegjorde for seneste NORDIA-utstilling i Danmark. Blant annet hadde man også laget et eget øl til utstillingen, noe som tydeligvis smakte godt for tørste vandrere under arrangementet. Han ga en kort beskrivelse av hele utstillingen og alle eksponatene som var utstilt. Et bord med frimerker til «plukk-selv» ble meget godt besøkt og da ikke bare for juniorsamlere!

Samlermessen 2018 har hatt et foreløpig forberedende møte, med arrangemenet i april 2018. Samme opplegg som tidligere og klubbens medlemmer kan informere tilsvarende.

Vår polske venn Wojcieck fikk deretter ordet og han tok frem et lite tema fra egen samling. Han viste oss enkelte områder i Sentral-Europa, både ved kart og frimerker, hvordan disse statene hadde kunnet utgi enkelte frimerker som kun var tilgjengelige for én dag, eller kun i noen få dager, spesielt fra rundt 1900 og frem til rett etter 2. verdenskrig.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S.

Referat fra medlemsmøte/høstauksjonen mandag 23. oktober 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

(møtenr. 1184, 31 medlemmer til stede)

Svein S, klubbens auksjonarius, åpnet møtet og ønsket velkommen til vår høstauksjon.

Hele auksjonen ble gjennomført på 1 time og 10 minutter, hvoretter objektene ble plukket ut av klubbens «plukkegjeng» og overlatt til de aktuelle som hadde lagt inn sine bud.

Med god assistanse av vår kasserer, innbrakte det hele kroner 13700,-, hvor også er innlagt klubbens 10 % provisjon.

Referat fra Østfoldklubbenes fellesmøte søndag 15. oktober 2017, kl 1100 i Råde

(35 deltagere til stede)

Deltagerne ble ønsket velkommen til dette fellesmøtet av Moss Filatelistklubbs leder, Svein W. Mathisen.

Representanter for de 5 filatelistklubbene i Østfold gikk deretter kort igjennom driften av egen klubb, lokaliteter hvor møtene holdes og medlemssituasjonen.

Et slikt fellesmøte er foreløpig et eksperiment, idet vi i utgangspunktet kun sitter i egen klubb. Men nå har vi anledning til å treffes her i Råde og vi håper at vi i fellesskap kan føre filatelien litt videre.

Vår president i NFF, Frank Gilberg og Bjørn Bendiksen fra Drammen Filatelistklubb ble spesielt ønsket velkommen. Presidenten sørget for å ivareta Posten Norges seneste utgitte frimerker og stempling av disse, samt salg av Norgeskatalogen og Bendiksen vil senere fortelle om moderne forfalskninger på våre norske frimerker.

Deretter ble det holdt korte innlegg om våre utstillingsrammer som nå trenger en oppdatering, opplysninger om NORDIA 2019 hvor nå første styringsmøte er avholdt og det kan være nødvendig med assistanse fra flere av Østfold-klubbene.

Moss Filatelistklubb vil også neste år arrangere Samlermessen her i Råde, i samarbeide med Fredrikstad Filatelistklubb.

Spørsmål ble reist om vi i fellesskap også kan arrangere en Østfoldauksjon for alle klubbene her i fylket, samt en uttrykt ros til vårt tidsskrift NFT og det som nå presenteres i disse utgavene.

Gjennom tidsskriftet Frimerkeposten, utgitt av Posten Norge, vil det i neste nummer bli en artikkel om hvordan man kan søke tilslutning til forbundets klubber og hvordan dette måtte skje.

Etter en pause med servering av kaker, kaffe og mineralvann og en utlodning med en rekke filatelistiske gevinster, tok Bjørn Bendiksen oss med i en runde om moderne forfalskninger blant våre norske frimerker. Han viste hvordan man med bruk av kopieringsmaskiner, laser- og blekkskrivere kunne lage falske stemplinger, benytte plastklisjeer og eventuelt tegnede falskstemplinger og førstedagsbrev. For å kunne avsløre dette må man kunne benytte kunnskaper og sunn fornuft. Hvordan man skal kunne sørge for en avsløring av falskstemplinger er det nødvendig å vurdere risikoområdene, slik disse blant annet er gitt i Norgeskatalogen.

Etter foredraget fikk Bendiksen en hyggelig gave fra arrangørene av fellesmøtet.

Møtet ble avsluttet med en auksjon, ledet av Svein Sandbugt fra Moss Filatelistklubb.

Referat fra medlemsmøte mandag 9. oktober 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

(møtenr. 1183, 23 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Spesielt ble nye deltagere ønsket velkommen, med ønske om at de kanskje også vil melde seg inn som aktive medlemmer.

Et par av våre medlemmer har ønsket å komme med innlegg om egen samling eller tanker rundt dette, men denne gang var vår projektor ikke til stede og dette må utgå til et senere møte.

Vårt nye møtelokale vil for neste år bli på Melløs Stadion, inngang Rapid/Athene, men allerede 4. desember vil vi holde vårt jubileum/julebord på dette stedet.

Vårt forrige møte hos Stein Kristiansen i Oslo ble meget vellykket og han var godt fornøyd, både med økonomien ved det som ble handlet, samt ved vårt besøk. Pinsetter er innkjøpt og disse kan våre medlemmer anskaffe seg videre.

Frimerkets dag lørdag 7. oktober ble meget vellykket. Vi var plassert inne i Rygge Storsenter med god adgang for publikum og det ble godt salg av de produktene som Posten Norge hadde utgitt. Et overskudd på ca kroner 1300 til klubben og i tillegg vil vi også motta kroner 1000 for vårt arrangement denne dagen.

Vårt neste møte blir den 23. oktober, hvor vi holder vår høstauksjon. Ca 250 objekter vil bli lagt frem og her er både klubbmedlemmer i Østfold-klubbene og over i Vestfold invitert.

Fellesmøtet skjer søndag 15. oktober i Råde. Programmet starter klokken 1100, hvor det blant annet blir et foredrag av Bendiksen om moderne forfalskninger, auksjon og utlodning. NORWEX-fondet har støttet arrangementet med kroner 1500.

Jubileumsmøtet vårt blir 4. desember, hvor det vil bli servert et koldtbord. Pris per deltager blir kroner 200; forøvrig sponser klubben det resterende. Pro Filatelia vil eventuelt ha en jobb å gjøre under dette arrangementet. Forøvrig er NFFs president og klubblederne i Østfoldklubbene invitert.

Et forslag om et nytt Mosse-frimerke for året 2020 vil bli tatt opp med vår nye ordfører Hanne Tollerud.

En katalog utgitt under LAFILEX 1978 viste blant annet en fullstendig oversikt over alle norske spesialstempler frem til dette året.

Svein S minnet igjen om møtene som machinhead har hos ham og neste møte blir kommende mandag.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein S.

Referat fra medlemsmøte/tur til frimerkehandler Stein Kristiansen i Oslo, mandag 25. september 2017, kl 1700

(møtenr. 1182, 12 medlemmer til stede)

Med et tog fra Moss klokken 1530, dro 12 medlemmer innover til Oslo, for å være med på et besøk i forretningen til Stein Kristiansen i Oslo.

Ved ankomsten ble vi ønsket vel møtt av Kristiansen og hans to medhjelpere i forretningen og her var det bare å kaste seg over både frimerker og øvrig utstyr som måtte være aktuelt for et innkjøp.

Et godt utvalg av en rekke frimerker fikk nye eiere og ytterligere varer for frimerkesamling kom også med tilbake til Moss.

Men det var ikke bare frimerker det hele dreide seg om, i butikken ble det også servert pølser, øl og vin – noe som selvfølgelig gjorde det mulig for ytterligere gode handlinger hos Kristiansen!

Men timene gikk og til slutt var det aktuelt med et tog tilbake til Moss og klokken 2045 var klubbens medlemmer tilbake i vår egen by, med en alle tiders takk til dette arrangementet og besøket i Kristiansens frimerkebutikk!

Referat fra medlemsmøte mandag 11. september 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

(møtenr. 1181, 19 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Selv om det er Stortingsvalg idag, har mange allikevel kommet til vårt møte.

Ett nytt medlem ble ønsket velkommen og han introduserte kort seg selv.

Skanfil tilbyr Filatelistisk årbok 2017 til kroner 100,- og de som ønsker denne kan sette seg på en liste som nå går rundt.

Lokalene våre i Røde Korshuset er det mulig at vi må ut av ved årets slutt. Grethe og Svein M har vært og sett på Frivillighetshuset og det er en viss mulighet for at vi kan flytte over dit med tiden. Vi må i så tilfelle flytte våre møtedager fra mandag til tirsdag. Styret vil jobbe videre med denne saken.

Vårt neste møte 25. september vil bli i Oslo og vi benytter tog som går klokken 1530 fra Moss stasjon.

Grethe og Svein M har vært på et forberedende møte for fellesmøtet i Råde. Programmet for søndag 15. oktober vil bli: start klokken 1100, lederen vår ønsker velkommen 1115 og det blir en kort presentasjon av de forskjellige klubbene, Bendiksen vil holde et foredrag om moderne forfalskninger, etter en kaffepause vil vi klokken 1410 holde en auksjon med 10 objekter fra hver av klubbene (bedre objekter) og til sist en utlodning. Søknad om støtte for dette arrangementet kan påregnes fra Norwex-fondet.

Nordia 2019 skal holdes på Grålum her i Østfold.

Frimerkets Dag, i Rygge Storsenter (lørdag 7. oktober) og klubben trenger hjelpere under arrangementet.

Høstauksjonen 23. oktober trenger fortsatt objekter! Søk og levér til Jan Erik O.

4. desember har vi vårt julemøte og samtidg et jubileum for våre 85 år. NFFs president er invitert. Grethe, Svein M og Svein S er med i en egen arbeidskomite.

Egil sørger for at tidligere regnskaper nå arkiveres hos Svein S.

Svein S minnet igjen om dronninghodene på engelske merker og det er fortsatt mulig for å være med i en interessegruppe hos ham.

Grethe ga oss først en introduksjon til sin utstilling i Fredrikstad tidligere i år ved å vise som tema Telemarkskanalen, båtene, kjente personer og postbehandlingen ombord. Deretter vist hun oss sin utstilling under Frefil. Her hadde klubben også gitt en gave som ble benyttet ved utstillingen. Hennes tema var portugisiske hetviner og med frimerker og en rekke andre objekter som viste til denne type viner og behandlingen av disse. Madeira var også en del av hennes utstilling. Som resultat av denne utstillingen fikk hun en sølvbronse og et diplom, noe som kanskje var litt skuffende for henne!

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S.

Referat fra medlemsmøte mandag 28. august 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

(møtenr. 1180, 24 medlemmer til stede)

Nestlederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Høsten har kommet og vi er klare til nye møter i filatelistklubben.

Han kommenterte fortløpende de første kommende møtene i MFK: fellesmøtene til alle klubbene i Østfold, i Råde, med foredrag om forfalskninger (søndag 15. oktober, med start klokken 11); fellestur til Stein Kristiansen i Oslo (25. september); Frimerkets Dag, i Rygge Storsenter (lørdag 7. oktober); Nordia i Vejle/Danmark (27. – 29. oktober); høstauksjonen (23. oktober) hvor vi fortsatt trenger objekter.

Svein S minnet om at mange nå holder på med dronninghodene på engelske merker og de som måtte være interesserte kan være med i en gruppe hjemme hos Svein. Første møte vil bli mandag 4. september, klokken 1830.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein S.

Referat fra medlemsmøte mandag 14. august 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

(møtenr. 1179, 20 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til høstens første medlemsmøte.

Ved møtets åpning reiste alle til stede seg for å minnes Eva som gikk bort for kort tid siden.

Lederen gikk deretter kort igjennom forslagene slik disse ble behandlet under NFFs møte i Fredrikstad: en utsettelse av neste forbundsmøte, solide midler for forbundet og disse bør plasseres for høyere avkastning, økning av medlemskontingenten – noe som skapte store problemer; men det viste seg at det ikke var støtte for dette forslaget.

Gilberg som ny forbundspresisdent, vil bli invitert til et av våre senere møter i MFK.

FREFIL-utstillingen gikk veldig bra og Grethe vil komme tilbake i vårt møte 11. september og fortelle mer om denne.

Møtene for alle Østfoldklubbene for høst/vår 2017/18 er nå klar og vil bli sendt ut til våre medlemmer, primært som en e-post (en liste gikk rundt slik at egne adresser kunne settes opp).

Frimerket dag 7. oktober, på Rygge storsenter, kommer vi tilbake til senere.

Møtet vårt den 25. september vil skje i Oslo, hos frimerkehandler Stein Kristiansen. Fellesmøtet til Østfoldklubbene holdes i Råde den 15. oktober og foredragsholder er invitert. Høstauksjonen holdes den 23. oktober og vi regner med minst 300 objekter (disse legges inn på e-post lister).

Møtene til klubben holdes foreløpig på Røde Kors-huset på Kallum, men vi forsøker fortsatt om andre alternativer også.

Grethe og Svein har blitt invitert til NRK/Østfold og har gitt sine bidrag i forbindelse med frimerkesamling.

Lederen hadde også kommet over et par bøker om vår hobby og ga oss et lite «sukk» i så henseende.

Svein S ga oss en oversikt over sitt kartotek til sine arkiver og de som har ønsker om å låne utgaver kan ta kontakt med ham om emner de gjerne vil undersøke mer om. Styret vil forøvrig følge opp sin jobb med å gjennomgå arkivet videre.

Ole Brænne har ønsker om å kjøpe FDC-utgaver på klubbens egne konvolutter og de som har slike til salgs, kan ta kontakt med Brænne.

Et mulig kommende medlem fra Polen, nå bosatt i Moss, introduserte seg selv og vi håper at han i fremtiden kanskje kan bli medlem i vår klubb.

Neste møte vil bli ledet av vår nestleder Vidar H-H, idet Svein M er fraværende denne dagen.

Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S. 

Referat fra medlemsmøte/sommeravslutning mandag 22. mai 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum.

 (møtenr. 1178, 18 medlemmer til stede)                                                

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til vår sommeravslutning.

Lokalene våre i RK-huset får vi fortsatt benytte også resten av dette året, men nye lokaler kan bli aktuelle fra 2018. Halvard undersøker vedrørende lokaler på Høyenhald og vi har også muligheter på lokaler ved Dilling.

Første møte etter sommerferien blir 14. august og vårt 85 årsjubileum vil skje på medlemsmøtet den 4. desember. Et forslag til et personlig frimerke med vår logo er fremmet ved bruk under vårt jubileum og vil senere bli behandlet videre fra styrets side. Frimerkets dag 7. oktober vil skje på Rygge storsenter, hvor også Posten Norge vil være en del av vår tilstedeværelse. Et fellesmøte for alle Østfoldklubbene skjer i Råde 15. oktober, hvor MFK blant annet sørger for en foredragsholder. En søknad til dette arrangementet er oversendt til Norwex-fondet.

Møteoversikten er ennå ikke klar for 2018, men vil bli klargjort før utsendelse av et fellesskriv for alle Østfoldklubbene.

Lederen viste forøvrig til kommende samlermesser og møter i henholdsvis Drammen (lørdag 10. juni) og i Bø (28. – 30. juli), samt under FREFIL og utstillingen der 16. – 18. juni.

Et spørsmål ble reist om Ari Behn noen gang hadde kommet på et frimerke og nå viser det seg at en av forbundets klubber hadde laget et frimerke hvor Ari også er med. Konvolutten med frimerket ble derfor overlevert Mona og hennes samling av kongefamilier.

Thore hadde laget et album med frimerker fra Guernsey og dette vandret rundt bordene for gjennomsyn.

Jan Erik O viste til et firma fra 1943, registrert i Våler i Østfold og etterlyste dette, men det synes foreløpig å være ukjent for medlemmene.

Svein M holdt et kort 10 minutters innlegg om filatelistiske lagede brev og det synes som om Londonutgaven utgitt i1943, med blant annet 2 registrerte datoer for utgivelse (FDC), å være det første registrerte «lagede» brev. Overfrankerte brev er ofte benyttet. De overstemplede merkene LONDON 17/5/43 er også benyttet ved sendinger fra Sverige.

Svein S viste til nummer 3 av NFT 2017, hvor Anton M. Holter fra Rygge reiste ut til Canada i 1854 og senere til USA. Her opplevde han mye i et nytt land og Svein S ba oss alle lese vårt tidsskrift, spesielt når omtalte personer hadde en tilknytning til vårt eget område her i Norge.

Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein S.

Referat fra møte nr 1177      8.mai 2017

18 møtedeltagere.  Møteleder klubbens leder, Svein W Mathisen                            

   Lederen refererte saker som skal opp på Norsk Filatelistforbunds landsmøte i juni i Fredrikstad.  Bl.a. forslag om å øke klubbmedlemmenes kontingent til Forbundet.  Og forslag om å overføre Forbundets bankinnskudd til fond.

Leieavtalen klubben har med Røde Kors er nå sagt opp, men lederen vil gjøre et forsøk på å få avtalen forlenget.

Lederen gjorde kjent en invitasjon klubben har fått fra Stein Kristiansen.  Kveldsmøte med bevertning i butikken hans i Oslo.  Positivt mottatt, derfor vil det bli gjort en konkret avtale med Kristiansen.

Lederen hadde med og viste fram en filatelistisk ordbok og et brett med, for han ukjente, merker. Spørsmålet; hvor kommer merkene fra? ga engasjement og gode svar fra møtedeltagerne.

Mona S kokte kaffe og serverte kake.  Svein S var auksjonarius.

Referent Grethe M

Medlemsmøte mandag 24. april 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum
(møtenr. 1176, 19 medlemmer til stede)

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Fra seneste styremøte redegjorde han om følgende saker:
økonomi (Thore har sørget for en oversikt over klubbens økonomi); NFFs møte i Fredrikstad (Svein og Grethe M reiser som representant/ledsager); Norwex-støtte (klubben vil søke, med Samlermessen i Råde som bakgrunn); Frimerkets dag (klubben forsøker å få en plass ved Rygge storsenter den 7. oktober, sammen med en representant fra Posten Norge – Grethe følger opp); fellesmøte for klubbene i Østfold (møtet skjer den 15. oktober, i Råde, hvor også Fredrikstad Filatelistklubb gjerne blir med som delarrangør – et foredrag og en auksjon kommer med); Torderød (klubben finner det ikke aktuelt å stille opp ved senere anledninger); hjemmesiden vår (Jan Erik O følger opp, sammen med styret); taggemåler og vannmerkesøker (det kreves ikke lenger betaling for å leie disse apparatene); klubbens 85 års dag (Grethe og Eva følger opp); avslutning 22. mai (Audun følger opp med kringle og kaffe); auksjonskomité (Svein M, Kjell og Jan Erik O); materiell-ansvarlig (Svein M); Mossesamlingen (befinner seg hos Jan Erik O); besøk i andre klubber (vi kjører sammen i så få biler som mulig); medlemmenes engasjement i egne møter (det er ønskelig at man tar opp filatelistiske temaer, også til diskusjon).
E-post fra Røde Kors, hvor husets eier skal benytte dette helt og fullt. Lederen følger opp, slik at vi kanskje fortsatt kan møtes i huset. Klubben vil kontakte andre mulige møtesteder og Halvard redegjorde litt fra Frivillighetens hus og vil følge opp videre for eventuelt at vi flytter over til dette huset senere.
Storauksjon til høsten, hvor man ønsker at flest mulig kan komme frem med aktuelle objekter og prissette disse på en riktig måte.
Har filatelien en høyere beskytter? Svein M leste opp fra en historie, hvor det viser seg at erkeengelen Gabriel i sin tid også fikk utnevnt en beskytter for filatelien og dette ble senest i 1972 bekreftet av pave Paul den 6.!
Jan Erik O redegjorde sist om et brev han hadde mottatt, hvor han hadde vunnet en stor premie – under forutsetning av at han måtte oppgi både fullt navn, fødselsdag og -nummer, kontonummer etc – med andre ord, helt uaktuelt!
Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein S.

Møte   1175 mandag 3. april 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum                                            18 medlemmer til stede.                                                                                                  Lederen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han redegjorde kort om ferien Grethe og han hadde hatt i Portugal. Her var det ikke kun golf som var «tidtrøyta», men også besøk til flere frimerkehandlere. Og det viser seg at også slike handlere blir borte i andre land, butikkene legges ned og det hender også at selve butikklokalene blir revet ned – og nye bygninger settes opp!        Litt post har kommet inn, blant annet fra NFF. Saker som står nevnt i skrivet, vil i første rekke bli tatt opp i et styremøte senere denne uken.                                                                                Samlermessen i Råde gikk veldig greit og omsetningen har gått oppover, takket være god innsats fra flere av MFK-medlemmene. Nye ønsker har kommet om en ny messe også neste år, men selv om det er registrert flere nye messer neste år, så regner vi med at en messe for vårt vedkommende vil bli en vårmesse.                                                                                                                      Det er foreslått et fellemøte for alle klubbene i Østfold den 18. oktober, i Råde. Her kan klubbene presentere seg selv, et foredrag fra en foredragsholder bli presentert og vi kan ha en auksjon og klubbprat.                                                                                                                              Neste møte kommer først om 3 uker (24. april). Klubbens 85 årsdag vil bli feiret i et eget opplegg og vil ikke bli en del av et annet arrangement.                                                                          Deretter kom Inge J frem med sitt foredrag med tittelen «Montering av frimerker» og han ga oss en oversikt over hvordan slike bør settes opp, dommeravgjørelser og prinsippene for premiering av slike i de forskjellige utstillingene, både lokalt, regionalt og internasjonalt. Han benyttet selv en del av sine egne sykkelmerker og viste hvordan reglene må følges, både ved en åpen samling, 1 rammes samling, temasamling, posthistorisk og en tradisjonell samling.                                   Flere av MFK-medlemmene hadde tanker om dommere som synes ikke å følge reglene for slike utstillinger, spesielt når det gjelder premiering for tilsvarende samlinger. Men situasjonen har nok blitt vesentlig bedre i våre dager.                                                                                             Vår leder takket Inge for et flott innlegg og en blomsterbukett ble overlevert som takk for innsatsen.       Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S.

Møte 1174  20. mars 2017 i Røde kors huset, Kallum

Nestleder  Vidar ønsket velkommen i lederens fravær.  Samlermessen : opprigging starter kl. 07.00 Husk sommertid! Det ble utdelt plakater til medlemmer for oppsetting på egnede steder.  Det ble minnet om FREFIL 2017 og  NFFs Landsmøte i Fredrikstad 16.-18. juni.    Inge J. holdt foredrag  med tittelen: «Blodsmak og Melkesyre i Tour de France». og ga noen artige og interessante historier om T.d.F. Starte i 1903, i det to aviser ønsket å lage en sykkeltur som skulle gå gjennom Frankrikes 7 områder. Dette var i starten både et dag- og nattløp, noe som medførte mye juks.        Fra 1905 var det slutt på natt-syklingen, det ble bre syklet på dagtid. Inge viste en rekker frimerker fra forskjellige land hvor berømte syklister var avbildet. Han fortalte også om sykkelkompanier som ble benyttet under kriger og at det finnes spesielle stempler for disse.   Han viste til slutt norske frimerker med sykkelmotiv, hvor av et av disse måtte man bruke lupe for å oppdage sykkelen.   Vår nestleder takket  Inge for foredraget  og at  Inge vil komme på neste møte med et foredrag om montering for utstilling.          møtet ble som vanlig avsluttet med en miniauksjon ledet av  Svein S.   23 medlemmer tilstede.

Møte 1173   6, mars 2017 i Røde Kors huset, Kallum

Vår nye nestleder Vidar HH åpnet møtet og  ønsket vel møtt. Han introduserte seg som ny i styret og hilste fra Svein og Grethe M. som befant seg i Portugal. Han viste til et tiidsskrift og en avis som inneholdt intervjuer med  representanter for MFK. Jan Erik O. og Grethe og  Svein M informerte om klubben og våre aktiviteter som frimerkesamlere. Jan Erik O. informrete om Samlermessen i Råde. 25 selgere er påmeldt til messen. Den starter i år en time tidligere (kl. 10) og det er behov for hjelpere til rigging fra kl. 07.00.    FREFIL-17 og NFF`s Landsmøte holdees i år i Fredrikstad 16. – 18. juni.         Inge J. vil på neste møte 3. april holde et innlegg om montering til utstilling.           Svein S. etterlyste merker fra Østerrike/Ungarn stemplet rundt 1. verdenskrig og benyttet i flere land, særlig Øst- Europa og med stempler fra disse landene.       Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av  Svein S.   14 medlemmer tilstede.

Årsmøtereferat  Moss Filatelistklubb, 20. februar 2017, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum     (møtenr. 1172, 22 medlemmer til stede)                                                                       Dagsorden:                                                                                                                   godkjenning av innkalling til årsmøtet: godkjent (utsendt som e-post)                                      valg av dirigent: Jan Erik Opsahl                                                                                                 valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Egil Bakken og Inge Johansen                  styrets årsberetning for 2016 (ved sekretæren):                                                                 Klubbens styre har bestått av:                                                                                         Leder:             Jan Erik Opsahl                                  Revisor:           Erik Engebretsen     Nestleder:        Svein W. Mathisen                                                     Svenn Sandberg Sekretær:         Jan Erik Blomgren                             Valgkomite:     Svein Sandbugt  Kasserer:         Thore Gjervig                                                            Jan Kr. Isaksen  Styremedl.:      Roger Barang                                                             Roberto Bon         Styremedl.:     Audun Sødal                                                                                     Varamenn:       Grethe Mathisen                                                                                                                           Halvard Sand                                                                                             Klubben har ved årets slutt 50 A-medlemmer og 19 støttemedlemmer.I 2016 har det vært avholdt 18 medlemsmøter og 2 styremøter. Fremmøtet har i snitt vært 19 medlemmer på medlemsmøtene og våre møter holdes på Røde Kors-huset på Kallum.På de fleste møtene er det avholdt miniauksjoner og de fleste av disse er blitt ledet av Svein Sandbugt. Ved endel av møtene er det også holdt utlodninger.                                                                                                                I året 2016 ble det igjen holdt 2 auksjoner, både en vår- og en høstauksjon, begge med gode resultater for klubben.Julemøtet ble også holdt i lokalene på Kallum, med et deilig julebord med mat fra kafeen på Alby og med en julequiz levert av Svein Mathisen. Thore Gjervig ble den heldige vinner og fikk overlevert en hyggelig gave.Søndag 10. april ble det holdt en Samlermesse på Bøndenes Hus i Råde, hvor det var stor aktivitet. 30 stands ble klargjort og stor aktivitet fant sted, både blant selgere og aktive frimerkesamlere.Frimerkets dag 2016 ble avholdt lørdag den 1. oktober og Svein Sandbugt og Thore Gjervig fra MFK var tilstede ved Høyden postkontor. Eget stempel fra Moss ble benyttet og en rekke konvolutter avstemplet med dette ble solgt og endel også tatt vare på av kassereren.Dessverre har vi ikke klart å få våre juniorer tilbake til MFK og denne delen vil bli lagt ned. Derimot vil eksisterende eller nye juniorer få tilgang til våre øvrige møter. Økonomiske resultater vil bli tilbakeført til Moss kommune og til Norges Frimerkeungdom.Pro Filatelia hadde under vårt julebord 12. desember gleden av å tildele Eva denne medaljen for hennes lange tjeneste som klubbens kasserer og senere medhjelper til denne stillingen.Foredragsholder i klubben dette året har vært Knut Arveng. Hans store interesse for havaripost ble tydelig vist frem under vårt møte 19. september.Mange av våre øvrige MFK-medlemmer har bidratt med en rekke filatelistiske temaer og opplysninger gjennom våre møter i 2016, blant annet Jan Erik Opsahl, Svein Mathisen, Grethe Mathisen, Svenn Sandberg, Svein Sandbugt og Guttorm Fremstad.       Ingen kommentarer ble gitt til styrets årsberetning.

regnskapet ble gjennomgått av Thore Gjervig og ble godkjent med noen få kommentarer, blant annet med at et overskudd på kroner 10 218,- synes dette å være et godt avstemt regnskap. I tillegg ble revisorrapporten lest av Jan Erik Opsahl. Det viste seg at overskuddet her var feilaktig oppgitt til kroner 12887,-. Dette ble rettet opp i en endring til rapporten som vist ovenfor og det hele akseptert av klubben. Det gode resultatet ble gitt som en applaus til kassereren.               kontingenten forblir uendret fra foregående år

 • innkomne forslag til årsmøtet: ingen forslag hadde innkommet. Under dette punktet tok Rino Eriksen opp tanker rundt klubbenes møtedager her i Østfold, da det viser seg at flere av klubbene har møtedager på samme dag- og tidspunkt. Han etterlyste om styrene kan sørge for at dette i minst mulig grad skjer ved fremtidige oversikter over møtevirksomhetene.
 • budsjettforslaget for 2017: forslaget ble gjennomgått av Thore Gjervig. Enkelte kommentarer ble avgitt, men dette vil ikke endre forslaget til budsjett, idet styret allerede har hatt disse tankene inne og dette er lagt inn i det foreslåtte budsjettet.
 • valg 2017: Valgkomiteens leder Svein Sandbugt gikk igjennom alle valgene og disse ble akseptert med akklamasjon                                                                                          Leder:             Svein Mathisen – ny, for ett år                                                              Nestleder:       Vidar Hauge-Halvorsen – ny, for 2 år                                                    Sekretær:        Jan Erik Blomgren – gjenstår for ett år                                               Kasserer:         Thore Gjervig – gjenvalgt, for 2 år                                                         Styremedlem:  Grethe Mathisen – ny, for 2 år                                                                                               Audun Sødal – gjenstår, for ett år                                                               Varamedlem:   Kjell Haagensen – ny, for 2 år                                                                                               Halvard Sand – gjenstår, for ett år                                                                Revisor:          Erik Engebretsen – gjenvalgt for ett år                                                                                  Svenn Sandberg – gjenvalgt for ett år                                                             Valgkomite:     Svein Sandbugt – gjenvalgt for ett år                                                                                     Roberto Bon – gjenvalgt for ett år                                                                                        Jan Kr. Isaksen – gjenvalgt for ett år                                                    Årsmøtet ble deretter avsluttet og møtet fortsatte som et vanlig klubbmøte. Vår nye leder Svein Mathisen takket spesielt Jan Erik Opsahl for hans fire år som leder i MFK og overrakte en blomsterhilsen fra klubben.                                                                                       Videre ønsket han også Vidar Hauge-Halvorsen velkommen inn i styret som nestleder og ga en liten introduksjon til hans samlerområder.                                                                              Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S.

Egil Bakken                                                               Inge Johansen

Møte 1171   6. februar 2017 i Røde kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen. refererte fra vellykket tur til frimerkemesse i Aalborg for 7 av klubbens medlemmer samt besøk hos frimerkehandler på hjemveien. Oversikt over medlemmenes samlerområder vil nå bli oppdatert. Medlemmene ble også oppfordret til å ta med seg materiell på møtene, enten for salg/bytte eller fremvisning. Samlermessen i Råde: påmelding er registrert fra 95% av tidligere deltakere.   Svein M . hadde kontaktet danske og norske samlere på ovennevnte messe for informasjon om hvilket program de hadde på sine møter. Resultatet:          2-3 foredrag pr. år. Miniauksjon trakk flest til møtene.     Møtet ble avsluttet av en miniauksjon ledet av Svein S.

Møte 1170  23. januar 2017 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen. Han minnet om årsmøtet 20. februar og Samlermessen i Råde 26. mars. De aller fleste som deltok i fjor er allerede påmeldt.  Inge J. vil i løpet av vinteren/våren bidra med to foredrag. Møtet ble avsluttet med en utlodning og en miniauksjon, som vanlig ledet av Svein S.

Møte 1169  9. januar 2017 i Røde Kors huset, Kallum

Med lederen tilbake ønsket han velkommen til årets første møte. Noen av årets arrangementer ble gjennomgått: Samlermesse Råde 26. mars, Klubbens vårauksjon 3. april og FREFIL 2017 i Fredrikstad 16.-18. juni. Info fra forbundet: De minte om ny adresse, St. Hans veien, Oslo. De ønsket forslag til Årets ildsjel 2017, Grasrotandeler. For klubben i 2017 ca. kr.1.300,-. Frimerkets dag er i år 7. oktober.  Foredragsholdere finnes på lukket side på Forbundets hjemmeside.              Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, som vanlig ledet av Svein S.     20 medlemmer tilstede.

Møte 1168  12. desember 2016 i Røde Kors huset, Kallum

I lederens fravær åpnet nestleder julebordet og ønsket velkommen til de 24 påmeldte deltakerne.  God mat kom på bordene etter hvert som alle forsynte seg rikelig av. Svein M-. hadde laget en flott jule-quiz , noe som bød på endel problemer for de fleste. Til slutt kunne man kåre 1 vinner, Thore G, som hadde flest riktige svar og fikk overrakt en hyggelig premie.                                      Ordens-kollegiet under Pro Filatelia fikk så ordet og etter opplesning av statutter og undersøkelse om det var deltakere som kunne være aktuelle medaljekandidater, ble det Eva, med sin lange tjeneste som kasserer og medhjelper til denne stillingen, fikk overrakt Pro Filatelia.  Under kaffeserveringen kom Egil med sine lodd og det ga et salg på kr. 1820,- og mange gode gevinster og blomster ble gitt til glade vinnere.  Flere gode historier ble fortalt, både av Inge J.,Svein M, Turid S , Halvard og Thore.      Svein M. takket så for et godt år for klubben. Nye styremedlemmer vil komme inn i klubben i 2017, og med håp om et godt, nytt år takket han alle med ønsket om en God Jul og et Godt Nytt År!

Møte 1167  28. november 2016 i Røde Kors huset, Kallum

Under lederens fravær åpnet nestleder møtet og ønsket velkommen.    Julemøtet kan man forstsatt melde seg på og liste ble sendt rundt ennå en gang.  Prisen er kr. 250 pr. person.  Hotell og ferje er bestilt for deltakere til Danmarks-turen 3.-5. februar.    FREFIL 2017 arrangeres i Fredrikstad 16.-18. JUNI. Evt. påmelding se info fra Fredrikstad filatelistklubb.  En internasjonal utstilling i Vejle/DK neste år, som også kan være interessant å se.  Danske og svenske frimerker vi fra neste år komme fra en ny leverandør. Grunnen er at man vil hindre at frimerker kan vaskes av fra papiret de sitter på og derved hindre gjenbruk av frimerker.   Møtet ble avsluttet med en utlodnig og en miniauksjon som vanlig ledet av Svein S.19 medlemmer tilstede.

Møte 1166  14. november 2016 i Røde kors huset, Kallum

Under lederens fravær åpnet nestleder møtet. Danmarksturen 3. februar 2017 vil bli arrangert, foreløpig med 6 deltakere. Hotell og ferje bestilles, men det er fortsatt mulig for flere å melde seg på. Klubbens julemøte 12, desember. Koldtbord fra Alby bestilles. Pris: kr. 250 pr. person, klubben sponser med ca. kr. 70.- . Alle deltakere bes ta med en gave til utlodning,                          Valg av nytt styre under årsmøtet 20. februar 2017: Valgkommiteen ble bedt om å starte sitt arbeide så snart som mulig.  Klubben har fortsatt noen brev med særstempler fra Frimerkts dag. De som ønsker å kjøpe disse må henvende seg til kasserer. Evt. tiloversblivende vi lbli benyttet som gevinster på utlodning ved senere møter.  Møtet avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein S.    18 medlemmer tilstede.

Møte 1165  31, oktober 2016 i Røde Kors huset, Kallum

I lederens fravær åpnet nestleder møtet og ønsket alle velkommen. Det ble avholdt 2 auksjoner, først en «amerikansk» med usolgte objekter fra høstauksjonen og deretter en vanlig miniauksjon.     Begge ledet av Svein S.  Høstauksjonen hadde et salg på ca. 18000 ekskl.provisjon.  Disse auksjonen tar mye tid for de som setter de opp, men man regner med at det også i 2017 vil bli arrangert auksjoner.  Det ble også avholdt en utlodning.  Grethe M. informerte om årets Samlermesse i Råde, som igjen må sies å ha vært en suksess. Neste års messe er planlagt 26. mars.   Tur til messe i Nørresundby, Aalborg-forløpig 6 påmeldte. Man kontakte evt. andre klubber i Østfold for samkjøring.  Husk: Taggemåler og vannmerkesøker befinner seg hos nestleder og kan lånes hos ham.   21 medlemmer tilstede.

Møte 1164   17. oktober 2016 i Røde kors huset, Kallum

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Høstauksjon.  Svein S. ledet som vanlig auksjonen og informerte om at 10% provisjon tillegges tilslaget. Med god hjelp av Jan Erik O. og Grethe m.fl. ble det en vellykket auksjon som innbrakte ca. 18.000 eks, provisjon. 33 personer deltok på auksjonen.

Møte 1163  3. oktober 2016 i Røde Kors huset, Kallum

I leders fravær åpnet nestleder møtet og ønsket velkommen. Høstauksjonen 17. oktober har fått inn mer enn 300 objekter. auksjonsliste ligger på MFK`s hjemmeside.   Tur til frimerkemessen i Nørresundby-Aalborg i februar 2017. Interesserte bes skrive seg på liste.  Svein S. ga en kort orientering om Frimerkets Dag 1. oktober. Klubben hadde stand på Høyden postkontor  og solgte konvolutter med spesialstempel og de 4 frimerkene som ble utgitt denne dag. Usolgte konvolutter kan kjøpes hos kasserer.  Med sin interesse for bøker, viste Fremstad til to filatelistiske. Fra Tyskland en bok om nazitidens frimerker utgitt under Hitlers regime og en bok med oversikt over tidligere, nå ikke-eksisterende land og alle deres utgitte frimerker, Totalt ca. 50 land.      Svein M viste så en oversikt over hjelpestempler, spesielt fra  Mosse-regionen. Han etterlyste spesielt hjelpestempler i tidsrommer 1905-1940. Hjelpestempler ble benyttet når stempler er ødelagt ,blir reparert , forsvunnet eller det kommer store menger post, f.eks. til jul, Møtet bleavsluttet av en miniauksjon ledet av Svein S.   18 medlemmer tilstede.

Møte 1162  19.september 2016 i Røde kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen. Frimerkets dag er 1. oktober. Klubben vil være representert på Høyden postkontor. Til høstauksjonen 17. oktober er det 330 objekter.                    Klubben har mottatt noen klubbhefter fra Oslo Filatelistklubb (INFO).Det inneholdt bl.a en artikkel om sjøflyrutene som også gikk innom Moss, skrevet av Knut Arveng, som også var kveldens foredragsholder. Temaet var havaripost.Me det menes avbrutt postgang, eksempler på dette er flyulykker, skipsforlis, postbiler som forulykkes osv. Arveng konsentrerte seg  om flyulykker, da dette var hans interesseområde. Han viste eksempler på ulykker fra 1932-2016.                        Først ballongulykken fra 1870, hvor La Ville D ‘Orleans havnet ved Lifjell i Telemark, de 2 soldatene hoppet av ballongen og den havarerte ved Krødsherad. Deretter viste han til flyulykker.     Den første i 1932, fløyet av Thor Solberg. Junker JU-52 (Havørn i 1936 og ved Snarøya i 1946.)      Videre en rekke flyulykker frem til det siste flyet- en Canadair CRJ-200, som var innleid av det norske postvesen for post-transport til Nord-Norge og Svalbard. Dette forulykket ved Jokkmokk i Sverige i 2016, på vei nordover. Ingen post ble reddet der.  Arveng ble takket av  lederen og  og  fikk overrakt en blomst som takk for et godt foredrag.   Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein S.   19 deltok på møtet.

Møte 1161  5.september 2016 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og  ønsket velkommen. Klubben deltok med en utstilling på Husflidsdagene på Torderød gård 27. 0g 28. august. Mange var innom å så på våre 8 rammer med motiv/tema og postkort, men ingen nye medlemmer ble det ikke.       Frimerkets dag er 1. oktober  på Høyden postkontor. Klubben vil evt.delta her. Minner om 19. september hvor Knut Arveng foredrar om luftpost og havaripost. Det er også siste frist for innlevering til Høstauksjonen 17. oktober. en god del objekter foreligger allerede. Forslag til opplegg for en evt. Danmarkstur vil bli presentert senere.   Grethe redegjorde for junioravdelingen. De hadde igjen fått invitasjon til dette møtet, ingen møtte, så det ble besluttet å avvikle den, men Juniorene har fått tilbud om å delta på våre møter. Støtten som er mottatt fra Moss kommune vil bli tilbakeført til kommunen.  Gjenstående fra junioravdelingen vil som avtalt bli overført til Norges Frimerkeungdom – NFU.                            Svein S. hadde i forbindelse med et besøk hos Knut Grenaas etterlatte mottatt en plakett som Knut hadde laget og er overlatt til klubben.   Møtet ble avsluttet med en utlodning  og miniauksjon eldet av  Svein S.   17 deltok på møtet.

Møte 1160  22. august 2016 i Røde Kors huset, Kallum

Lederen åpnet høstens første møte, denne gang  kjelleren p.g.a. oppussing av salen i 1. etg.           Det ble informert om foredrag    , Frimerkets dag 1. oktober og høstauksjonen 17. oktober.            Klubbens Mossesamlingen ble presentert. Ny oppdatert mankoliste foreligger, og klubbens medlemmer ble oppfordret til å bidra med merker som er stemplet Moss. Det vil bli invitert til møte for Juniorene på neste møte 5. september kl. 17.   Klubben vil ha en utstilling på Husflid-dagene på Torderød 27. og 28. august, med 8 rammeflater med postkort og motivsamlinger.           Den 4. februar 2017 arrangeres som vanlig byttedag i Nørresundby/Aalborg. Det vil bli presentert et forslag til en fellestur for de av medlemmene som er interessert i delta på dette.                        Jan Erik O. fortalte om sin  tur til Bornholm hvor han hadde tatt med  noen postkort fra tidlig 1900-tallet og forsøkt å finne samme motiv, noe han med mye møye hadde lykkes med.                  Svein M. refererte til uttalelse fra Skanfil: Det leveres nå inn masser av samlinger til auksjon fra dødsbo. Skal man anta at prisene vil falle noe som en konsekvens av dette ?                                    Svenn hadde vært på bokauksjon og sikret seg en godbit for en forbausende lav pris, hvor mange gamle stjerner hadde signert med sin autograf, bla. Hauk og Per Aabel.                                         Møtet ble som vanlig avsluttet med en miniauksjon, denne gang ledet av Svein.M.                            17 tilstede på møtet.

Møte 1159  2. mai 2016 i Røde Kors huset, Kallum

Nestleder åpnet møtet i leders fravær, og ønsket velkommen til sommeravslutningen. Klubben spanderte pølser,kaker, brus og kaffe.     Nordpost har gitt ut en brosjyre og vil nå konkurrere med Posten Norge. Det samme er planlagt i en rekke andre land. Dette i henhold til det nye postdirektivet fra EU.  Postkontoret på Høyden har gitt ut 3 forskjellige frimerker. Bl.a Bastø-fergene. Nestleder foredro om rørpost, og hvordan dette fungerte for brevforsendelser. Dette ble benyttet bl.a. i London, Berlin og Paris. Møtet fortsatte med en utlodning og miniauksjon  og alle ble ønsket en riktig god sommer!  23 medlemmer tilstede.

Møte 1158  18. april 2016 i Røde Kors huset, Kallum

Lederen ønsket velkommen til vårens nest siste møte.      Samlermessen i Råde ble igjen en suksess med mange besøkende og bra salg. Sammenlignet med tidligere år ble overskuddet litt lavere.  Samlermessen 2017 er allerede planlagt, dato ikke bestemt, da vi nødig vil kollidere med andre arrangement.  Juniorene var denne gang invitert, men dessverre, ingen dukket opp. Nyhetsbrev fra N.F.F. ble referert. Frimerkets dag vil bli arrangert 1. oktober. Det blir utgitt egne frimerker og særstempel vil bli tilbudt. Det ble også lovet en oppdatering av Forbundets hjemmeside. Samlermessen i Ørje vil i år bli arrangert i Drammen. Neste år vil Finlandia 2017 bli et av årets høydepunkter. Svein Sandbugt holdt et innlegg om samleområder og bruk av publikasjoner og filatelistiske tidsskrifter og kataloger for å skaffe seg kunnskaper om de aktuelle temaer. Han har et stort utvalg av dette, som kan lånes hos han. Møtet ble avsluttet med en miniauksjon.              21 medlemmer tilstede.

Møte 1157  4. april 2016  Vårauksjon  i Røde Kors huset, Kallum

Leder ønsket velkommen til vårauksjonen. Svein Sandbugt var auksjonarius. Det ble igjen presisert at man ikke selv henter sine kjøpte objekter, men venter til opprop for oppgjør og utlevering av objekter. Resultatet for auksjonen var meget bra.

Møte 1156  21. mars 2016 i Røde Kors hsuet, Kallum

Leder åpnet møte og ønsket velkommen til påsketreffet. 2060 objekter er innkommet til vårauksjonen. PåSamlermessen i Råde vil det være 30 stands med selgere. Plakater for oppsetting ble utdelt. Leder har 2 foredragsholdere han vil kontakte for høstens møter. Den første protokollen for klubben er  nå kommet til rette. Ledere leste referatet fra grunnleggelsen av klubben 22. november 1932. Høsten møteplan er klar, første møte 22. august.  Det ble så en kort diskusjon om salgsobjekter fra Postens filatelitjeneste og prisnivået på disse, også «gullbrevene» med kunsternes signatur.  Møtet ble avslutten med utlodning og miniauksjon.  22 personer deltok på møtet.

 Møte 1155  7. mars 2016 i Røde Kors huset, Kallum

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Forslag til budsjett for 2016 ble fremlagt og godkjent Stipulert overskudd på kr. 3.100,-, men et at usikkerhetsmomentene er en mulig husleieøkning som ikke er avklart enda.     Vi mangler foredragsholdere til klubbmøtene .Leder har sendt en forespørsel til NFF som angivelig skal ha en liste over foredragsholdere, har ennå ikke mottatt noe svar. Vårauksjonen ser ut til å bli innholdsrik og vil bli lagt inn på vår nettside uke 11.Papirkopi vil foreligge på neste møte 21. mars. Juniorklubben arbeides det med og møte er planlagt med Joramo neste uke.Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Egil Bakken.  19 personer tilstede.

Møte 1154  Årsmøte  22. Februar 2016 i Røde kors huset, Kallum

23 medlemmer tilstede.                                                                                                               Dagsorden:                        Godkjenning av innkalling til årsmøte. godkjent (utsendt som e-post).  Valg av dirigent: Jan Erik Opsahl.     Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:               Han Petter Grønvold og Svenn Sandberg.      Styrets årsberetning for 2015:                                       Klubbens styre har bestått av :  Leder Jan Erik Opsahl, Nestleder: Svein W. Mathisen, Sekretær: Jan Erik Blomgren, Kasserer: Eva og Egil Bakken, Styremedlemmer: Roger Barang og Audun Sødal,    Varamenn: Grethe Mathisen og Svenn Sandberg. Revisorer: Erik Engebretsen og Guttorm Fremstad. Valgkommite: Svein sandbugt, Jan Kr. Isaksen og Roberto Bon.

Klubben har ved årets slutt 48 A-medlemmer og 21 støttemedlemmer.    I løpet av året har Knut Grenå gått bort og et medlem har meldt seg ut av klubben. I 20125 har det vært avholdt 17 medlemsmøter og 3 styremøter. Fremmøte har i snitt vært 25 medlemmer. Alle møtene har vært avholdt i Røde kors huset, Kallumvn.3.     På de fleste møtene har det vært miniauksjoner ,de fleste ledet av Svein Sandbugt. På noen av møtene også utlodning. I 2015 ble det kun avholdt høstauksjon, med et meget godt resultat for klubben. Julemøtet ble arrangert på Røde kors huset   og selv med ny kodelås på inngangsdøren , ble det et deilig julebord med mat fra kafeen på Alby og med en julequiz levert av  Svein Mathisen , ble det hele et meget vellykket arrangement.           Søndag 12. april ble det hold en Samlermesse på Bøndernes Hus i Råde, hvor det var stor aktivitet,bra salg og både selgere og kjøpere ga uttrykk for at de  ønsket et nytt arrangement neste år.  Frimerkets dag var 3. oktober og klubben var tilstede på Høyden postkontor. Posten utga et frimerke/blokk for anledningen. Besøket på klubbens stand var ikke overveldende.                        Klubben har laget et nytt forslag til reglement for klubbauksjonene og dette gjennomføres som en prøveordning for 2015.  En viktig endring er at utrop må være minst kr. 20.-.                                  Terje Joramo slutter som leder for Moss Frimerkeungdom. MFU innlemmes ikke i MFK, men består som egen klubb. MFK velger 3 medlemmer som sammen tar ansvar for Juniorklubben.                       Under NFF-Landsmøte i Trondheim fikk Inge Johansen og Liv Marion Strømnes henholdsvis Stor Vermeil og Vermeil for sine utstillingsobjekter.    Foredragsholdere og bidragsytere under medlemsmøtene: annonse i brev fra Tyskland 1923-Svein Mathisen,  Norske og Engelske konger og dronninger-Mona Sødal,  Norges frimerker 1940-1945-Øyvind Refsnes, Returpost i Norge-Steinar Marvik,  Stamp Album på web-Jan Erik Opsahl,  2 c. frimerke fra Hawaii 1851-Svein W. Mathisen,    NRK-sommerbåten med eget frimerke fra Moss 14. august med særstempel-Jan E. Opsahl,               Hvordan fjerne selvklebende frimerker fra konvolutter-Svein W.Mathisen,   Perfins-Svein Sandbugt og Jan Kr. Isaksen. Årsberetningen ble godkjent. En kommentar: ønske om at kopier av årsberetningen kunne vært tilgjengelig.                                                                                       Regnskap ble gjennomgått av Eva Bakken og ble godkjent, med noen kommentarer bl,a manglende revisorrapport som vil foreligge senere.   Kontingenten vil bli uendret .   Ingen innkomne forslag til årsmøtet. Budsjettforslag for 2016 forelå ikke og vil bli fremlagt på neste medlemsmøte.           Valg 2016:    Leder Jan E. Opsahl: gjenstår for 1 år, Nestleder Svein W.Mathisen: gjenvalgt for 2 år, Sekretær Jan Erik Blomgren: gjenvalgt for 2 år,  Kasserer: Thore Gjervig. NY, valgt for 1 år, Styremedlemmer  Roger Barang: gjenstår for 1 år, Audun Sødal: gjenvalgt for 2 år, Varamedlemmer Grethe Mathisen; gjenstår for 1 år, Halvard Sand: NY valgt for 2 år. Revisorer: Erik Engebretsen: gjenvalgt for 1 år og Svenn Sandberg- ny for 1 år,  Valgkommite: Svein Sandbugt, Roberto Bon og Jan.Kr, Isaksen alle gjenvalgt for 1 år.    Årsmøtet ble så hevet og det ble utloding og miniauksjon.

Møte 1153  8. februar 2016 i Røde Kors huset, Kallum

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Innlevering til vårauksjonen innen 7. mars, minimumsutrop på kr. 20.-. Samlermessen i Råde 10. april er nå fulltegnet. de fleste som i fjor, noen nye. Leder refererte fra Samlermesse i Nørresundby i Danmark. Stor deltagelse av selgere og besøkende, mye bra å finne der. Fortalte om en danske som ved masseutsendelse av svarkonvolutter hadde smurt alle merkene inn med limstift. Ved mottak av konvoluttene kunne han så vaske av stemplene for gjenbruk. Hvordan det endte er ikke kjent… Leder viste også hvordan man kan identifisere danske merker fra hefter ved å se på taggingen; Disse merkene  er uregelsmessig i hjørnene. Møte i Sarpsborg 17. mars. Postens frimerketjeneste kommer og vil informere om årets frimerkeutgivelser. Svein Sandbugt informerte fra valgkommiteen. Han norgeoppfordret medlemmene til å ta kontakt for evt. styreverv.  Svenn Sandberg kontaktet Posten Norge etter å ha opplevd at Kiwi Halmstad-Post i butikk- satte tape over frimerkene  på hans forsendelse. Han fikk skriftelig beklagelse tilbake og frimerkene ble erstattet. Det samme hadde et annet medlem opplevd på Kiwi Jeløya.     Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av  Svein S.     23 deltok på møtet.

 Møte 1152  25. januar 2016 i Røde kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.  Refererte fra nyhetsbrev fra NFF. Styret arbeider med oppgaver tilknyttet resultatet av strategiarbeidet. Klubben har fått tilsendt nyhetsbrev som inneholder momenter for å profilere egen klubb og frimerkesamling som hobby, samt forslag for å rekruttere nye medlemmer.  Av messer i 2016 kan nevnes: Samlermesse Råde 10.april, Postkortmarked i juni- trolig Drammen 18. juni, Samlermesse i Bø 29.-31. juli, Samlermesse Statelle 10. september, Frimerkets Dag 1. oktober, Reg.utstilling Vardø 7.-9. oktober, Reg.utstilling Drammen 11.-13. november.   Invitasjon fra Grenseforeningen til møte i Uddevalla 5. mars. Det er ønskelig å få arrangert fellesmøter med de andre Østfoldklubbene. Leder tar kontakt med regionansvarlig. Møtet ble avsluttet med utlodning og miniauksjon.  vi ø sker også filatelistiske bidrag fra medlemmene på våre møte. Lite eller stort.18 deltok på møtet.

 Møte 1151   11. januar 2016 i Røde Kors Huset, Kallum

Lederen åpnet årets første møte og ønsket velkommen.    Innkommet post gjennomgått. N.F.F har gitt klubben et bidrag på kr. 1.000 for å arrangere Frimerkets Dag 2015. Bred fra en samler i Bayern om bytte-ønske. Minnet på at 7. mars er frist for innlevering til Vårauksjonen som avholdes 4. april. Svenn Sandberg refererte til  et brev han hadde mottatt ang. en forespørsel om perfins på norske frimerker. De første perfins utkom i England 1858, i norge i 1890-årene. Norske frimerker med perfins blir fortsatt utgitt, nå i forbindelse med filatelistiske arrangementer. I Drammen blir det nå reist sak mot en person som har solgt limløse frimerker. 2 av kjøperne skal ang. også blitt anmeldt. Svein M. fortalte en historie om postkort han hadde funnet i et lot. Han hadde fått kontakt med familien til de som i sin  tid hadde sendt  kortene og som uttrykte stor glede over dette funnet,  som de nå har fått tilsendt. De viste seg at denne familen hadde en tilknytning til Moss/Høyden. Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein W.M.   19 tilstede på møtet.

                                           2015

Møte 1150  14. desember 2015 i Røde Kors huset, Kallum- Julebord

Lederen åpnet julebordet og ønsket velkommen. I løpet av året har medlemmer gått bort eller sluttet av andre årsaker. Nå er det imidlertid sannsynlig at juniorklubben vil bli ledet av  medlemmer fra vår klubb. Samlermesse og auksjoner har vært arrangert i år og det fortsetter vi med neste år. Deretter gikk alle til et deilig julebord og forsynte oss med alt det gode som var satt frem. Etter noen gode historier fortalt ved bordet, kom Svein M. med sin Quiz, som bød på problemer for mange av oss. Til slutt fikk man en vinner-nemlig Audun- etter ekstraspørsmål. da 6 personer hadde 8 rette. Inge J. fikk så ordet og hadde en artig historie om  en murers forsikrigssak. Senere på kvelden ble det loddsalg og utlodning av mange flotte gevinster inkl. 2 brød!Dette innbrakte hele kr. 1.600 til klubbkassen. Med ønske om en god jul takket deltakerne for et deilig arrangement som ble avsluttet kl. 21.15.   23 deltok på julebordet.

 Møte 1149  30. november 2015 i Røde Kors huset, Kallum

Nestleder åpnet møtet og ønsket velkommen til årets siste møte før julebordet 14, desember.Prisen for julebordet blir som i fjor, kr. 200,- per person. klbbenspnser kr.110.-og drikkevarer. Det vil bli utlodning, og medlemmene ble bedt om å ta med en gave til denne. 26 personer er påmeldt til julebordet. Et tidligere medlem og formann i klubben, Raymond Hansen, har gått bort. Bisettelsen finner sted denne uken. Terje Joramo fra juniorklubben har bifalt i vårt opplegg for at vi overtar ansvaret for juniorene. Valgkommiteen ble minnet om vårt kommende årsmøte 22. februar 2016, og nestleder ba om at de starter sitt arbeide så snart som mulig.    Grenseforeningen har møte 5. mars 2016, noen av våre medlemmer deltar på disse møtene. Svein S og Jan Kr, tok opp temaet perfins og Svein viste eksempler på disse, bl.a. engelske merker. Alle de Nordiske landene har hatt perfins , de siste norske har vært utgitt av frimerkeklubber og organisasjoner. Gjennomhullinger ble tatt i bruk for å hindre ut de ansatte tok frimerker fra frimerkekassa.Møtet ble avsluttet med miniauksjon ved Svein S. 25 medlemmer tilstede.

Møte 1148  16.november 2015 i Røde Kors huset, Kallum

Nestleder åpnet møtet og ønsket velkommen i lederens fravær. Styremøte ble avholdt 9. november  og det ble niformert fra dette møtet. Vårauksjon vil bli avholdt 4. april 2016 . Usolgte objekter vil bli tilbudt for salg på Samlermessen i Råde 10. april 2016. Klubbens julebord arrrangeres 14. desember, med samme opplegg som i fjor. Liste for påmelding er fremlagt. Frist for påmelding 30. november. Det vil bli Quiz og utlodning. Gjestene bes om å ta med en gevinst til utlodningen. Leder av juniorklubben, Terje Joramo, ønsker å fratre som leder, og vår nestleder redegjorde for en mulighet til å ta hånd om juniorene i vår klubb, men fortsatt registrert som egen junioravdelig. Saken er tatt opp i styremøte, Roger Barang har sagt seg villig til å bidra, men det bør være to personer i tillegg til å lede juniorgruppen. Svein Sandbugt har også meldt sin interesse til å bidra.Saken vil bli tatt opp igjen på neste møte. Roger B. forsøker å oppspore foredragsholdere, noe som synes å være vanskelig.En liste hvor man kan sette opp ønsker om temaer kan bli lagt ut i klubben. Svein S. og Jan Kr. vil fortelle om perfins  på neste møte. En USA-samler har kommet med et spørsmål til Svein M.: Hvordan fjerner man de nye selvklebende frimerkene fra brev ?  Flere forslag ble nevnt, bl.a. å legge frimerkene lenge i lunket vann, og fjerne limet med en linjal. Filatelistisk 5-minutter: Svein M. tok for seg Norgeskatalogen og hvordan denne setter opp avstemplinger i forskjellige utførelser, som godt avstemplede merker og ned til dårlige stempler. Medlemmene  viste forskjellige eksempler på gode og dårlige stempler. Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ve Svein S,   18 medlemmer tilstede.

Møte 1147  2. november 2015 i Røde kors huset, Kallum

Leder ønsket velkommen og åpnet det første november-møtet.  På høstauksjonen 19. oktober ble det gjort mange gode kjøp av objekter denne dagen. Detter er nok grunnen  til at fremmøte på dagens møte er relativt lavt. Post er ankommet og lagt frem til medlemmene for gjennomsyn. Lederen viste frem en pose «tørrvann». Denne tilsettes kun vanlig vann og dette vil gi en utmerket drikk for alle!    Styret vil møtes om en uke og vil blant annet ta opp fremtiden for juniorklubben og forslag til hvordan vi løser lederspørsmålet. Ellers kom det mange interessante spørsmål og temaer som ble diskutert av medlemmene, Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein Sandbugt. 15 medlemmer tilstede.

Møte 1146  19. oktober 2015 -Høstauksjon i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen til auksjonen. Som man vil se av auksjonslisten var det et meget godt utvalg av objekter til denne auksjonen. Svein  Sandbugt ledet auksjonen.Det ble også presisert at ingen skulle selv plukke kjøpte objekter. Det var også kommet inn noen skriftlige bud til auksjonen. Med god hjelp av Eva og Jan Erik O. ble auksjonen effektivt gjennomført og det ble et resultat som man skal være meget fornøyd med.  35 personer tilstede.

Møte 1145  5. oktober 2015 kl.19.00 i Røde Kors huset, Kallum

Leder ønsket velkommen til møtet.  En av våre trofaste møtedeltakere, Finn Melvær har blitt alvorlig syk ,vi ønsker ham god bedring. Kommende begivenheter: Grimstad Filatelistklubbs høstauksjon 25. oktober, messe i Gøteborg 24. oktober.   Hans Petter Grønvold har tidlige utgitt «Håndbok over all verdens frimerkeutgivende land fra 1840». Han  er nå igang med å lage en oppdatert digitalisert utgave av denne.      Terje Joramo, som leder juniorklubben, ønsker avløsning. Styret vil diskutere og komme med et forslag til løsning på dette. Som vanlig et miniauksjon ved Svein Sandbugt.   21 deltakere på møtet.

Møte 1144   21. september 2015 kl. 19.00 i Røde kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.   I dag Siste frist for innlevering til Høstauksjonen 19. oktober.  Hittil innkommet 300 objekter. 3. oktober er Frimerkets Dag og klubben vil være tilstede på Høyden Postkontor. Det er ønskelig at så mange som mulig møter opp. Posten utgir et frimerke/blokk. Svein Sandbugt ønsket at de som hadde kataloger, spesialkataloger leverer en fortegnelse over disse til klubben slik at medlemmene  evt. kan få låne disse.  Grenseforeningen har møte 26. september kl. 10.30 på Rasta ved Nordby (Sverige). Møtet bør være interessant for mange samlere, og temaet for dette møtet er forfalskninger presentert av en svensk ekspert på området.   Foredragsholdere til egne møter er vanskelig å få tak i. Medlemmer oppfordres til å bidra med innlegg på våre møter. Jan Isaksen ble oppfordret til å foredra om Perfins. Møtet ble som vanlig avsluttet med en miniauksjon ledet av  Svein S.    20 medlemmer tilstede.

Møte 1143  7. september 2015 kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.   Litt post var ankommet og lagt frem. Konvolutten med spesialstempel og Personlig frimerke fra Alby  er tilgjengelig hos lederen.  Barang viste et kort med et overstemplet frimerke, stemplet Høyden postkontor under et tidligere Frimerkets dag arrangement var ukjent for klubbens medlemmer.     En del objekter til høstens auksjon er mottatt. Frist for innlevering av lister for objekter til auksjonen er meste møte 21. september.       Utlodning ble det senere under møtet 0g som vanlig en miniauksjon ledet av Svein S.                   20 medlemmer deltok på møtet.

Møte nr. 1142  24. august 2015 kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet og ønsket velkommen til høstens første møte.           Knut Grenaa har gått bort og Svein S. sa noen minneord. Han hadde vært medlem i mer enn 50 år og var spesielt interessert i alt fra Moss.       NFF´s Landsmøte ble avholdt i Trondheim og leder informerte om dette. Det hele ble raskt unnagjort , da alt ble vedtatt med akklamasjon. Ingen kontingentøkning.   Under utstillingen fikk  Inge Johansen stor Vermeil for sin sykkelsamling og Liv M Vermeil for en samling basert på en Prøysen-vise. Det er ønskelig fra klubben at vi  forsker å få noen til å bidra med  et informativt foredrag om oppbygning etc. for utstillingssamlinger.  Et brev fra samler av Polarpost i Tyskland som ønsker kontakter i Norge.   NRK-Sommerbåten ankom Moss 14. august med eget frimerke med motiv fra Alby og Særstempel. De som ønsket dette kan kontakte lederen. Minner om Høstauksjonen som avholdes 19. oktober og innlevering innen 21.  september. Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein S.  20 medlemmer tilstede.

Møte nr. 1141  11. mai 2015 kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen til sommeravslutningen. Post og auksjonskataloger hadde ankommet. I tillegg ble det referert at Statthelle-klubben hadde sommeravslutning med båttur og at Grenseforeningen har møte 31. mai på Nordby/Sverige.  Svein M. fikk så ordet og ga oss en beretning om verdens dyreste frimerke, som kun finnes i et kjent eksemplar ustemplet. Dette er et 2 c. frimerke fra Hawaii odg det utkom 1. oktober 1851. Det er trykket på avispapir; et tynt og uegnet materiale til å trykke frimerker på.   Derettter ledet han en sommer-quiz, som ble vunnet av Eva Bakken, som fikk en liten gave for innsatsen.    Møtet ble avsluttet med utlodning og auksjon, før medlemmene takket for møtet og ønsket alle tilstede en riktig god sommer.

Møte nr 1140  27. april 2015 kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.  Svein M. fikk så ordet og redegjorde fra samlermessen i Statthelle 19. april som tre av våre medlemmer besøkte. Det var en hyggelig opplevelse, men den var ikke så avansert som vår messe i Råde, iflg. Svein.                                                                    Det ble også minnet om Samlerfesten i Bø i Telemark 24.-26. juli.Dette er den 23. internasjonale olympiske samlerfestival under IOC-paraplyen. Leder informerte så om en CD som kan bestilles på nettet utgitt av William Steiner, USA. (www.Stamp Album Web). Denne inneholder albumsider for alle verdens land,  som kan skrives ut. Han viste selv eksempler fra egne samlinger hvor han hadde benyttet seg av disse arkene.Det var ønske om at man kunne kjøpe inn et eks. til klubbens medlemmer.                Lederen minnet også om at både taggemåler og vannmerkesøker nå er tilgjengelig hos kasserer.  Neste møte blir sommeravslutning med kaffe og kringle.  Deretter fortsatte møtet med en utlodning og auksjon. 23 medlemmer tilstede.

Møte nr. 1139   13.april 2015 kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.   Gårsdagens samlermesse i Råde ble meget vellykket, godt med publikum, godt salg og de fleste selgere ville komme tilbake også neste år. Det er en Samlermesse i Stathelle neste helg og vårmesse på Vikingskipet på Hamar.Det vil være både postkort og frimerker blant alt annet i Vikingskipet. Deretter ble Steinar Marvik introdusert og han holdt et foredrag om returpost i Norge. Postloven av 1871 gir mulighet for retur av post, både når det finnes en returadresse på brevet eller ved at man kunne åpne sendingen og derved hadde muligheten til få finne avsenderadresse i denne. To forskjellige frimerker ble benyttet i Norge. Han viste en rekke forskjellige brev med returinformasjon; postoppkrav, inkasso, sensur under krigene og eksempler fra forskjellige postkontor. Marvik ble takket for et godt foredrag og viste frem et album med en rekke returbrev.    leder minnet om at taggemåler og vannmerkesøker er tilgjengelig hos kasserer. Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein Sandbugt.                           30 medlemmer tilstede.

Møte nr 1138   30.mars 2015  kl.19.00 i røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.    Han informerte om Samlermessen i Råde- 30 deltakere er påmeldt. Det vil bli en del problemer med parkeringen rundt Bøndenes hus p.g.a. gravearbeider. Noen bør derfor være ute og informere besøkende om hvor man kan parkere.                             Taggemåler og vannmerkesøker er innkjøpt til klubben og lånes ut gjennom kasserer. Prisen er kr. 50,. pr. apparat, leietid 14 dager.  Øyvind Refsnes foredro om Norges frimerker fra 1940-45.    Damsleth var en kjent person fra tegninger i aviser, reklameplakater og omslag til publikasjoner og bøker. Han laget en rekke av de frimerkene som ble utgitt under krigen.  Det var et meget godt foredrag som leder belønnet foredragsholder med blomster. Det er ønskelig at vi kan få Refsnes tilbake til klubben ved en senere anledning, muligens neste år. MIniauksjon ve Svein S.                24 medlemmer tilstede.

Møte nr. 1137 16. mars 2015 kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.                                                                        Ankommet post: siste nummer av NFT og en-epost fra en ung samler på 12 år fra Ukraina. Han ønsker norske frimerker og brev og takker til de som evt. vil sende ham dette.                 Samlermessa er i rute og er det på det nærmeste klar.              Øyvind Refsnes kommer 30. mars med foredrag om krigens frimerker.    Svein S. etterlyste mer informasjon om hva de 5 kronene fra auksjonene skulle dekke. Lederen redegjorde for dette og at vi gjør dette som en prøveordning for 2015.Det vil da bli vurdert på neste årsmøte om vi skal fortsette med denne ordningen.               Møtet ble avsluttet med en utlodning og miniauksjon ledet av  Svein S.   19 medlemmer tilstede.

Møte nr. 1136 –  Årsmøte 2. mars 2015 kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum.

  20 medlemmer tilstede    

Dagsorden:  Innkalling godkjent. (noen av medlemmene hadde ikke mottatt innkallingen på e-post, men innkallingen ble allikevel godkjent).                                                                             Valg av dirigent: Jan Erik Opsahl                                                                                                -2 medlemmer til underskrift av protokollen: Halvard Sand og Harald Bruun-Pettersen.

Styrets årsberetning 2014.                                                                                              
Klubbens Styre 2014:
Leder:  Jan Erik Opsahl.  Nestleder:  Svein W. Mathisen. Sekretær: Jan Erik Blomgren. Kasserer: Egil Bakken.   Styremedl.: Audun Sødal og   Grethe Mathisen. Varamenn:Svenn  Sandberg og  Knuth Olsen .Revisor: Erik Engebretsen og   Knut Grenå. Valgkommite:  Svein Sandbugt .  J.an Kr. Isaksen     Roger Barang.                                                                                                                         Klubben har ved årets slutt 50 A-medlemmer og 21 støttemedlemmer.    I løpet av året er ett nytt medlem innmeldt: Erik Svendsen, fra Svinndal.
Leif Ståle Gundersen og Finn Jan de Lange har gått bort.
I 2014 har det vært avholdt 18 medlemsmøter og 3 styremøter. Fremmøtet har i snitt vært 27       medlemmer på medlemsmøtene og alle medlemsmøtene holdes idag i Røde Kors-huset på Kallum. På de fleste møtene er det avholdt miniauksjoner og de fleste av disse er blitt ledet av Svein Sandbugt. Ved endel av møtene er det også holdt utlodning.                                                           Både vårauksjonen og høstauksjonen ble holdt i våre møtelokaler på Kallum og resultatene må sies å være meget tilfredsstillende, spesielt vårauksjonen.  Julemøtet ble også holdt i lokalene på Kallum, med et deilig julebord levert av Galleri F15/Alby. Med kaffe og kaker og en julequiz levert av Svein Mathisen, ble dette et vellykket arrangement.  Søndag 6. april ble det holdt en Samlermesse på Bøndenes Hus i Råde, hvor Fredrikstad Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere, i samarbeide med Moss Filatelistklubb, sto som arrangør. Samlermessen ble meget godt besøkt og sammenlignet med messen i 2013, ble det registrert et større fremmøte (blant annet på grunn av gratis adgang) og et større salg enn tidligere.

Under Frimerkets dag 2014 ble dette holdt på en lørdag den 18. oktober. MFK var tilstede ved Høyden postkontor, men da arrangementet ble holdt på en lørdag, var det kun 4 eventuelle nye samlere som kom innom postkontoret denne dagen. Forøvrig var det kun egne medlemmer i klubben som var innom postkontoret.

Liv Marion Strømnes var med som utstiller under arrangementet Skagerak 14, hvor hun i oktober mottok ærespris fra Grimstad Filatelistklubb.                                                                               Foredragsholdere og bidragsytere under medlemsmøtene: Oversjøiske land/Stillehavet – Hans-Petter Grønvold, Norske posthornmerker – Svein Sandbugt, Straffeporto – Steinar Marvik, Motivsamlinger – Svein Sandbugt, Hjemstedssamling fra Fredriksten/Halden – Per Kindem, Ved kjøp av frimerkelotter – Svein Mathisen, Postkort – Per Schulze, Tanker rundt Nordia-utstillingen i Lillestrøm – Grethe Mathisen.                                                                                                      -Ingen kommentarer til styrets årsberetning.                                                                               -Regnskap ble gjennomgått av Eva Bakken og ble godkjent uten kommentarer.                              -Kontingent blir uendret fra foregående år.                                                                                 -Innkomne forslag til årsmøtet: Leder redegjorde for et forslag som styret ønsker å innføre som en prøveordning for 2015: Nye auksjonsvedtekter. Det ble vedtatt -11 stemte for og 7 mot.                 -Budsjettforslag for 2015 ble gjennomgått og godtatt med forsalg om at styret får fullmakt til  å justere det, da innkjøp av elektronisk taggemåler og vannmerkesøker til kr. 5000,- ikke var medtatt .     (kfr. Møtereferat fra fra medlemsmøtet 16. februar 2015).

Valg 2015:                                                                                                                         Valgkommiteens leder presenterte forslag til nytt styre og alle ble akseptert med akklamasjon. Leder:  Jan Erik Opsahl  – gjenvalgt for 2 år.  Nestleder: Svein Mathisen – gjenstår for 1 år.     Sekretær Jan Erik Blomgren gjenstår for 1 år. Kasserer:Egil og Eva Bakken- gjenvalgt for 1 år .       Styremedlem:  Roger Barang- ny – for 2 år.Audun Sødal – gjenvalgt for 1 år.Varamedlem;  Grethe Mathisen- ny for 2 år.Svenn Sandberg-gjenstår for1 år Revisor: Erik Engebretsen- gjenvalg -for 1 år. og  Guttorm Fremstad- ny  for 1 år.  Valgkommitè: Svein Sandbugt- gjenvalgt for 1 år.  Roberto Bon- ny- for 1 år-   Jan Kr. Isaksen- gjenvalgt for 1 år.

Årsmøtet ble avsluttet og møtet fortsatte som et vanlig klubbmøte. Lederen informerte om Samlermessen i Råde , hvor vi mangler noen som kan drifte kantinen. Frivillige ønskes.              Det blir ingen auksjon på Samlermessen, da dette er for tidkrevende og det vil kreve større lokaler.                                                                                                                                     Utstillingsplakater ble delt ut og vil plasseres på egnede steder. Møtet ble avsluttet med en miniauksjon ledet av Svein S.

Møte 1135 mandag 16. februar 2015, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum.                                   Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen.                                                                               Idet vårauksjonen utgår denne sesongen, blir det en større miniauksjon på slutten av møtet idag.    Forøvrig blir det også en utlodning idag og innkallingen til årsmøtet den 2. mars vil bli delt ut til medlemmene. Fra regnskapet viser det seg at grasrottildelingen har blitt vesentlig mindre i året 2014 og lederen ber om at de som spiller tar hensyn til dette. Samlermessa kommer i april og de fleste har nå meldt at de blir med også i år, noen har sagt at de dessverre ikke blir med dette året. Svein M. viste til at det finnes endel midler som kan benyttes til innkjøp for klubben, og i denne forbindelse vil det bli innkjøpt en elektronisk taggemåler og en vannmerkesøker. Disse vil bli tatt vare på av kasserer og kan lånes ut for kr 50,- per gang, med tidsfrist 14 dager (mellom to påfølgende møter i klubben).                                                                                               Svenn S. lurte på hva gutter-par egentlig betyr og hvor dette måtte komme fra, men noe usikkerhet foreligger i øyeblikket. Se også NFT nr. 1/2015, hvor dette er noe beskrevet.     Deretter kom Mona frem med sine samlinger over norske og engelske konger/dronninger og deres virke i disse to landene. Hun hadde satt opp samlingen med postkort og frimerker og viste oss en rekke slike. I Norge startet hun med Haakon 7. og viste oss en rekke kort og frimerker frem til vår nåværende konge og hans familie. Tilsvarende for England, hvor starten var med dronning Victoria og videre frem til nåværene dronning og hennes familie.                                                         Møtet ble til sist avsluttet med utlodning og en miniauksjon, ledet av Svein S.                              27 medlemmer tilstede.

Møte1134 –  mandag 2. februar 2015, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

Lederen åpnet møtet og ønsket  velkommen til det første februarmøtet.   Frimerkeprat vil i første rekke stå på programmet, men møtet vil som normalt bli avsluttet med en miniauksjon.   På neste møte vil Mona komme med sin samling om konger.   Forøvrig ønsker lederen at flere av våre medlemmer kan komme med programposter som dekker egne samlinger.      MFKs årsmøte kommer den 2. mars og lederen vil igjen be om at medlemmene dukker opp denne dagen. Det er ingen grunn til å engste seg for valgene som vil komme – disse er alle besatt før møtet av valgkomiteen, ved gjennomgang av forslagene til disse!   Svein M viste til eldre litteratur som ligger fremme. Medlemmer som gjerne vil ha noe av denne litteraturen, kan bare komme og forsyne seg.    Haldenfil 2015 i slutten av februar ble nevnt og de som kunne tenke seg å være med på en jubileumsfest kan bare ta kontakt med vårt medlem Rino Eriksen.  Møtet ble til sist avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein M.

Møte 1133 – mandag 19. januar 2015  kl. 19.00 i Røde Kors huset, Kallum.

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen.  Frimerkeauksjon i Drammen søndag                         25. januar.Katalog har kommet og den ligger også på nettet. M.F.K `s  årsmøte er 2. mars og styret ønsker evt. forslag så tidlig som mulig. Møtet fortsatte med utlodning og en miniauksjon ledet av Svein Sandbugt. 22 medlemmer tilstede.

 Møte 1132 –     mandag 5. januar 2015, kl 19.00 i Røde Kors-huset/Kallum.

Lederen åpnet møtet og ønsket godt år til samtlige medlemmer, og takket for sist.                  22. februar holdes utstillingen HaldenFil 2015  og den 21. februar feirer Halden Filatelistklubb sine 75 år. Invitasjon er sendt ut til øvrige filatelistklubber i Østfold.                               Frimerkets dag holdes i år lørdag den 3. oktober og denne gang vil Posten igjen utgi et eget frimerke.                                                                                                                             Svein M tok deretter ordet og kom med en liten historie fra et brev forfattet i Tyskland, i 1923, til USA. Her var det beskrevet hvordan et pulver kunne blandes med vann og gi en deilig vin eller en type sprit! Pulveret var laget av inndampet alkohol og kunne ved å tilsette vann igjen, gi en deilig alkoholholdig drikk (det skal bemerkes at dette skjedde i de år hvor alkoholholdige drikker var svært vanskelige å få tilgang til i USA). En liten troverdig historie og det antas at firmaet i Tyskland forlengst er slått konkurs.                                                                                               Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S.         24 medlemmer til stede.

Møte 1131.   Medlemsmøte/julebord mandag 15. desember 2014, kl 1900                                      i Røde Kors-huset/Kallum.

Lederen åpnet julebordet og ønsket 25 deltagere (hvorav flere medlemmer hadde tatt med seg sine ledsagere) velkommen til klubbens medlemsmøte.      Klubben blir 83 år neste høst og er godt oppegående!                                                                                                                          Etter et godt julebord med mye god mat, gikk vi over til kaffe og kaker. Senere på kvelden kom Grethe og Svein M frem med sin julequiz, et artig avbrekk med mange gode spørsmål og etter gjennomgang av svarene, viste det seg at sekretæren hadde oppnådd 10 riktige svar av 11 oppgitte spørsmål – og fikk derfor beholde en pose deilig Twist som premie og denne gikk også rundt til øvrige deltagere.                                                                                                                 Senere ble det loddsalg og utlodning av mange flotte gevinster. Etter trekningene ble det videre kaffeprat som en koselig avslutning på julebordet. Med ønske om en god jul takket deltagerne for et deilig arrangement og dette ble avsluttet klokken 2145.

 Møte 1130, 1. desember 2014, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum.

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Julebordet vårt kommer den 15. desember og en liste vil igjen bli sendt rundt, slik at flere gjerne må melde seg på (i øyeblikket har 25 personer meldt seg på). Prisen er fortsatt kr 200,- per person og i tillegg sponser klubben med kr 100,-. I tillegg vil vi ha en utlodning og alle ble bedt om å ta med seg en liten gevinst til dette.                           Flere av våre medlemmer hadde vært til stede under Nordia-utstillingen på Lillestrøm. Her var det godt om plass og fine utstillinger av frimerkeeksponatene. Mange postverk var også samlet under utstillingen.  Grethe M ga oss en beskrivelse av hvordan hun opplevde det hele, med gode utstillinger som for eksempel «Paris by Night» og en svensk samling om en Frimerkesamler og alt dette dreier seg om.                                                                                                               Nye ark til vår Mossesamling har ankommet og medlemmene ble bedt om å ta med seg nyere merker, alle stemplet med Moss.                                                                                       Samlermessen 2015 har hatt et nytt møte siden vårt forrige klubbmøte. Her vil et nytt skriv bli sendt ut om messen, til aktuelle deltagere. Inngang vil fortsatt bli fri og det blir heller ingen bordleie for utstillerne. Da vi samler oss om Samlermessen i Råde, vil det altså ikke bli noen vårauksjon neste år. Derimot vil klubben kun holde en høstauksjon 2015.                                 Under møtet ble det holdt en utlodning og til sist ledet Svein S en miniauksjon.                           31 medlemmer til stede.

Møte 1129.  17. november 2014, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Litt post har kommet og dette ligger fremme.          Fra en samlervenn i Stavanger er det kommet ønske om at reklamer for sardiner (som kalles «siddiser») er noe han gjerne vil ha. Forøvrig har han allerede 25300 forskjellige slike «siddiser»!   Julebordet vårt kommer den 15. desember og man kan allerede melde seg på til dette.              Pris blir kr 200,- per person og i tillegg sponser klubben med kr 100,-. Utlodning vil vi ha under julebordet og alle ble bedt om å ta med seg en liten gave til dette.                                        Styret har sett på auksjonene våre og har bestemt at det ikke blir noen vårauksjon neste år. Vi samler oss nå om samlermessen i Råde på våren og deretter en høstauksjon i 2015.Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein M.                                                                         22 medlemmer til stede.

Møte  1128   mandag 3. november 2014, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum.

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Litt post har kommet og spesielt nevnte han den kommende Nordia-utstillingen senere i november, samt vårt julemøte den 15. desember.         Svein M. kom med et hjertesukk til årets Frimerkets Dag: M.F.K hadde vært tilstede under dette arrangementet på Høyden postkontor den 18. oktober. Men siden dette var lagt til en lørdag, var det svært få kunder/aktuelle frimerkesamlere som kom innom postkontoret. Fra klokken 10 til 15 var det kun 4 aktuelle samlere og på denne bakgrunn ble det en bortkastet dag og et opplegg som ikke gavner frimerkesamling spesielt.                                                                                           Under neste års landsmøte for NFF, vil det i Trondheim bli arrangert en nasjonal/regional frimerkeutstilling i juni 2015.                                                                                                         Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, ledet av Svein S.          22 medlemmer tilstede.

 Møte 1127.   Høstauksjon mandag 20. oktober 2014, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum.

Lederen åpnet møtet og høstauksjonen. Finn Jan de Lange har gått bort siden vårt forrige møte og ble minnet for alle de årene han har vært med i klubben.    Ellers ble det gitt litt informasjon om auksjonen og hvordan denne foregår. Spesielt ble det opplyst at man ikke henter egne objekter, etter at auksjonen er avsluttet, da det er oppnevnt egne  plukkemannskap og disse vil finne frem til de objektene som er anskaffet.    Auksjonen ble ledet av Svein S, som med god hjelp av Eva, Egil og Jan Erik O. innbrakte vel  kr 7600,- (inkl 10% provisjon til klubben).   35 medlemmer til stede.

Møte 1126 –    6. oktober 2014,  kl. 19.00 i Røde Kors-huset/Kallum.

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen, hvor han blant annet nevnte problemene med møtestedet denne gangen og alt støvet som dekket store deler av rommet.                Auksjonslisten for høstauksjonen er klar og vil bli delt ut til medlemmene ved slutten av møtet. Listen kan også skrives ut fra hjemmesiden til klubben.       Videre nevnte han litt om kommende utstillinger, samt vår.t kommende julebord 15. desember.                                                       Deretter fikk Per Schulze ordet og han ga oss et godt foredrag om postkort. Han har samlet slike i 35 år og spesielt hva som er trykket på disse. Fra ca 1820-årene kom de første postkortene på markedet og fra 1843 kom det første julekortet, utgitt i USA. I 1883 ble det første norske julekortet utgitt. I tillegg hadde Schulze med seg et antall eksemplarer av Postkortet, utgitt av Postkortsamlerne, og delte disse ut til MFK-medlemmene.      Grethe takket Schulze for et godt foredrag og overrakte ham en liten gave.Møtet ble avsluttet med en liten miniauksjon, ledet av Svein S.             27 medlemmer til stede.

 Møte 1125.  22. september 2014, kl 1900 i Røde Kors-huset/Kallum

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen.  Det er innlevering til høstens auksjon idag, og lederen oppfordret til at flere bør kunne levere inn frimerker til høstauksjonen  20. oktober.    Frimerkets dag er 18. oktober, et arrangement kommer  ved Høyden postkontor denne dagen.       Deretter fikk Svein M. ordet og han berettet om kjøp av frimerkelopper og at man i slike tilfeller ikke vet akkurat hva man kan få som resultat. Han hadde selv blant annet fått en verdenskatalog fra 1901, utgitt av forlaget Senf/Tyskland. Han ga noen eksempler på priser fra denne katalogen og nevnte også at den første verdenskatalogen kom ut i 1860. I denne kunne man finne at ved utgangen av 1850 var det kun utgitt 100 merker i hele verden.  Til slutt  en utlodning og en mini/maxi-auksjon, den siste ledet av Svein Sandbugt.  29 medlemmer tilstede.

Møte 1124   8. september 2014

Leder ønsket velkommen og informerte om aktuelle saker.Han oppfordret medlemmene til å gi gaver til vårt lotteri. «Alt» har interesse. Liste over objekter til Høstauksjonen må leveres innen 22, september. De som spiller Lotto o.l. oppfordres til å bidra til klubben ved å registrere seg på Grasrotandelen – for Moss Filatelistklubb.    Frimerkets dag er 18. oktober. Vi vil delta på denne på Høyden Postkontor. Det vil muligens bli et særstempel.     NORDIA 2014 på Lillestrøm 21.-23. november.Medlemmene kan samarbeide om evt. transport til utstillingen.                               Leder ba om å få  evt. e-post adresser til de som ikke er registrert på klubbens liste. Disse skal benyttes til å sende ut informasjon til medlemmene om viktige begivenheter og påminnelser om møter.           Ordet ble så gitt til kveldens foredragsholder Per Kindem som fortalte om og viste deler av sin hjemsteds-samling  fra Fredrikshald/Halden- området med post-ombringelse med hest/tog og båt m.m.   Grethe Mathisen takket for foredraget og overrakte blomster til fordragsholder.  Deretter ble det som vanlig avholdt en «mini»-auksjon.  31 medlemmer og besøkende deltok på møtet.

Møte 1123  25. august 2014

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til høstens møter.    1814-jubileet her i Moss ga også Posten mulighet til å gi ut et spesialstempel og fortsatt var det mulighet til å få kjøpt noen konvolutter med dette stempelet. En omtale vil også komme inn i neste nummer av NFT.              MFK, koordinert sammen med Posten, hadde en fin respons fra publikum i hele Moss under festivalens siste dag.       En miniauksjon på slutten av møtet og det ble også en utlodning. Innlevering til høstauksjonen kommer snart og lederen ba om at man sender inn det som skal auksjoneres bort.                                                                                                                                 På møtene fremover vil blant annet Per Kindem komme den 8. september, Per Schulze den 6. oktober og Marvik kommer til et vårmøte. I tillegg ble vi minnet på NORDIA på Lillestrøm, 21. – 23. november 2014.                                                                                                                                     29 medlemmer til stede.

Møte 1122  12. mai  2014.

Sommeravslutning. (30 medlemmer tilstede!)                                                                                Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til siste møte før sommerferien.                                 Svein Sandbugt holdt et innlegg om motivsamling. Relevant litteratur kan man finne hos en rekke foreninger bl.a i Frankrike, U.S.A. og en rekke andre land. Svein kan kontaktes og han vil gjere vøre behjelpelig med å finne frem. Etterpå ble det servert kaffe og kaker med påfølgende utlodning og flere fine gevinster.   Møtet med avsluttet med en mini/maxiauksjon ledet av Svein S.  og medlemmene ønsket hverandre en god sommer.

Møte 1121  28. april 2014.

(21 medlemmer tilstede).                                                                                                              Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen. Vi har tidligere ønske tå invitere juniormedlemmene til et avsluttende møte før sommeren, men da de allerede har avsluttet sine møter for sommeren , vil vi evt. komme tilbake til dette senere. Noen av våre medlemmer har vært på besøk hos Svein Sandbugt og gått igjennom har arkiver med kataloger og spesiallitteratur for å sortere ut det som kan være relevant å beholde for klubben. Noe arbeide gjenstår fortsatt.                                         Organisasjonen Smithsonian har utgitt en oversikt kalt «Et frimerke pr. land». Her er det mulighet til å printe ut hele eller deler av denne oversikten og samle et frimerke pr. land. Vi har hatt besøk av en filatelist fra Vestby som vurderer å melde seg inn i vår klubb.                                               Grenseforeningen har møte 3. mai på Rasta, Nordby. Interesserte må gjerne møte opp.                  Møtet ble avsluttet av en miniauksjon, som vanligledet av Svein Sandbugt.

Møte 1120   7. april 2014

( 28 medlemmer til stede) Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen.  Samlemessen neste år er fastsatt til 12. april 2015.Lederen viste til at det finnes mus rundt omkring, blandt annet på loft i gamle hus! Det ser ut til at disse dyrene liker gummien på baksiden av frimerkene og han viste frem et brev hvor musene hadde spist deler av disse merkene, i dette tilfellet Munch-merkene.   Verdifastsettelse av samlinger er ofte et problem og oppfattes ofte, spesielt av ikke-samlere, som noe spesielt verdifullt.  22. april, kl 10, blir det et møte ute hos Svein Sandbugt, spesielt for styret, men andre må gjerne være med også. Det blir gjennogang av visse deler av arkivet som befinner seg hos Svein, for  å sortere ut det som er relevant liiteratur for klubben. Deretter fikk Marvik ordet, hvor han idag er formann i klubben på Kongsberg – men kommer egentlig fra Moss. Om straffeporto viste han til at i tidligere tider kunne både avsender og mottaker eventuelt være de som måtte betale en slik porto, avhengig av om begge navn og adresser sto på brevene. Om porto ikke var tilstrekkelig, kunne mottakeren betale en slik straffeporto og da til dobbel porto. Spesielle portomerker kom etterhvert, etter postkonvensjonen av 1889. Etter 1927 opphørte de tidligere portomerkene og deretter ble T-stemplene benyttet på postsendingene. T-stemplene gikk ut etterhvert i 1950-årene og ble erstattet av blankett 90. Lederen takket til slutt Marvik for et godt foredrag og overleverte en liten gave som takk for det hele.               Miniauksjonen, ledet av Svein Sandbugt, avsluttet møtet.

Møte 1119 Vårauksjon mandag 24. mars 2014

kl. 1900 i Røde Kors-huset/Kallum.  Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til vårauksjonen.     Han ga noen få opplysninger om innlagte nye objekter, før Svein Sandbugt startet opp som auksjonarius.     Budgivningen ble avsluttet kl 2000 og med god hjelp fra Eva W Bakken og Jan Erik Opsahl, innbrakte auksjonen litt i underkant av kr 9000,- (inklusivt 10 % provisjon til klubben).    34 medlemmer til stede.

 Møte 1118   10. mars 2014

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen.       Et fellesmøte vil bli holdt med juniorene den siste møtedagen vår før ferien, med aktuelle emner og servering av pizza. Samlemessen den 6. april har fått de fleste tidligere deltagere til igjen å komme i år også. I tillegg kommer det noen nye samlere/selgere også.         Svein Sandbugt  holdt et foredrag om norske posthornmerker og hvordan disse kan skilles i de forskjellige utgavene . Han viste frem en rekke publikasjoner også som kan gi informasjon hvordan man skiller de forskjellige utgavene fra hverandre. Her inngikk også skriv som er laget av tidligere medlemmer i MFK, bl.a. fra Stark og Mürer, som begge hadde spesialisert seg på slike posthornmerker. Trykkmetoder ble etterlyst fra klubbens medlemmer, noe som Svein S dessverre ikke hadde tilstrekkelige kunnskaper om. Fluelort er også noe som eksisterer på denne typen merker og kan delvis hjelpe til med å fastslå utgaver av disse merkene.  Lederen takket til sist Svein S for et godt foredrag.     Møtet ble avsluttet med en miniauksjon, også ledet av Svein S.           30 medlemmer til stede.

 Møte 1117  24. Februar 2014

  Møte 1116 Årsmøte 10. Februar 2014

Dagsorden:  I0nnkalling til årsmøte: godkjent. Valg av dirigent: Jan Erik Opsahl. Valg av 2 styremedlemmer til å underskrive protokollen: Egil Bakken og Erik Engebretsen. Styrets årsberetning for 2013: Klubbens styre har bestått av: Leder: Jan Erik Opsahl Nestleder: Jan Kr. Isaksen Sekretær : Jan Erik Blomgren Kasserer:Egil Bakken Stremedlemmer: Audun Sødal og Grethe Mathisen Varamenn: Hans Petter Grønvold og Knuth Olsen Revisorer: Svein Mathisen og Roger Kristiansen Valgkommite: Svein Sandbugt, Svenn Sandberg og Roger Barang Klubben har ved årets slutt 49 A-medlemmer og 20 støttemedlemmer. I løpet av året har vi fått 2 nye medlemmer. Et medlem har gått bort: Axel Lossius Bromander. Det har vært avholdt 18 medlemsmøter og 4 styremøter. Fremmøte i snitt: 24. Møtene holdes nå på Røde Kors huset i Kallumvn. 3. På de fleste møtene har det vært miniauksjoner ledert av Svein Sandbugt. På endel av møtene også utlodninger v/Egil Bakken. Vårauksjon og Høstauksjon ble arrangert med godt resultat. Julemøte med koldtbord levert av Galleri 15/Alby inklusive kaffe og kaker samt Julequiz ved Hans P. Grønvold ble et meget vellykket arrangement. Årets Samlermesse ble arrangert  14. april på Bøndernes Hus i Råde i samarbeide med Fredrikstad Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere. Messen ble meget godt besøkt og de aller fleste deltakere var meg godt fornøyd med arrangementet. Deltakere på utstillinger Frefil 2013: Grethe Mathisen, Knut Grenå og Inge johansen. På Frimerkets Dag på Høyden postkontor deltok ikke klubben. Foredragsholdere/bidragsytere på medlemsmøtene; Postkontorene på Jeløy: Han Petter Grønvold, Krigspost under 2.verdenskrig: Knut Grenå, Reisebrev fra Istanbul: Grethe Mathisen, Bønder i byen-eller helt på jordet: Erik Lunde, Info fra Landsmøtet 2013: Grethe  Mathisen, Arabiske Gulfstater: H.P.Grønvold, Verdens største innstikksbok? : Svein Mathisen, Frimerkesamling fra mange lands kolonier: T. Thalberg, Kajakkpost: Svein Mathisen, Julemerker: Vemund Ljødal. Revisor: Roger Kristiansen har blitt erstattet med Roger Barang. Regnskaper ble gjennomgått av kasserer og godkjent med et par små bemerkninger. Roger Barang leste revisorberetningen. regnskapet godkjent. Kontingent: Uendret fra foregående år. Innkommet forslag: Kan man være medlem av klubben uten å være medlem av NFF? Forbundet ble kontaktet : Man kan ikke være medlem av en klubb uten å være medlem av NFF, i henhold til Forbundets lover, som den lokale klubb er forpliktet til å følge. For å være støttemedlem må man være medlem i en annen klubb. Budsjettforslaget for 2014 ble vedtatt med noen små bemerkninger. Evt.: Forslag om å invitere junioravdelingens medlemmer og pårørende til møtet 12.mai. Servering av Pizza. Arrangementet koordineres med Terje Joramo. Valg for 2014 Leder: Jan Erik Opsahl-gjenvalgt for 1 år. Nestleder: Svein Mathisen-NY-for 2 år. Sekretær: Jan Erik Blomgren-gjenvalgt for 2 år. Kasserer: Egil Bakken-gjenstår for 1 år. Styremedlemmer: Audun Sødal-gjenstår for 1 år. Grethe Mathisen-gjenstår for 1 år. Varamedlemmer: Knuth Olsen-gjenstår for 1 år. Svenn Sandberg-NY-for 2 år. Revisorer; Erik Engebretsen-NY-for 1 år. Knut Grenå-NY for 1 år. Valgkommite: Svein Sandbugt -gjenvalgt for 1 år, Roger Barang-gjenvalgt for 1 år. Jan K, Isaksen-NY-for 1 år. 20 personer deltok på årsmøtet. Egil Bakken                                                             Erik Engebretsen

Møte 1115  27. januar 2014

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen.  Tore Gjelsvik har  sendt oss et brev med oversikt over egne bøker som nå kan kjøpes til 50% rabatt av klubbens medlemmer. Bred fra Oddbjørn Salte som planlegger å utgi en bok om posthistorie. Han har behov for kr. 50.000,- for å kunne utgi denne boken. M.F.K. har ingen midler til å bidra til dette.  Nordisk frimerkeutstilling, Nordia 2014 arrangeres på Lillestrøm 21.-23. november.   Innlevering til vårauksjonen 24. mars er i gang.  Det er innlevert Norske Årbøker fra 1989-2008, lot med nyere hefte-årssett, lot med særstempler fra Finnmark m.m.m. Flere objekter med fornuftige utrop ønskes, men ikke enkeltmerker, da dette aldri har vært noen salgssuksess på våre auksjoner.    Forslag til emner på foredrag og foredragsholdere ønskes !  *Det avholdes samlermesse i Gøteborg 8. februar og 1.februar arrangeres den årlige “byttedag” i Nørresundby i Aalborg. Her er det muligheter til å gjøre gode kupp. Utlodning og maxi-miniauksjon var som vanlig populære innslag.  25 medlemmer tilstede.

Møte 1114  13. januar 2014

Lederen åpnet møtet og ønsket velkommen til årets første møte.       Av innkommet post var Nye Frimerke Forum som nå er overtatt og utgis av  Sentrum Frimerkeklubb. Årets Samlermesse i Råde  vil i år harrangeres 6. april. Påmeldinger for handlere og andre “kremmere” sendes lederen.  Vårauksjonen avholdes 24. mars og frist for innlevering er 24. februar.  Hans Petter Grøvold foredro om oversjøiske land/Stillehavet. Først fikk vi en dose geografi over Stillehavet for så å fortelle om de øyene som utgir frimerker, men den ble også nevnt øyer som ikke ga ut frimerker. Spesielt tok han for seg landene/øyene Gilbert & Ellice Islands, Tuvalu og Kribati, deres frimerkepolitikk og alle typer stempler som er blitt benyttet.  Lederen takket til slutt H.P. for et meget godt foredrag. Jan Kr. opplyste at et at de sentrale medlemmer i Gräneforeningen hadde gått bort.  Møtet ble som vanlig avsluttet med en mini (MAXI?)-auksjon som vanlig ledet av  Svein S. 28 deltok på møtet.

 


Legg igjen en kommentar