Møter våren 2021

 • 18. januar Medlemsmøte og miniauksjon
 • 1. februar Medlemsmøte og miniauksjon
 • 15. februar ÅRSMØTE
 • 1. mars Medlemsmøte og miniauksjon
 • 15. mars Medlemsmøte og miniauksjon
 • 29. mars Medlemsmøte og miniauksjon
 • 12. april Medlemsmøte og miniauksjon
 • 26. april Medlemsmøte og miniauksjon
 • 10. mai Medlemsmøte og miniauksjon
 • 31. mai Medlemsmøte og miniauksjon
  • (3 uker mellom p.g.a. pinsen)