• Vi er en klubb for frimerke-interesserte i Moss og omegn, men har også medlemmer så langt borte fra som Ski og Halden, ja til og med noen fra den andre siden av Oslofjorden. Vi har for tiden ca. 50 medlemmer og på møtene våre, som er hver fjortende dag i sesongen, kommer det som regel 25 – 30 stykker. På møtene har vi gjerne et kåseri eller demonstrasjon med tilknytning til frimerker og/eller post-historie og som oftest en mini-auksjon av objekter som medlemmene har tatt med seg. Ellers går praten livlig og det byttes og selges frimerker, album og postkort medlemmene imellom. Kaffe , mineralvann og noe å bite i hører også med.

Kontingenten fra 2024: A-medlemmer kr. 500.-, B-medlemmer kr. 100.-.

Medlemskontingenten inkluderer Tidsskriftet for Norges Filatelistforbund, som utkommer med 8 nummer årlig.

             Klubbens styre 2024:

 •  Leder:Svein W. Mathisen
 • Markveien 6, 1532 Moss 
 • Mob  91534513
 • wal-math@online.no     
 • Sekretær Knut Lindelien Chr. Michelsensgt. 7, 1524 Moss 92041315 knulinde@online.no
 • Kasserer Thore Gjervig     92240073    thore.gjervig@getmail.no
 • Styremedl.  Audun Sødal, Dyreveien 108, 1525 Moss.  6926899  ausedal@online.no
 • Styremedl.  Grethe Mathisen Markveien 6, 1532 Moss  41228468
 • Vara:  Jan Erik Opsahl, Anna Hagmansgt. 18, 1511 Moss 91759988 jan@brynildsen.com
 • Vara: Jan Eivind Grimsrud Olsen. Voldskogen 11, 1580 Rygge.    91695246. grimsrol@online.no     
 • web-redaktør: Jan Erik Opsahl                                                                                                                                                                                                                                                           
Klubbens postadresse: Svein W. Mathisen, Markveien 6, 1532 Moss