• Vi er en klubb for frimerke-interesserte i Moss og omegn, men har også medlemmer så langt borte fra som Ski og Halden, ja til og med noen fra den andre siden av Oslofjorden. Vi har for tiden ca. 50 medlemmer og på møtene våre, som er hver fjortende dag i sesongen, kommer det som regel 25 – 30 stykker. På møtene har vi gjerne et kåseri eller demonstrasjon med tilknytning til frimerker og/eller post-historie og som oftest en mini-auksjon av objekter som medlemmene har tatt med seg. Ellers går praten livlig og det byttes og selges frimerker, album og postkort medlemmene imellom. Kaffe , mineralvann og noe å bite i hører også med.

Kontingenten fra 2021: A-medlemmer kr. 500.-, B-medlemmer kr. 100.-.

Medlemskontingenten inkluderer Tidsskriftet for Norges Filatelistforbund, som utkommer med 8 nummer årlig.

STYRET:
Etter årsmøtet 28. Februar  2022 sitter disse i styret for klubben:

  • Leder: Inge Johansen, Råde Torg 18,1640 Råde   ingejo4@online.no
  • Nestleder: Svein W. Mathisen, Markveien 6, 1532 Moss.  91534513.
  • wal-math@online.no 
  • Sekretær Jan Erik Opsahl, Anna Hagmansgt, 18, 1511 Moss. 91759988. jan@brynildsen.com
  • Kasserer Thore Gjervig     92240073    thore.gjervig@getmail.no
  • Styremedl.  Audun Sødal, Dyreveien 108, 1525 Moss.  6926899  ausedal@online.no
  • Styremedl.  Tom Kvarme, Mariakåpeveien 25, 1529 Moss   93030217.
  • Vara:  Grethe Mathisen Markveien 6, 1532 Moss    41228468
  • Vara: Jan Eivind Grimsrud Olsen. Voldskogen 11, 1580 Rygge.    91695246. grimsrol@online.no                                                                                                                                                                                                                                                                 
Klubbens postadresse: Inge Johansen, Råde Torg 18, 1640 Råde