• Vi er en klubb for frimerkeinteresserte i Moss og omegn, men har også medlemmer så langt borte fra som Ski og Halden, ja til og med noen fra den andre siden av Oslofjorden. Vi har for tiden ca. 50 medlemmer og på møtene våre, som er hver fjortende dag i sesongen, kommer det som regel 25 – 30 stykker. På møtene har vi gjerne et kåseri eller demonstrasjon e.l. med tilknytning til frimerker og/eller posthistorie og som oftest en miniauksjon av objekter som medlemmene har tatt med seg. Ellers går praten livlig og det byttes og selges frimerker og dess like medlemmene imellom. Kaffe e.l. og noe å bite i hører også med.

Kontingenten fra 2021: A-medlemmer kr. 500.-, B-medlemmer kr. 100.-.

Medlemskontingenten inkluderer Tidsskriftet for Norges Filatelistforbund, som utkommer med 8 nummer årlig.

STYRET:
Etter årsmøtet 24. Februar  2020 sitter disse i styret for klubben:

  • Leder Vidar Hauge Halvorsen, Lunneveien 29, 1570 Dilling                                41540130 .vidarhh@yahoo.no
  • Nestleder Kjell Chr. Hågensen, Ekholtveien 93, 1526 Moss   91792766
  • Sekretær Jan Erik Opsahl, Anna Hagmansgt, 18, 1511 Moss. 91759988. jan@brynildsen.com
  • Kasserer Thore Gjervig       92240073    thore.gjervig@getmail.no
  • Styremedl. Svein W. Mathisen, Markveien 6, 1532 Moss.  91534513                        wal-math@online.no
  • Styremedl. Audun Sødal. Dyreveien 108, 1525 Moss. 69268996 ausedalo@online.no
  • Vara:  Grethe Mathisen Markveien 6, 1532 Moss 41228468
  • Vara: Jan Eivind Grimsrud Olsen. Voldskogen 11, 1580 Rygge. 91695246. grimsrol@online.no                                                                                                                                                                                                                                                                 
Klubbens Postadresse: Lunneveien 29, 1570 Dilling .e-post:vidarhh@yahoo.no.