Denne listen inneholder navn og adresse til de av  medlemmene i Moss Filatelistklubb som ønsker å stå på den og deres samleområder og evt. filatelistiske ønsker. – pr.april. 2013.
(S:samleområder, Ø: ønskes, T: tilbyr.)
Aker,  Kjell     69 25 06 97
S: Skandinavia  Russland  Ukraina             e-mail: k-aker@frisurf.no
Bakken,  Egil  ¤     90 25 86 14
Skip og båter                                               e-mail: egildagbakken@gmail.com
Bakken,  Torstein  ¤     69 25 66 11
S: Norge                                                        e-mail: torstba2@online.no
Barang,  Roger  ¤     41 10 10 16
S: Egypts faraoer, Walt Disney´s figurer,Fauna,Flora, Stjernetegn, U.S.A-stater
Norge, England.       T: Disney                       e-mail: bbarang@hotmail.com
Beckholt,  Pål    92 85 34 52
S: England  Tyskland  Commonwealth  Norge                                                                                                   e-mail:pb@beckholt.no                                                                                        hjemmeside:www.beckholt.no
Blomgren, Jan Erik   ¤      92 85 24 27
S: Norge, Sverige, Speidere på frim. (alle til 2000)    e-mail: mailto:janerik.blomgren@gmail.com
 Bon, Roberto              957 67 925       e-mail: roberbon@online.no                                                       Italia m/områder, Bulgaria, Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Sovjet, romania, Jugoslavia, Østerrike, Balkan stater.
Fremstad,  Guttorm   ¤    69 27 45 99
S: Norden Frankrike. Postkort: Moss og Søndre Land        e-mail: gutt-fre@online.no
Halvorsen, Vidar               415 40 130     e-post: vidarhh@yahoo.no
         Frankrike, Norge: primært postfrisk(ustpl. klassisk). Sverige, Polen   Sport,fotball (ikke «frimerkeland»):arrangerende,deltakende i mesterskap, «naturlige» utgivelser.    Postkort: Moss, Østfold, jernbane: Østfoldbanen.
Håvie, Gunnar                              942 13 988                      e-mail: gunhavie@gmail.com                 Skandinavia, Island. V.Europa. Litt fra hele verden.
Isaksen,  Jan Kr.    ¤    69 33 36 19   9078 90 93
S:Alt av England, Lundy, Herm Island, Tano Tuva,Tonga og Norge.
Norsk, Svensk og Dansk bypost                                      e-mail:jankrii@online.no
Johansen,  Inge    ¤      69 28 48 02   91 34 05 56
S: Sykkel – motiv og posthistorie samt posthistorie Råde.
Ø: Postalt fra Råde, posthistoriske dokumentasjone rog befordringsruter med sykkel.                                                                                            e-mail: ingejo4@online.no
Joramo , Terje    ¤   92 61 20 11
S: Norge  Lillehammer-OL  FDC  Sovjet  USA  Danmark
Ø: Lokale frimerkehefter          e-mail: terjejoramo@hotmail.com
Lund,  Idar      69 26 61 98
S: Norge og Norden + Fluefiske (i Norge) på all verdens frimerker og fugler                                                                    e-mail: idarl@online.no
Lund, Lars      64 87 05 17
S: Hele Norden (alle områder) + FDC fra samme. Noe Vest-Tyskland.
e-mail: lar-lun2@online.no
Mathisen, Grethe     ¤   91 53 45 13
S: Golf  Treforedling  Vin  Vindmøller
Ø: Særstempler innenfor mine samleområder.    e-mail: wal-math@online.no
Mathisen, Svein W.   ¤   91 53 45 13
S: Norge klassisk
Ø: Norge postfriske 4-blokker.                          e-mail: wal-math@online.no
Neumayer, Stefan   90 91 25 50
S: Norge  Norske jernbanestempler  Island
Islandske Nr.stempler   Danmark  DWI Germania-merker
Ø: Tar gjerne i mot tilbud innen mine samleområder!  e-mail: stefanne@frisurf.no
Olsen, Knuth Steinar      959 65 775        e-mail: knuth.s.olsen@gmail.com                                         Norge,  Røde Kors- Hele Verden
Opsahl, Jan Erik    ¤  69 27 33 88 /91759988
Sykepleie, Røntgen, postkort fra Videseter høyfjellshotell,
N, DK,IS,SF, CH, Ungarn, Mongolia.                   e-mail: jan@brynildsen.com
Salvesen, Cato
S: No                                         e-mail: cato.salvesen@gmail.com
Sand, Halvard                             e-mail: halvsand@online.no                                                                 Norge, Sverige.  Kristne/religiøse motiver.
Sandberg  Svenn J.   ¤  69 26 06 43
S: Norge, Island, Sverige, jernbane, Postkort Oslo-Holmenkollen,
e-mail: svenn.j@bokbinderen.com
 Sandbugt, Svein   ¤    995 17 833
S: Norge,Sverige,Danmark,USA, Spania, Tyskland,  England,Geologi,
Ø: Machinhead-utgaver           e-mail: sveinsandbugt@hotmail.com
Sødal, Mona                                                                                                                                 Kongelige frimerker, Tsjekkia, Ungarn, Kongelige postkort.
Wissestad, Olaf                                                                                                                             Norge -frimerker og FDC.     482 88 830