Vår leder Inge har lagt ned pinsetten vi minnes han i glede, og takknemlighet for hva han har bidratt med i klubben i en menneskealder. Han vil bli dypt savnet.