• 16. august Medlemsmøte og miniauksjon
  • 30. august Medlemsmøte og miniauksjon
  • 13. september Medlemsmøte og miniauksjon
  • 27. september Medlemsmøte og miniauksjon
  • 11. oktober Medlemsmøte og miniauksjon
  • 25. oktober HØSTAUKSJON
  • 8. november Medlemsmøte og miniauksjon
  • 22.november Medlemsmøte og miniauksjon
  • 6. desember JULEMØTE

Det tas forbehold om endringer p.g.a. Corona-status.