Svein Sandbugt døde i sitt hjem 15. mars i år, 69 år gammel. Han ble bisatt 25. mars, og klubben var representert med inviterte, og bidro med krans. Svein var som alle vet, et ytterst sentralt medlem i klubben med store filatelistiske kunnskaper. Han ledet klubben over to perioder på hhv. 1970- og 80-tallet. Tilsammen 11 år som formann! Han var også sterkt involvert ved utstillinger og øvrige begivenheter, og i de senere årene auksjonarius på klubbens auksjoner.