Møter høsten 2019

 • 19. august
 • 2. september
 • 16. september
 • 30. september, Frist for innlevering av lister til høstauksjon.
 • 14. oktober
 • 27. oktober Fellesmøte Østfoldklubbene
 • 28. oktober -Høstauksjon
 • 11. november
 • 25. november
 • 9. desember
 • Frimerkets dag er 5. oktober.